TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 34-010-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na ofsetových archových strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat technologický postup tisku časopisecké obálky ve formátu A4, barevnost 4/4 (stabilizovaný čtyřbarvotisk), rozsah 4 strany, tisk na obracení, formát tiskového archu nejméně B2, plošná hmotnost kartonu 150 g.m-² na vícebarvovém ofsetovém archovém stroji Ústní a písemné ověření
  Navrhnout racionální technologický postup přípravy a tisku časopisecké obálky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Navrhnout druh tiskových barev a jejich pořadí pro tisk procesního čtyřbarvotisku na vícebarvovém ofsetovém archovém stroji podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na ofsetových archových strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít a zkontrolovat kompletní výrobní podklady pro tisk časopisecké obálky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Převzít z výrobního příkazu údaje o formátu časopisecké obálky pro přípravu, tisk a dokončovací zpracování tiskového archu a aplikovat jej při rozkresu tiskového archu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Převzít imprimované barevné nátisky či barevné předlohy pro tisk procesního čtyřbarvotisku časopisecké obálky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, tiskových forem a tiskových barev na ofsetových archových strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít potiskovaný materiál pro tisk na základě údajů výrobního příkazu s ohledem na bezchybný technologický postup tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Převzít tiskové desky a provést vizuální kontrolu s ohledem na mechanické poškození desek a úplnost pomocných prvků pro tisk a dokončovací zpracování podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Převzít tiskové barvy pro tisk procesního čtyřbarvotisku a provést kontrolu čistoty, konzistence a pořadí barev na tiskovém stroji s ohledem na bezchybný technologický proces tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Příprava a seřízení ofsetových archových strojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Nastavit formát tiskového archu u příslušných funkčních celků tiskového stroje pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
  Nastavit vzduchové charakteristiky nakládání, transportu a vyložení tiskového archu u příslušných funkčních celků tiskového stroje s ohledem na plošnou hmotnost potiskovaného archu pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
  Založit příslušné barvy v žádaném pořadí do barevnic jednotlivých tiskových jednotek pro tisk procesního čtyřbarvotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Založit tiskové desky v žádaném pořadí na deskové válce tiskových jednotek a provést nastavení soutisku tiskových barev pro tisk procesního čtyřbarvotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Nastavit zónové a celkové odběry jednotlivých tiskových barev z barevnic s využitím denzitometrického a spektrofotometrického měření na zkušebním tiskovém archu s využitím imprimovaných nátisků při tisku procesního čtyřbarvotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Překontrolovat správnou funkci všech funkčních celků tiskového stroje na pomalý běh pro bezchybnou tiskovou produkci podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést kontrolu zabarvení denzitometrickým a spektrofotometrickým měřením na zkušebním tiskovém archu s využitím imprimovaných nátisků při tisku procesního čtyřbarvotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Dodržení normativu při tisku celé zakázky na ofsetových archových strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést průběžnou vizuální kontrolu správného soutisku jednotlivých tiskových barev na lícní a rubové straně tiskového archu při tisku časopisecké obálky, provést manuální nebo automatickou korekci soutisku barev v souladu s příslušnými normativy podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést průběžnou kontrolu správného zabarvení při tisku procesního čtyřbarvotisku časopisecké obálky na lícní a rubové straně tiskového archu při tisku časopisecké obálky, provést manuální nebo automatickou korekci zabarvení podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Archivovat z vytištěného nákladu postupně 10 signálních bezchybně vytištěných tiskových archů časopisecké obálky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Dokončení tisku, předání zakázky na ofsetových archových strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ukončit tiskový proces, postupným ukončením činnosti jednotlivých funkčních celků tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení
  Zkontrolovat správný počet bezchybně vytištěných archů včetně přídavků pro tisk a dokončovací zpracování podle údajů výrobního příkazu a předat náklad k dalšímu zpracování podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Kontrola, údržba a čištění tiskového stroje

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést kontrolu funkcí důležitých celků tiskového stroje v souladu s předpisy pro kontrolu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést údržbové práce u tiskového stroje po ukončení produkce v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést vyjmutí tiskových forem, čištění a mytí barevníků, tlakových a ofsetových válců v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení před zahájením přípravy nové zakázky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Obsluha řídící (RIP) a osvitové jednotky (CtP) (Computer to plate) včetně periférií, nastavení laserového osvitového zařízení, obsluha vyvolávací linky ve výrobě tiskových forem v archovém ofsetu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat technologický postup zhotovení tiskových forem na zařízení CtP pro tisk časopisecké obálky ve formátu A4, barevnost 4/4 (procesní čtyřbarvotisk), rozsah 4 strany, tisk na obracení, formát tiskového archu nejméně B2 Ústní a písemné ověření
  Nastavit před zpracováním dat v jednotce RIP parametry pro osvit tiskových forem na zařízení CtP – hustota, tvar, natočení tiskového rastru, přesah barev (trapping), další přímé barvy pro ofsetovou tiskovou techniku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést přenos a kontrolu přenosu datových souborů do počítačových systémů osvitu v ofsetové tiskové technice podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Nastavit parametry pro osvit tiskových desek v ofsetu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Nastavit čistotu, teplotu a intervaly regenerace vyvolávacího roztoku a rychlost vyvolávací linky při finálním zpracování tiskové formy v ofsetu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Nastavit oplachování, nanesení konzervačního roztoku a teplotu sušení tiskové desky na vyvolávací lince v ofsetu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést mezioperační kontrolu na testu kvality zhotovených tiskových forem podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

 • SŠ polygrafická, Olomouc
  Adresa: Střední novosadská 87/53, Olomouc, 77900
  IČ: 00848778
     
  Kontakt: Petr Skyva
  Telefon: 777074053
Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz