TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 34-012-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na hlubotiskových kotoučových strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat technologický postup tisku grafických (papírových) etiket, barevnost 6/0 (stabilizovaný čtyřbarvotisk + 2 přímé barvy), šíře pásu: 800 mm, obvod tisku: 450 mm, papír bílý etiketový 60 g.m-², tisk na kotoučovém hlubotiskovém stroji, tiskové jednotky za sebou, po tisku navíjené na kotouč Ústní a písemné ověření
  Navrhnout správný technologický postup přípravy a tisku papírových etiket podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Navrhnout druh tiskových barev pro tisk stabilizovaného čtyřbarvotisku + přímých barev na hlubotiskovém kotoučovém stroji (stroj se sušením potištěného pásu v každé tiskové jednotce) s ohledem na bezchybný technologický postup a kvalitu tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na hlubotiskových kotoučových strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít a zkontrolovat kompletní výrobní podklady pro tisk papírových etiket s ohledem na bezchybný technologický postup podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Převzít důležité údaje výrobního příkazu pro tisk papírových etiket eventuálně v souladu s požadavky na řezání, vysekávání nebo následné další dokončovací zušlechťování papírových etiket podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Převzít imprimované barevné nátisky či barevné předlohy pro tisk stabilizovaného čtyřbarvotisku a přímých barev u papírových etiket v souladu s technologickými předpisy a postupy tisku stabilizovaného čtyřbarvotisku a přímých barev v hlubotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, tiskových forem a tiskových barev na hlubotiskových kotoučových strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít kotouč potiskovaného materiálu na základě údajů výrobního příkazu s ohledem na bezchybný technologický postup tisku papírových etiket podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Převzít tiskové formy – hlubotiskové válce a provést vizuální kontrolu s ohledem na mechanické poškození válců a úplnost pomocných prvků pro tisk a dokončovací zpracování papírových etiket podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Převzít tiskové barvy pro tisk procesního čtyřbarvotisku a přímých barev a provést kontrolu čistoty, konzistence a pořadí barev na tiskovém stroji s ohledem na bezchybný technologický proces tisku papírových etiket podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Příprava a seřízení hlubotiskových kotoučových strojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Nastavit postavení formátu pásu papíru pro tisk papírových etiket při průchodu hlubotiskovými jednotkami a dalšími funkčními celky stroje od odvíječe až po navíjení pásu pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
  Nastavit správnou funkci automatické výměny kotouče za plného chodu stroje pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
  Nastavit navíjecí zařízení pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
  Založit hlubotiskové válce v předepsaném pořadí do jednotlivých tiskových jednotek podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Seřídit stěrače a barevníky hlubotiskových jednotek pro tisk procesního čtyřbarvotisku a přímých barev, popřípadě zkontrolovat konzistenci barev podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Nastavit přítlak tlakových válců v tiskových jednotkách podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést kontrolu zabarvení tisku s využitím denzitometrických a spektrofotometrických měření a imprimovaných nátisků na zkušebním tiskovém archu při tisku procesního čtyřbarvotisku v hlubotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést nastavení soutisku barev procesního čtyřbarvotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Nastavit správnou funkci sušicího zařízení v tiskových jednotkách podle parametrů ovládacího manuálu tiskového stroje a podle potřeb vyráběné tiskoviny podle zadání Praktické předvedení
  Překontrolovat v pomalém běhu stroje správnou funkci všech funkčních celků pro bezchybnou produkci a závěrečné navinutí pásu papírových etiket podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Dodržení normativu při tisku celé zakázky na hlubotiskových kotoučových strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést průběžnou vizuální kontrolu správného soutisku jednotlivých tiskových barev potiskovaného pásu papírových etiket, případně provést manuální nebo automatickou korekci soutisku barev podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést průběžnou kontrolu hodnoty správného zabarvení procesního čtyřbarvotisku a přímých barev na vytištěném pásu papírových etiket a provést manuální nebo automatickou korekci zabarvení podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést průběžnou kontrolu správného vedení pásu a navinutí potištěného pásu papírových etiket na kotouč, provést korekce posunem potiskovaného pásu ve směru nebo napříč směru tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Archivovat z vytištěného nákladu postupně signální výtisky bezchybně vytištěných papírových etiket podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Dokončení tisku, předání zakázky na hlubotiskových kotoučových strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ukončit tiskový proces, postupným ukončením činnosti jednotlivých funkčních celků hlubotiskového stroje podle zadání Praktické předvedení
  Zkontrolovat správný počet bezchybně vytištěných papírových etiket a předat náklad k dalšímu zpracování podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Kontrola, údržba a čištění tiskového stroje

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést kontrolu funkcí důležitých celků tiskového stroje v souladu s předpisy pro kontrolu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést údržbové práce u tiskového stroje po ukončení produkce v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést vyjmutí tiskových forem, čištění a mytí barevníků a tlakových válců v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení před zahájením přípravy nové zakázky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Obsluha řídící (RIP) a rycí a laserové jednotky včetně periférií, nastavení rycího a laserového osvitového zařízení v hlubotisku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat technologický postup výroby tiskových forem pro tisk grafických (papírových) etiket, barevnost 6/0 (stabilizovaný čtyřbarvotisk + 2 přímé barvy), šíře pásu: 800 mm, obvod tisku: 450 mm, papír bílý etiketový 60 g.m-², tisk na kotoučovém hlubotiskovém stroji, tiskové jednotky za sebou, po tisku navíjené na kotouč Ústní a písemné ověření
  Nastavit před zpracováním dat v jednotce RIP parametry pro rytí nebo vypalování tiskové formy na elektronickém nebo laserovém zařízení – hustota, tvar, natočení tiskového rastru, přesah barev (trapping), další přímé barvy v hlubotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést přenos a kontrolu přenosu datových souborů do počítačových systémů pro rytí nebo vypalování tiskové formy na elektronickém nebo laserovém zařízení v hlubotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Nastavit parametry pro rytí nebo vypalování tiskové formy na elektronickém nebo laserovém zařízení v hlubotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést mezioperační kontrolu na testu kvality zhotovených tiskových forem podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

 • Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.
  Adresa: Ortenovo náměstí 542/16, Praha 7, 17004
  IČ: 45273448
     
  Kontakt: Ing. Miroslav Krejčík
  Telefon: 777 707 645
     
  Kontakt: Štefanová
  Telefon: 724 245 777
Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz