TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-004-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technické dokumentaci a normách otopných soustav

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst zadané výkresy (rozvody vytápění a zařízení, stavební výkres, technická zpráva, situace, instalační výkres). Orientace v ČSN EN 12170 a ČSN EN 12171 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zakreslit vedení rozvodů vytápění včetně zdroje tepla a otopných těles Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést výpis materiálu ze zadané výkresové dokumentace Praktické předvedení
 • Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, zdroje tepla a otopná tělesa používaných v budovách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat druhy materiálů pro rozvody tepelných soustav v budovách Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vyjmenovat druhy zdrojů tepla používaných v budovách Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vyjmenovat druhy otopných těles používaných v budovách Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Orientace v armaturách a zabezpečovacích zařízeních používaných pro otopné soustavy v budovách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat druhy armatur a zařízení tepelných otopných soustav, jejich vlastnosti a použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vyjmenovat druhy pojišťovacích a zabezpečovacích zařízení, otopných soustav v budovách, jejich vlastnosti a použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže otopných soustav a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup montáže rozvodu vytápění podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Navrhnout postup montáže zdrojů tepla a otopných těles podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné k provedení montáže podle zadání Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vysvětlit BOZP pro montáže otopných soustav, zdrojů tepla a topných těles Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Měření rozměrů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy používaných měřidel a způsob jejich použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Změřit a zapsat měřené délky, vnitřní a venkovní průměry potrubí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat důvody délkových změn potrubí a vypočítat velikost délkové změny podle zadání Písemné ověření s výpočtem a ústním vysvětlením
  Popsat druhy kompenzací délkových změn potrubí a jejich použití Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Provádění zkoušek otopných soustav

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat zkušební podmínky pro provedení zkoušky těsnosti otopné soustavy Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Provést zkoušku pevnosti a těsnosti tepelné soustavy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vysvětlit postup provedení topné zkoušky Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vypsat protokol o tlakové a topné zkoušce tepelné soustavy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat různé druhy ručního zpracování instalatérského materiálu Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Ručně zpracovat instalatérský materiál podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat způsoby strojního obrábění instalatérského materiálů Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Strojně obrábět instalatérský materiál podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Spojování částí potrubí otopné soustavy rozebíratelnými spoji

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy rozebíratelných spojů potrubí otopné soustavy Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Provést rozebíratelné spojení potrubí podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Spojování částí potrubí otopné soustavy nerozebíratelnými spoji

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí otopné soustavy Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Provést nerozebíratelné spojení potrubí otopné soustavy lisováním podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Spojování částí potrubí otopné soustavy nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy nerozebíratelných spojů potrubí otopné soustavy, k jejichž provádění je třeba zvláštního oprávnění Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Vysvětlit a názorně předvést postup pájení naměkko podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vysvětlit a názorně předvést postup svařování plamenem podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vysvětlit a názorně předvést lisování spojů měděného potrubí podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy stavebních konstrukcí, druhy prostupů a vedení potrubí v nich, uvést potřebné nářadí k provedení prostupů a drážek Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Provést prostupy a drážky pro rozvod potrubí v konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat druhy a způsoby utěsňování prostupů potrubí ve vztahu k protipožárnímu zabezpečení Písemné ověření s ústním vysvětlením
 • Montáž potrubí otopných soustav

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit podmínky pro montáž rozvodného potrubí otopné soustavy podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést montáž rozvodného potrubí otopné soustavy podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést připevnění rozvodného potrubí otopné soustavy ke konstrukci podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Instalace zařízení otopných soustav

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit podmínky pro instalaci zdrojů tepla a otopných těles Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést instalaci daného zařízení podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Údržba a opravy zařízení otopných soustav

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést výměnu vadné části potrubí podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést výměnu vadného zařízení nebo armatury podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést výměnu vadné části zařízení nebo armatury podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést opravu zařízení podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Zhotovování tepelných izolací na rozvodech otopných soustav

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy, vlastnosti a způsoby montáže tepelných izolací potrubí a tvarovek používaných pro otopné soustavy Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Zhotovit tepelnou izolaci potrubí otopné soustavy podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit tepelnou izolaci armatur a tvarovek podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné ověření s ústním vysvětlením
  Popsat označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné ověření
  Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemné ověření
  Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemné ověření
  Popsat způsoby nakládání s odpady Písemné ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz