TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 68-002-T je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Aplikování právních norem s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v ústavním právu s důrazem na činnost soukromé detektivní služby Písemné a ústní ověření
  Aplikovat občanské a obchodní právo s důrazem na typické smluvní vztahy v soukromé detektivní činnosti Písemné a ústní ověření
  Aplikovat živnostenské právo, pracovní právo a daňové předpisy Písemné a ústní ověření
  Aplikovat trestní právo a trestní řád, správní právo a správní řád s důrazem na přestupkový zákon a zákon o zbraních a střelivu Písemné a ústní ověření
  Aplikovat zákon o svobodném přístupu k informacím a zákon o ochraně osobních údajů Písemné a ústní ověření
  Orientovat se v zákoně o Policii České republiky a obecní policii a vysvětlit jeho použití při výkonu pracovní činnosti Písemné a ústní ověření
 • Aplikování forem, metod a prostředků soukromé detektivní činnosti v konkrétním ekonomickém prostředí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat formy detektivní činnosti ‒ detektivní dohled a ochrana, detektivní pátrání, detektivní prověrka, detektivní rozkrývání a detektivní zpravodajství Ústní ověření
  Popsat realizaci formy detektivní činnosti ‒ detektivní dohled a ochrana, detektivní pátrání, detektivní prověrka, detektivní rozkrývání a detektivní zpravodajství Písemné ověření
  Charakterizovat metody soukromé detektivní činnosti včetně kriminalistických postupů Ústní ověření
  Popsat realizaci metody soukromé detektivní činnosti včetně kriminalistických postupů Písemné ověření
  Popsat kriminologické, kriminalistické a psychologické aspekty v soukromé detektivní činnosti Písemné i ústní ověření
  Popsat využití různých komunikačních strategií a psychologie řízení při uplatňování metod soukromé detektivní činnosti Písemné i ústní ověření
  Charakterizovat zdroje informací (otevřené, speciální) s důrazem na možnou důkazní hodnotu Písemné i ústní ověření
 • Ovládání zásad obsluhy prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat kriminalistické technické metody a jejich aplikaci v praxi (zajišťování stop a jejich fotodokumentace v oboru daktyloskopie, písmoznalectví, mechanoskopie, trasologie, DNA) Písemné a ústní ověření
  Popsat způsob pořizování fotografií, video a zvukových záznamů s ohledem na informační nebo důkazní využití Ústní ověření
  Charakterizovat možnosti využití detektorů kovů, optických prostředků a prostředků nočního vidění Ústní ověření
  Právně zdůvodnit použití obranných prostředků při výkonu detektivní činnosti s důrazem na znalost okolností vylučujících protiprávnost Ústní ověření
 • Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat postup při analýze a třídění informací v rámci detektivního dokumentování Ústní ověření
  Analyzovat informace o důkazech činnosti osob, průběhu událostí, situací a jevů Praktické předvedení
  Vysvětlit oprávněnost a povinnost evidování výsledků detektivního dokumentování s ohledem na zákon o ochranně osobních údajů a zákon o utajovaných informacích Ústní ověření
  Orientovat se v právních předpisech pro ukládání dat a ostatních podkladů s ohledem na předpisy v oblasti daní a účetnictví Ústní ověření
 • Zpracování informací s ohledem na využitelnost informačních zdrojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Analyzovat klíčové informace, určit příčiny a podmínky vzniku informace a důsledky v řešení úkolu Praktické předvedení
  Popsat způsoby a možnosti předvídání jednání svého protějšku s minimalizací vzniku konfliktu a s cílem získat jej pro součinnost Ústní ověření
  Využívat základní veřejné informačními registry a databáze (jejich využití a přístupy k nim) Praktické předvedení
  Popsat proces tvorby a prověřování detektivních verzí a zpravodajských hypotéz Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz