TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 82-001-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technických a výtvarných podkladech pro zhotovování uměleckořemeslných truhlářských výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst technický výkres podle platných norem, pracovat s konstrukční a technologickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
  Vypracovat kótovaný technický výkres rámových dvířek se skleněnou výplní nebo loketníku židle nebo boční části korpusu skříňky nočního stolku se značením materiálů a stupně opracování Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování uměleckořemeslných truhlářských výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit způsob provedení, technologický postup a návaznost jednotlivých pracovních operací pro zhotovení daného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky pro zhotovení příslušného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zhotovování uměleckořemeslných truhlářských výrobků podle výtvarných návrhů, technické dokumentace nebo vzoru

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zhotovit daný uměleckořemeslný truhlářský výrobek podle konstrukční a technologické dokumentace do obroušeného stavu nahrubo Praktické předvedení
  Vysvětlit způsoby broušení a údržby příslušných nástrojů Ústní ověření
 • Povrchové úpravy uměleckořemeslných truhlářských výrobků různými technikami

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit zhotovený výrobek k povrchové úpravě a stanovit techniku a technologický postup provedení povrchové úpravy Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést tmelení a broušení včetně přípravy a pigmentace konkrétního tmelu na zhotovené části výrobku Praktické předvedení
  Provést moření na zhotovené části výrobku Praktické předvedení
  Provést vymývání a bělení barevných vad a skvrn na dýhovaných plochách nebo masivním dřevě, likvidaci pryskyřičných skvrn na dodaném zkušebním vzorku Praktické předvedení
  Provést povrchovou úpravu voskem nebo olejovým napouštěcím způsobem nebo lakem na bázi přírodních pryskyřic na dodaném zkušebním vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést povrchovou úpravu šelakovou politurou na vysoký lesk na dodaném zkušebním vzorku Praktické předvedení
  Popsat použití netradiční úpravy povrchu dřevěného dílce (pískování, gravírování, úpravy laserem) Ústní ověření
 • Opravy a rekonstrukce uměleckořemeslných truhlářských výrobků příslušnými technikami a technologiemi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se ve slohu nebo stylu předloženého poškozeného výrobku Ústní ověření
  Zjistit rozsah poškození, stanovit technologický postup včetně vhodných materiálů, nástrojů a pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Odstranit a vyměnit poškozenou část při zachování původních materiálů a původních technik výroby Praktické předvedení
  Odstranit nevhodné nátěrové vrstvy a sjednotit celkový vzhled povrchové úpravy Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zhotovování intarzií, inkrustací a marketerií

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a připravit vhodné materiály, nástroje, nářadí a pomůcky pro zhotovení intarzie nebo marketerie nebo inkrustace včetně nabroušení a údržby příslušných nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
  Zhotovit intarzii nebo marketerii nebo inkrustaci zvolenou technologií o velikosti 500–600 cm2 Praktické předvedení
  Popsat rozsah závad na předložené intarzii, inkrustaci nebo marketerii Ústní ověření
  Popsat odstranění a výměnu poškozených částí intarzie, inkrustace nebo marketerie s důrazem na zachování původních materiálů, technik a technologií Ústní ověření
 • Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit, seřídit, používat a ošetřovat strojní zařízení pro podélné a příčné řezání Praktické předvedení
  Připravit, seřídit, používat a ošetřovat strojní zařízení pro vrtání Praktické předvedení
  Připravit, seřídit, používat a ošetřovat strojní zařízení pro dlabání Praktické předvedení
  Předvést soustružení na zhotovené části výrobku nebo na dodaném zkušebním vzorku Praktické předvedení
  Popsat provádění šroubovice a podélného frézování Ústní ověření
  Předvést podélné vnější tvarování na spodní frézce na zhotovené části výrobku nebo na dodaném zkušebním vzorku Praktické předvedení
  Popsat varianty použití dalších způsobů frézování (příčné, podle vodicího kroužku) Ústní ověření
  Připravit, seřídit, používat a ošetřovat pásovou pilu (předvést tvarové řezání) Praktické předvedení
  Předvést rovinné frézování a rovinné tloušťkování na zhotovené části výrobku nebo na dodaném zkušebním vzorku Praktické předvedení
  Předvést ruční broušení na zhotovené části výrobku nebo na dodaném zkušebním vzorku Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz