TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 28-007-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se ve výrobních, technických a výtvarných podkladech pro zadaný výrobek Ústní ověření
  Určit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti Praktické předvedení a ústní ověření
  Posoudit, zda zvolený postup práce u předloženého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě keramiky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti s využitím výtvarné a technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vytváření keramických výrobků točením

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit pracoviště, materiál a pomůcky pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti Praktické předvedení a ústní ověření
  Posoudit stav formy Praktické předvedení a ústní ověření
  Vytočit keramický dutý nebo plochý výrobek podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
 • Slučování keramických výrobků za syrova s následnou retuší a čištěním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zhotovit vhodný díl k připravenému výrobku, zhotovený díl upravit a za použití vhodného spojovacího materiálu sloučit díl s připraveným výrobkem Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit vhodné pomůcky a nástroje, ručně očistit (retušovat) výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
 • Opracovávání a manipulování s keramickými výrobky v kožovitém i v suchém stavu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dokončit dutý nebo plochý keramický výrobek, předvést techniku začišťování, opracovat výrobek v kožovitém i v suchém stavu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Sušení a konečná úprava keramických výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby ložení keramických výrobků k sušení Ústní ověření
  Provést sušení výrobků a kontrolu vad po sušení Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést konečnou úpravu výrobků po sušení Praktické předvedení a ústní ověření
 • Obsluha točírenských strojů a linek při výrobě keramiky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat zásady bezpečné obsluhy strojního zařízení pro točení keramických výrobků Ústní ověření
  Popsat strojní točení a čištění keramických výrobků Ústní ověření
 • Posuzování kvality keramických výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Posoudit výrobek podle kvality Praktické předvedení a ústní ověření
  Klasifikovat vady výrobku a případně je odborně odstranit Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz