TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 69-010-E je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady správné manipulace s chemickými koncentráty a naředěnými přípravky Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit zásady správné údržby a bezpečného uložení pomůcek Písemné a ústní ověření
  Zvolit správné chemické a dezinfekční přípravky a nadávkovat je podle zadání oblasti úklidu, četnosti úklidu a případných speciálních požadavků klienta a zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
  Spočítat spotřebu a určit správné dávkování daných prostředků na jednu dávku, případně na denní dávku při zadání míry znečištění a stavebního materiálu Praktické předvedení (výpočet) a ústní ověření
 • Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost, stavební materiál a míru znečištění ve zdravotnických a nemocničních zařízeních Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit, připravit a obléct pomůcky BOZP specifické pro úklid ve zdravotnických a nemocničních zařízeních Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit zásady dodržování BOZP při provádění úklidu Ústní ověření
  Identifikovat a vysvětlit barevné kódování úklidových pomůcek (barevný program) Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit režim přenosu pomůcek z prostor do jiných prostor Ústní ověření
  Uvést zásady kontroly strojů před prací a po práci Písemné a ústní ověření
  Popsat obsah a rozsah údržby úklidových pomůcek a strojů Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit zásady správného a bezpečného skladování a uložení strojů a pomůcek Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit a předvést manipulaci s elektrickým zařízením ve vztahu k nebezpečí úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
 • Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat materiály připravené v místě zkoušky Ústní ověření
  Zdůvodnit, které typy chemických prostředků je možné používat na dané materiály a které nelze používat z důvodu narušení nebo poškození materiálu Ústní ověření
  Určit správný technologický postup podle četnosti úklidu, typu prostor (lůžková oddělení, vyšetřovny, zákrokové sálky, operační sály, kontrolované zóny, lékařské pokoje atp.), druhu stavebního materiálu a míry znečištění Ústní ověření
  Zdůvodnit zvolený technologický postup podle četnosti úklidu, druhu stavebního materiálu a míry znečištění Ústní ověření
  Vysvětlit obsah prací podle daného příkladového harmonogramu v denním, periodickém a generálním úklidu Písemné a ústní ověření
  Popsat organizaci prací v rámci jednotlivých technologií, míry znečištění a četnosti prací Písemné a ústní ověření
 • Provádění dezinfekce ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Správně určit a zdůvodnit, které prostory a plochy jsou zahrnuty do infekčních oblastí Ústní ověření
  Vyjmenovat a okomentovat dezinfekční účinné látky s příklady prostředků a použití v daných prostorách (infekční, neinfekční, společné) na daných plochách podle účinnosti Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit a orientovat se v „Dezinfekčním plánu (řádu)" Ústní ověření
  Nadávkovat zadaný dezinfekční prostředek a aplikovat ho správným způsobem a technologickým procesem na určenou plochu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit doby působení dezinfekčních prostředků a okomentovat rizika spojená s nesprávnou aplikací, nedostatečnou dobou působení a dalších aspektů při použití dezinfekcí Ústní ověření
 • Provádění úklidu sociálních zařízení ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uklidit toalety, bidety a pisoáry v rámci hygienického úklidu zdravotnických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Uklidit umyvadla a sprchové kouty v rámci hygienického úklidu zdravotnických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Uklidit hygienické zásobníky, koše, zrcadla a ostatní zařízení v rámci hygienického úklidu zdravotnických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Uklidit skříňky a lavičky v šatně včetně zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyčistit a ošetřit kliky, vypínače, baterie, světelné zdroje, větráky, parapety a topení v rámci hygienického úklidu zdravotnických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Uklidit obklady a dlažby v rámci hygienického úklidu zdravotnických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit nakládání s odpady tekutými i tuhými – sběr, přemisťování, třídění, odstraňování (ve vztahu k tomu, kdo je původcem odpadu) Ústní ověření
 • Provádění mopování tvrdých podlahových ploch ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést suché stírání podlahových ploch Praktické předvedení a ústní ověření
  Mopovat různými mopy a popsat způsoby mopování v různých prostorách Praktické předvedení a ústní ověření
  Mopovat dezinfekčním roztokem s dodržením zásad hygienického úklidu zdravotnických zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Vybrat správný vozík pro danou činnost a vysvětlit systém používání různých typů nemocničních vozíků (dvoukbelíkový systém, dezinfekční vany, mikrovláknové dezinfekční systémy atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
  Ručně vyčistit podlahové plochy padem a kartáčem v rámci periodické údržby Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění strojního mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a podlahovým automatem na tvrdých podlahách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zdůvodnit, kdy se používá údržba podlahovým kotoučovým strojem a kdy podlahovým automatem, kdy provádět mytí, čištění a leštění padem a kdy kartáčem Ústní ověření
  Určit správné rychlosti otáček kotoučového stroje Ústní ověření
  Provést strojní čištění podlahovým kotoučovým strojem s kartáčem a padem na tvrdých podlahách vč. správného seřízení stroje Praktické předvedení
  Provést strojní mytí podlahovým automatem s kartáčem a padem na tvrdých podlahách vč. správného seřízení stroje Praktické předvedení
  Provést ruční dočištění padem na tvrdých podlahách Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění údržby nábytku, zařízení a ploch do 1,5 m a nad 1,5 m ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Odstranit prach z vodorovných a svislých částí nábytku a zařízení do 1,5 m a nad 1,5 m vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Umýt a vlhce setřít vodorovné a svislé částí nábytku a zařízení do 1,5 m a nad 1,5 m vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Zdezinfikovat části případně celky nábytku a zařízení vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Navoskovat a naleštit dřevěné povrchy nábytku a zařízení vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Naimpregnovat laminátový nábytek a umělé dýhy vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést denní údržbu nábytku vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění čištění a údržby kuchyňských a stravovacích prostor ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést čištění a údržbu varných ploch v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést čištění a údržbu mikrovlnných trub, varných konvic a kávovarů v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést čištění a údržbu digestoří v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést čištění a údržbu a impregnaci nerezových částí zařízení v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést čištění a údržbu myček v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést čištění a údržbu obkladů a dlažeb v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit, kdo a za jakých podmínek může provádět čištění sifonů, odpadů chemickými přípravky ve zdravotnickém a nemocničním zařízení a popsat, jak při čištění postupovat Ústní ověření
  Vysvětlit, kdo a za jakých podmínek může provádět úklid ve stravovacím provozu zdravotnického a nemocničního zařízení Ústní ověření
 • Provádění úklidu a čištění chodeb, schodišť, podest a teras

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uklidit a vyčistit podlahy chodeb v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyčistit zábradlí v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyčistit sokly, lišty, spodní a boční strany schodiště v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Uklidit a vyčistit podesty a terasy v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Uklidit a vyčistit schody a podstupnice v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění úklidu a údržby výtahů ve zdravotnickém a nemocničním zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést úklid a údržbu vnitřních stěn, podlah stropů v různých režimech úklidu vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit specifika úklidu a dezinfekce výtahů pro infekční prostory Ústní ověření
  Vysvětlit specifika úklidu a údržby výtahů pro vozíčkáře a přepravu nemocných Ústní ověření
 • Provádění čištění a údržby elektrozařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést čištění elektrozařízení (vypínačů, zásuvek, elektrických strojů atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit chemické přípravky pro čištění elektrozařízení (vypínačů, zásuvek, elektrických strojů atd.) v různých režimech úklidu Praktické předvedení a ústní ověření
  Prokázat znalost bezpečnostních a zdravotních rizik spojených s čištěním a údržbou elektrozařízení Písemné a ústní ověření
 • Třídění a nakládání s druhotnými odpady

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat správné barevné kódování odpadů vč. infekčních Písemné a ústní ověření
  Zvolit chemické přípravky pro čištění odpadních nádob vč. dezinfekce Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést správnou manipulaci s tříděným a infekčním odpadem v místě zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
 • Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost zásad první pomoci při otravách chemickými látkami, poleptání a popálení kůže, poranění kůže, zasažení očí, vysvětlit, k čemu je bezpečnostní list u chemie Písemné a ústní ověření
  Prokázat znalost všeobecných předlékařských opatření, technik umělého dýchání a nepřímé masáže srdce Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit postup při řešení pracovního úrazu a záznamu k pracovnímu úrazu Ústní ověření
  Ručně manipulovat s břemeny a stroji a vysvětlit zásady manipulace s nimi Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést správné techniky provedení úklidových prací, aby se předešlo zdravotním problémům v oblasti zad, beder, horních a dolních končetin Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit specifika práce ve výšce nad 1,5 m a podmínky pro její provádění Ústní ověření
  Vysvětlit postup řešení vzniklých havarijních situací (požár, únik chemie či odpadů, únikové plány) Ústní ověření
 • Organizace práce na pracovišti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit systém a body kontroly po vykonané práci v různých režimech úklidu a čištění Písemné a ústní ověření
  Provést kontrolu vykonané práce Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit způsob předání a převzetí ošetřených prostor nebo vykonané činnosti Ústní ověření
  Vysvětlit podstatu systému práce ve dvojicích a v kolektivu Písemné a ústní ověření
  Popsat způsoby řešení konfliktních situací Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit uplatňování zásad a způsobu komunikace se zákazníkem a v pracovním týmu Písemné a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz