TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 69-011-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady správné manipulace s chemickými koncentráty a naředěnými přípravky Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit zásady správné údržby a bezpečného uložení pomůcek Písemné a ústní ověření
  Zvolit správné chemické čisticí, impregnační a ostatní uzavírací přípravky a nadávkovat je podle zadání oblasti úklidu, četnosti úklidu a případných speciálních požadavků klienta a zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
  Spočítat spotřebu a určit správné dávkování daných prostředků na jednu dávku, případně na denní dávku při zadání míry znečištění a stavebního materiálu Praktické předvedení (výpočet) a ústní ověření
 • Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodné úklidové pomůcky a zkompletovat je, připravit, zkompletovat a zkontrolovat příslušné stroje s ohledem na určený druh úklidu, danou četnost, stavební materiál a míru znečištění Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit, připravit a obléct pomůcky BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
  Uvést zásady kontroly strojů před prací a po práci Písemné a ústní ověření
  Identifikovat a vysvětlit barevné kódování úklidových pomůcek (barevný program) Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat obsah a rozsah údržby úklidových pomůcek a strojů Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit zásady správného a bezpečného skladování a uložení strojů a pomůcek Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit a předvést manipulaci s elektrickým zařízením ve vztahu k nebezpečí úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
 • Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat materiály připravené v místě zkoušky Ústní ověření
  Zdůvodnit, které typy chemických prostředků je možné používat na dané materiály a které nelze používat z důvodu narušení nebo poškození materiálu Ústní ověření
  Určit správný technologický postup podle četnosti úklidu, druhu stavebního materiálu a míry znečištění Ústní ověření
  Zdůvodnit zvolený technologický postup podle četnosti úklidu, druhu stavebního materiálu a míry znečištění Ústní ověření
  Vysvětlit obsah prací podle daného příkladového harmonogramu v denním, periodickém a generálním úklidu Písemné a ústní ověření
  Popsat organizaci prací v rámci jednotlivých technologií, míry znečištění a četnosti prací Písemné a ústní ověření
 • Identifikace různých typů padů, pomůcek a strojů při provádění speciálních prací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat pady a určit vhodnost použití nejen vzhledem k typu povrchu, ale i způsobu čištění, resp. ošetření povrchů Ústní ověření
  Identifikovat a správně sestavit pomůcky potřebné k bezchybnému výkonu zadaného čisticího a uzavíracího výkonu Praktické předvedení a ústní ověření
  Identifikovat potřebné stroje k bezchybnému výkonu zadaného čisticího a uzavíracího výkonu, správně je sestavit a zkontrolovat Praktické předvedení a ústní ověření
 • Specifikace odborných pojmů úklidových a čisticích speciálních prací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit odborné pojmy pro úklidové a čisticí činnosti v oblasti speciálních prací: hloubkové čištění, povrchové čištění, sprejové čištění, čištění pěnou, granulemi, textilie pomocí padu, odstraňování skvrn z textilií, mokré/suché čištění, lokální čištění, strhávání emulzí, mytí stěrkovou metodou, sprejové mytí skleněných ploch, mytí demineralizovanou vodou atd. Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit odborné pojmy pro úklidové a čisticí činnosti v oblasti speciálních prací: sprejové doplnění emulzí, oprava ošlapaných ploch podlahové krytiny, krystalizace, voskování Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit odborné pojmy v oblasti uzavření zejména povrchů podlah: voskování, suchá a mokrá krystalizace, diamantové systémy, impregnace, vyplnění pórů Písemné a ústní ověření
 • Provádění strojního mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a podlahovým automatem na tvrdých podlahách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zdůvodnit, kdy se používá údržba podlahovým kotoučovým strojem a kdy podlahovým automatem, kdy provádět mytí, čištění a leštění padem a kdy kartáčem Písemné a ústní ověření
  Určit správné rychlosti otáček kotoučového stroje Písemné a ústní ověření
  Provést strojní čištění podlahovým kotoučovým strojem s kartáčem a padem na tvrdých podlahách vč. správného seřízení stroje Praktické předvedení
  Provést strojní mytí podlahovým automatem s kartáčem a padem na tvrdých podlahách vč. správného seřízení stroje Praktické předvedení
  Provést ruční dočištění padem na tvrdých podlahách Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění údržby kobercových podlahových ploch a čalounění v rámci kompletní údržby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysát správným postupem kobercové podlahové plochy Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysát správným postupem čalounění Praktické předvedení a ústní ověření
  Identifikovat a odstranit skvrny z textilií a koberců ručně/strojně Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyčistit kobercovou podlahovou plochu pomocí padu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyčistit kobercovou podlahovou plochu suchou pěnou/pěnovým generátorem Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyčistit kobercovou podlahovou plochu mokrou cestou/extraktorem Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyčistit kobercovou podlahovou plochu suchou cestou/granulemi, práškem, mořskou houbou Praktické předvedení a ústní ověření
  Naimpregnovat kobercovou textilii a čalounění Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění údržby a ošetření ploch a zařízení z kůže v různých typech čištění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést odstranění prachu a skvrn z ploch a zařízení vyrobených z kůže vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést hloubkové čištění ploch a zařízení vyrobených z kůže vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Naimpregnovat plochy a zařízení vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Přeleštit ošetřené plochy a zařízení vyrobená z kůže Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit doporučenou běžnou údržbu ploch a zařízení vyrobených z kůže Ústní ověření
 • Provádění mytí a leštění velkých skleněných ploch různými typy postupů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit typy mycích technik a používaných pomůcek i technologií, vysvětlit rozdíly v mytí skleněných ploch v závislosti na typu plochy (šroubovaná, vakuovaná, euro, plastová, dřevěná okna atd.) Ústní ověření
  Provést odstranění prachu a umytí dělicích příček a rámů skleněných ploch vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést mytí mokrou stěrkovou metodou vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést mytí sprejovou stěrkovou metodou vč. výběru pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit princip mytí velkých skleněných ploch demineralizovanou vodou a nanotechnologiemi Ústní ověření
  Vysvětlit doporučenou běžnou údržbu velkých skleněných ploch Ústní ověření
 • Provádění čištění, uzavření a leštění linoleí a PVC

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést základní čištění nebo odstranění starých vosků/emulzí, ruční dočištění. Výběr pomůcek, strojů, padů, případně chemických přípravků. Neutralizace PVC nebo různých typů linoleí (marmoleum, artoleum, Forbo atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést aplikaci emulzí/vosků vč. výběru pomůcek a chemických přípravků až do konečné fáze pokládky Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést leštění linoleí a PVC strojem se standardní rychlostí (SS – Standard Speed), vysokou rychlostí (HS – High Speed) a ultra vysokou rychlostí (UHS – Ultra High Speed) vč. výběru pomůcek, strojů, padů a vysvětlení vhodnosti různých typů zaleštění Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést čištění linoleí a PVC diamantovým padem až po odstranění mechanických poškození vč. výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést celý systém ošetření linoleí a PVC diamantovými pady až po dosažení požadovaného lesku vč. výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit doporučenou běžnou údržbu linoleí a PVC Ústní ověření
 • Provádění opravy a periodické údržby voskovaných linoleí a PVC

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit vhodnost způsobu oprav, resp. periodické údržby a jejich význam a způsob Písemné a ústní ověření
  Identifikovat chyby při pokládání vosků a možnosti jejich oprav vč. předvedení na připravené ploše Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést sprejové čištění pomocí vosků/emulzí vč. výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést sprejové doplnění vosků/emulzí vč. výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést sprejové čištění a leštění pomocí vosků/emulzí v jednom kroku vč. výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění čištění a uzavření vápencových povrchů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit rozdíly a možnost kombinací v uzavření/ošetření vápencových povrchů Písemné a ústní ověření
  Provést hloubkové čištění vápencových povrchů až po připravenost na aplikaci uzavíracích technologií vč. ručního dočištění a výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést impregnaci vyčištěného a připraveného povrchu vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést tzv. suchou (práškovou) krystalizaci vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést tzv. mokrou (klasickou) krystalizaci vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést celý systém ošetření diamantovými pady až po dosažení požadovaného lesku vč. výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést impregnaci vyčištěného a připraveného povrchu vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Doporučit běžnou údržbu na různá uzavření/ošetření povrchu Ústní ověření
 • Provádění čištění a uzavření žulových povrchů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit rozdíly a možnost kombinací v uzavření/ošetření žulových povrchů Písemné a ústní ověření
  Provést hloubkové čištění žulové podlahy/plochy až po připravenost na aplikaci uzavíracích technologií vč. ručního dočištění a výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést celý systém ošetření diamantovými pady až po dosažení požadovaného lesku vč. výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést impregnaci vyčištěného a připraveného povrchu vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Doporučit běžnou údržbu na různá uzavření/ošetření povrchu Ústní ověření
 • Provádění čištění a uzavření keramických povrchů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit rozdíly a možnost kombinací v uzavření/ošetření keramických povrchů a specifika čištění Písemné a ústní ověření
  Provést hloubkové čištění slinuté, glazované a neglazované dlažby vč. protiskluzové až po připravenost na aplikaci uzavíracích technologií vč. ručního dočištění a výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést impregnaci vyčištěného a připraveného povrchu vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést celý systém ošetření diamantovými pady až po dosažení požadovaného lesku vč. výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Doporučit běžnou údržbu na různá uzavření/ošetření povrchu Ústní ověření
 • Provádění čištění a uzavření cihelných a betonových povrchů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit rozdíly a možnost kombinací v uzavření/ošetření nasákavých, strojově hlazených a lesklých povrchů a specifika čištění Písemné a ústní ověření
  Provést hloubkové čištění nasákavých i nenasákavých povrchů až po připravenost na aplikaci uzavíracích technologií vč. ručního dočištění a výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést impregnaci vyčištěného a připraveného povrchu vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést celý systém ošetření diamantovými pady až po dosažení požadovaného lesku vč. výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést vyplnění pórů vyčištěného a připraveného povrchu vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Doporučit běžnou údržbu na různá uzavření/ošetření povrchu Ústní ověření
 • Provádění čištění a uzavření umělého kamene a pryskyřicových podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit rozdíly a možnost kombinací v uzavření/ošetření umělého kamene a pryskyřicových podlah a specifika čištění Písemné a ústní ověření
  Provést hloubkové čištění povrchů až po připravenost na aplikaci uzavíracích technologií vč. ručního dočištění a výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést protiskluznou impregnaci a nanesení speciálního vosku na vyčištěný a připravený povrch vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést celý systém ošetření diamantovými pady až po dosažení požadovaného lesku vč. výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Doporučit běžnou údržbu na různá uzavření/ošetření povrchu Ústní ověření
 • Provádění čištění a údržby dřevěných a korkových lakovaných a laminátových podlah a olejovaných/voskovaných dřevěných podlah

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit rozdíly a možnost kombinací v uzavření/ošetření dřevěných a korkových lakovaných a laminátových podlah; a olejovaných/voskovaných dřevěných podlah a specifika čištění Písemné a ústní ověření
  Provést hloubkové čištění povrchů až po připravenost na aplikaci uzavíracích technologií vč. ručního dočištění a výběru pomůcek, strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést nanesení speciálního vosku na lakované a laminátové povrchy vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést celý systém ošetření diamantovými pady až po dosažení požadovaného lesku vč. výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést vyplnění pórů vyčištěného a připraveného nelakovaného povrchu vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést olejování vyčištěného a připraveného nelakovaného povrchu vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést voskování vyčištěného a připraveného nelakovaného povrchu vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Doporučit běžnou údržbu na různá uzavření/ošetření povrchu Ústní ověření
 • Provádění čištění a impregnace kovových ploch

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit rozdíly a možnosti uzavření/ošetření kovových ploch a specifika čištění Písemné a ústní ověření
  Provést hloubkové čištění povrchů až po připravenost na aplikaci uzavíracích technologií vč. ručního dočištění a výběru pomůcek, případně strojů, padů, chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést různé typy impregnací na vyčištěný a připravený povrch vč. výběru pomůcek, strojů, padů a chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést lakování vč. výběru pomůcek, strojů, správných barev – stupňů, případně chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Doporučit běžnou údržbu na různá uzavření/ošetření povrchu Ústní ověření
 • Provádění čištění a údržby elektrozařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést čištění elektrozařízení (vypínačů, zásuvek, elektrických strojů atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit chemické přípravky pro čištění elektrozařízení (vypínačů, zásuvek, elektrických strojů atd.) v různých režimech úklidu Praktické předvedení a ústní ověření
  Prokázat znalost bezpečnostních a zdravotních rizik spojených s čištěním a údržbou elektrozařízení Písemné a ústní ověření
 • Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost zásad první pomoci při otravách chemickými látkami, poleptání a popálení kůže, poranění kůže, zasažení očí, vysvětlit, k čemu je bezpečnostní list u chemie Písemné a ústní ověření
  Prokázat znalost všeobecných předlékařských opatření, technik umělého dýchání a nepřímé masáže srdce Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit postup při řešení pracovního úrazu a záznamy k pracovnímu úrazu Ústní ověření
  Ručně manipulovat s břemeny a stroji a vysvětlit zásady manipulace s nimi Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést správné techniky provedení úklidových prací, aby se předešlo zdravotním problémům v oblasti zad, beder, horních a dolních končetin Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit specifika práce ve výšce nad 1,5 m a podmínky pro její provádění Ústní ověření
  Vysvětlit postup řešení vzniklých havarijních situací (požár, únik chemie či odpadů, únikové plány) Ústní ověření
 • Organizace práce na pracovišti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit systém a body kontroly po vykonané práci v různých režimech úklidu a čištění Písemné a ústní ověření
  Provést kontrolu vykonané práce Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit způsob předání a převzetí ošetřených prostor nebo vykonané činnosti Ústní ověření
  Vysvětlit podstatu systému práce ve dvojicích a v kolektivu Písemné a ústní ověření
  Popsat způsoby řešení konfliktních situací Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit uplatňování zásad a způsobu komunikace se zákazníkem a v pracovním týmu Písemné a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz