TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 33-001-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek v nábytkářství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat aktuální právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a protipožární ochrany Písemně nebo slovně Praktické předvedení
  Uplatňovat nároky týkající se BOZP, hygieny práce a protipožární ochrany Písemně nebo slovně Praktické předvedení
  Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Písemně nebo slovně Praktické předvedení
  Používat předepsané ochranné pracovní prostředky Písemně nebo slovně Praktické předvedení
 • Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Pracovat s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací v grafické i v elektronické formě (čtení, orientace ve značení materiálů, kótování apod.) Slovně nad technickou dokumentací
  Vypracovat konstrukční a technologickou dokumentaci na zhotovení jednoduchého výrobku ze dřeva Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Využívat jednoduché počítačové aplikace při zpracování dokumentů technické přípravy výroby Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro zhotovování truhlářských výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit podle technické dokumentace postup práce, způsob provedení technologických operací Písemně nebo slovně
  Zvolit vhodné nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Zvolit vhodný materiál, jeho množství, a provést výběr polotovarů pro daný výrobek, určit jeho kvalitu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro opravy a rekonstrukci nábytku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit postup práce, způsob provedení technologických operací pro opravy a rekonstrukce nábytku Písemně nebo slovně
  Zvolit vhodné nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Zvolit vhodný materiál a jeho množství na opravu výrobku , provést výběr polotovarů a součástek a určit jejich použití Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Rozměřování, výpočty a rozkreslování truhlářských prvků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozměřit podle technické dokumentace truhlářské prvky Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Provádět související výpočty Písemně, praktické předvedení
  Rozkreslit jednotlivé konstrukční prvky, konstrukční spoje, osazení výplní dřevěných rámů apod. Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu apod. (řezání, hoblování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení, lepení, dýhování atd.)

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění dřevěných a plastových materiálů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Zvolit a používat vhodné pracovní postupy ručního řezání, hoblování, tvarování, dlabání, vrtání a broušení dřevěných a plastových materiálů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Provést ruční obrábění dřeva, materiálů na bázi dřeva a plastových materiálů, kvalitní řemeslné provedení spojů a bezchybné estetické zhotovení výrobků Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, bělením, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů, laků aj. strojně nebo ručně; hydrotermická úprava a ochrana dřeva

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit povrch materiálů pro povrchovou úpravu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Zvolit a používat vhodné druhy materiálů pro povrchovou úpravu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Zvolit, používat a dodržovat technologické postupy dokončování povrchů výrobků Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Dokončovat povrchy výrobků Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Objasnit ošetřování a údržbu nábytku Slovní vysvětlení
  Uvede význam hydrotermické ochrany a úpravy dřeva Slovní vysvětlení
 • Montáž a demontáž nábytku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný technologický postup předmontáže a montáže nábytku Slovní vysvětlení
  Provádět předmontáž kování, podsestav a montáž nábytku Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Zasklívat a osazovat výplně dřevěných rámů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Kompletovat a dokončovat výrobky menších rozměrů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
  Doladit seřízení, kování, závěsy, zámky apod. Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Oprava, úprava a rekonstrukce nábytku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný technologický postup pro opravu, případně úpravu a rekonstrukci daného výrobku Slovní vysvětlení
  Renovovat nábytek Praktické předvedení se slovním vysvětlením
 • Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby strojního opracování dřeva Slovní vysvětlení
  Obsluhovat základní dřevoobráběcí stroje a zařízení podle technologických a bezpečnostních předpisů a norem Praktické předvedení
  Popsat nastavení, základní údržbu strojů a zařízení a její význam Slovní vysvětlení
 • Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování Slovní vysvětlení
  Popsat zásady označování výrobků dle platných právních předpisů Slovní vysvětlení
  Popsat způsoby balení výrobků dle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Slovní vysvětlení
  Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Slovní vysvětlení
 • Nakládání s odpadem z výroby a montáže

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit vznik a druhy odpadů z truhlářské výroby Slovní vysvětlení
  Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu Slovní vysvětlení
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zaznamenávání průběhu technologického procesu a systémy a standardy řízení jakosti a kvality Slovně vysvětlení
  Vysvětlit zaznamenávání údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení v truhlářské výrobě Slovně vysvětlení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (3)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz