TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 31-031-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Posuzování kvality tkanin a tkaných výrobků a jejich zařazování do kvalitativních tříd

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést nebo popsat obsluhu přiděleného klasifikačního stroje (rolování, navíjení) Praktické předvedení nebo ústní ověření
  Označit vady Praktické předvedení
  Odstranit odstranitelné vady Praktické předvedení
  Zařadit tkaninu do kvalitativních stupňů podle příslušného klasifikačního řádu Praktické předvedení
  Zaevidovat výsledky kontroly Praktické předvedení
  Navrhnout opravu nebo další postup Praktické předvedení
  Podat informaci k opatřením na odstranění nekvalitní produkce (tkadleně, seřizovači, mistrovi) a zkontrolovat splnění přijatých opatření Praktické předvedení
  Připravit podklady pro vyřízení reklamace Praktické předvedení
  Používat měřicí přístroje (metry, váhy atd.) včetně dodržování pravidel pro metrologii Praktické předvedení
  Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat ochranné pomůcky pro obsluhu strojů Praktické předvedení
  Prokázat znalosti textilních materiálů (druhy, vlastnosti), přízí a nití (konstrukce, délková hmotnost, označování, druhy, parametry, vady), tkanin (druhy, konstrukce, parametry, vady), pravidel pro klasifikaci daných klasifikačním řádem pro klasifikovaný sortiment zboží, zásad péče o klasifikační stroj Písemný test
 • Obsluha strojů pro tkaní různých druhů tkanin na strojích s listovkou nebo žakárem nebo hladkých včetně strojů pro přípravu a navádění osnov

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít výrobní příkaz a seznámit se s ním Praktické předvedení
  Provést kontrolu strojů na pracovním úseku před započetím činnosti, prohlédnout a převzít pracovní úsek od pracovníka z předešlé směny, ověřit zásoby a připravit materiál, provést přípravné práce podle konkrétních technologických a výrobních předpisů Praktické předvedení
  Provádět pracovní úkony podle konkrétních technologických a výrobních předpisů na strojích pro přípravu a navádění osnov a tkaní různých druhů tkanin na základě upozornění signalizačního zařízení nebo zjištění při pochůzkách na svěřeném úseku (doplnit materiál, odstranit přetrhy, zjistit příčinu a odstranit zastavení stroje, provádět průběžnou kontrolu chodu strojů, kvality materiálu a zboží na strojích a předat informace o zjištěných odchylkách, provést ošetření osnovy za účelem předcházení přetrhům a závadám, které by mohly nepříznivě ovlivnit kvalitu) Praktické předvedení
  Vyměnit vál na výstupu nebo popsat jeho výměnu (označit zboží na válu, oddělit osnovu nebo utkaný dílec, vyměnit plný vál za prázdný) Praktické předvedení nebo ústní ověření
  Zaznamenat produkci za směnu Praktické předvedení
  Pečovat o strojní zařízení (provést čištění stroje pravidelně v průběhu a na konci směny, eventuálně provést nebo popsat podle konkrétního strojního zařízení mazání stroje) Praktické předvedení s ústním ověřením Praktické předvedení
  Vytřídit nevyužitý textilní materiál (nitě) pro další použití Praktické předvedení
  Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat ochranné pomůcky pro obsluhu strojů Praktické předvedení
  Používat měřicí přístroje (metry, váhy atd.) včetně dodržování pravidel pro metrologii Praktické předvedení
  Prokázat znalosti textilních materiálů (druhy, vlastnosti), přízí a nití (konstrukce, délková hmotnost, označování, druhy, parametry, vady), tkanin (druhy, parametry, vady), konstrukce tkanin (dostava, vazby, kraje), principů tkaní (k čemu slouží osnovní vál, lamely, nitěnky, paprsek, zařízení pro zanášení útku), šlichtovacích strojů, šlicht (složení, druhy, viskozita), účelu a principu šlichtování, technologických postupů šlichtování), snovacích strojů (principu válového a pásového snování, technologických postupů snování) Písemný test

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma