TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 65-016-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit pracoviště na provoz Praktické předvedení
  Dodržet posloupnost prací a časový harmonogram Praktické předvedení
  Vykonat drobnou, nenáročnou opravu a údržbu inventáře, zařízení, budovy Praktické předvedení
  Zajistit revizi budovy či zařízení, údržbové a opravářské práce u odborných podniků a firem – převzít výsledky jejich práce Ústní ověření
  Zajistit uzavírání budovy v souladu s provozním řádem Ústní ověření
  Zkontrolovat dodržování domovního řádu Ústní ověření
 • Inkasování plateb od hostů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přijmout a evidovat objednávku hosta – přesně a rychle Praktické předvedení
  Provést vyúčtování s hostem – připravit a předložit účet Praktické předvedení
  Přijmout a vyúčtovat platbu s hostem, použít různé formy platebního styku podle přání hosta Praktické předvedení
  Využít zúčtovací techniku Praktické předvedení
 • Poskytování služeb spojených s pobytem hostů v ubytovacím zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zajistit drobné pochůzky podle požadavků hosta Praktické předvedení
  Přemístit a zabezpečit zavazadla hostů podle jejich požadavků Praktické předvedení
  Zajistit základní informační služby pro hosty, příp. zápůjčky pro hosty a příslušnou evidenci Ústní ověření
  Prokázat základní dovednosti běžné komunikace Ústní ověření
 • Používání běžných pomůcek a čisticích prostředků při úklidu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Použít vhodné pomůcky a čisticí prostředky pro vykonání zadané práce Praktické předvedení
  Ošetřovat a udržovat pomůcky používané při úklidu Praktické předvedení
  Zacházet s nástrojem a pomůckou podle zásad bezpečnosti práce Praktické předvedení
  Obaly a zbytky čisticích a úklidových prostředků likvidovat podle předpisů na ochranu životního prostředí Ústní ověření
 • Obsluha strojů a zařízení používaných při úklidu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný stroj nebo zařízení k provedení zadané práce (vysavače, elektrické mycí a lešticí stroje) Praktické předvedení
  Dodržet správné dávkování úklidových, čisticích nebo pracích prostředků Praktické předvedení
  Spustit stroj a vykonat zadanou operaci Praktické předvedení
  Provést ošetření a údržbu stroje nebo zařízení po ukončení provozu Praktické předvedení
  Zacházet se strojem nebo zařízením podle zásad bezpečnosti práce Praktické předvedení
  Zajistit zabezpečení inventáře po ukončení provozu Praktické předvedení
 • Úklid v ubytovacích zařízeních

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vykonat úklid pokojů včetně příslušenství a společných prostorů Praktické předvedení
  Udržovat podlahové plochy podle jejich charakteru (umývat, pastovat, luxovat) Praktické předvedení
  Utřít prach z nábytku Praktické předvedení
  Vyvětrat pokoj (apartmán) a ustlat lůžkoviny Praktické předvedení
  Provádět výměnu ložního prádla, ručníků Praktické předvedení
  Doplňovat toaletní a hygienické potřeby Praktické předvedení
  Vyčistit okna, zrcadla, dveře, osvětlovací zařízení, nábytek a stěny podle potřeby Praktické předvedení
  Zkontrolovat stav a funkčnost vybavení pokoje Praktické předvedení
 • Orientace v možnostech podnikání ve službách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést možnosti podnikání ve službách, zhodnotit rizika v podnikání Ústní ověření
  Vysvětlit povinnosti podnikatele vůči státu Ústní ověření
 • Vyhotovování podnikových písemností

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavit obchodní dopis Písemné ověření
  Vyhotovit účetní doklad Písemné ověření
  Vyřídit reklamaci, objednávku zboží nebo služby Ústní ověření
 • Nabídka a prodej služeb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zpracování jednoduchého marketingového plánu Písemné ověření
  Zpracovat nabídku služeb Písemné ověření
 • Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů Ústní ověření
  Dodržovat pravidla BOZP Ústní ověření
  Dodržovat pravidla požární ochrany Ústní ověření
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení
  Oblékat se do vhodného pracovního oděvu Praktické předvedení
  Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Praktické předvedení
  Použít ochranné pracovní pomůcky a předměty Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma