TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-032-E je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Zhotovování základních vazačských výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zhotovit vázaný věnec Praktické předvedení
  Předvést navazování rostlinného materiálu jednotlivě i do svazků pro vypichovaný věnec Praktické předvedení
  Předvést techniku velké vypichované vazby do připravené podložky, například smuteční nebo dušičkovou kytici k položení na hrob Praktické předvedení
  Zhotovit vánoční svícen popřípadě jinou tematickou dekoraci s využitím suchého materiálu Praktické předvedení
  Zhotovit dárkovou kytici volně vázanou do spirály s přirozenými stonky Praktické předvedení
  Uplést velikonoční pomlázku s doplněním specifik velikonoční vazby Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit základní zásady použití pracovních pomůcek, technických doplňků, chemických látek a nářadí s důrazem na pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i pravidel požární ochrany a předvést broušení nože a nůžek Praktické předvedení a ústní ověření
  Ošetřit dodaný živý materiál a připravit polotovary z nakoupeného doplňkového materiálu pro následné zadané užití Praktické předvedení
 • Aranžování váz a misek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zhotovit aranžmá do vázy s určeným materiálem dle zadaných podmínek Praktické předvedení
  Zhotovit vypichované aranžmá do misky s určeným materiálem dle zadaných podmínek Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma