TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 34-026-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat technologický postup tisku časopisecké složky formátu A4, barevnost 4/4 (procesní čtyřbarvotisk), rozsah 32 stran, tisk rub a líc, formát šíře pásu 965 mm, odřez: 1260 mm (stránky na výšku), gramáž 52 g.m-² SC na čtyřbarvovém ofsetovém akcidenčním kotoučovém stroji (heatset), tisková jednotka guma/guma Ústní a písemné ověření
  Navrhnout správný pracovní postup přípravy a tisku časopisecké složky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Navrhnout druh tiskových barev pro tisk procesního čtyřbarvotisku na heatsetovém kotoučovém stroji (stroj se sušením potištěného pásu po tisku) podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít a zkontrolovat kompletní výrobní podklady pro tisk časopisecké složky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Převzít z výrobního příkazu údaje o formátu časopisecké složky pro přípravu řezání, skládání vytištěného základního archu, tisk a případné dokončovací zpracování časopisecké složky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Převzít imprimované barevné nátisky či barevné předlohy pro tisk procesního čtyřbarvotisku časopisecké složky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, tiskových forem a tiskových barev na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Převzít kotouč potiskovaného materiálu na základě údajů výrobního příkazu s ohledem na bezchybný technologický postup tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Převzít tiskové desky a provést vizuální kontrolu s ohledem na mechanické poškození desek a úplnost pomocných prvků pro tisk a dokončovací zpracování časopisecké složky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Převzít tiskové barvy pro tisk procesního čtyřbarvotisku a provést kontrolu čistoty, konzistence a pořadí barev na tiskovém stroji s ohledem na bezchybný technologický proces tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Příprava a seřízení akcidenčních ofsetových kotoučových strojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Nastavit postavení formátu pásu papíru pro tisk při průchodu tiskovými jednotkami a funkčními celky stroje s ohledem na řezání a skládání časopisecké složky a pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
  Nastavit správnou funkci automatické výměny kotouče za plného chodu stroje pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
  Natavit podle formátu řezací a skládací mechanizmy podélných řezů a lomů na skládacím trojhranu, příčných lomů, řezů, popřípadě šití hotové časopisecké složky drátem nebo lepení složky ve hřbetě ve skládacím agregátu podle zadání Praktické předvedení
  Založit příslušné heatsetové barvy v žádaném pořadí do barevnic jednotlivých tiskových jednotek pro tisk procesního čtyřbarvotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Založit tiskové desky v žádaném pořadí na deskové válce tiskových jednotek, provést nastavení soutisku tiskových barev procesního čtyřbarvotisku a stránkový rejstřík oboustranného tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Seřídit na řídicím pultu zónové a celkové odběry jednotlivých tiskových barev z barevnic s využitím denzitometrického spektrofotometrického měření na zkušebním tiskovém archu s využitím imprimovaných nátisků pro tisk procesního čtyřbarvotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Nastavit sušicí zařízení podle parametrů ovládacího manuálu tiskového stroje a podle potřeb vyráběné tiskoviny a jednotku silikonování podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Překontrolovat správnou funkci všech funkčních celků tiskového stroje pro bezchybnou tiskovou produkci časopisecké složky na pomalý běh podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést kontrolu zabarvení denzitometrickým a spektrofotometrickým měřením na zkušebním tiskovém archu s využitím imprimovaných nátisků pro tisk procesního čtyřbarvotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Dodržení normativu při tisku celé zakázky na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést průběžnou vizuální kontrolu správného soutisku jednotlivých tiskových barev na lícní a rubové straně tiskového archu při tisku časopisecké složky, provést manuální nebo automatickou korekci soutisku barev podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést průběžnou kontrolu správného zabarvení při tisku procesního čtyřbarvotisku časopisecké složky na lícní a rubové straně, provést manuální nebo automatickou korekci zabarvení podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést průběžnou kontrolu správného provedení lomů a řezů, popřípadě šití drátem na vytištěných složkách a provést korekce posunem potiskovaného pásu ve směru nebo napříč směru tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Archivovat z vytištěného nákladu postupně 10 signálních bezchybně vytištěných časopiseckých složek podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Dokončení tisku, předání zakázky na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ukončit tiskový proces, postupným ukončením činnosti jednotlivých funkčních celků tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení
  Zkontrolovat správný počet bezchybně vytištěných časopiseckých složek včetně přídavků pro tisk a dokončovací zpracování podle údajů výrobního příkazu a předat náklad k dalšímu zpracování podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Kontrola, údržba a čištění tiskového stroje

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést kontrolu funkcí důležitých celků tiskového stroje v souladu s předpisy pro kontrolu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést údržbové práce u tiskového stroje po ukončení produkce v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést vyjmutí tiskových forem, čištění a mytí barevníků, tlakových a ofsetových válců v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení před zahájením přípravy nové zakázky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Obsluha řídící (RIP) a osvitové jednotky (CtP) (Computer to plate) včetně periférií, nastavení laserového osvitového zařízení, obsluha vyvolávací linky ve výrobě tiskových forem v akcidenčním kotoučovém ofsetu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat technologický postup zhotovení tiskových forem na zařízení CtP pro tisk časopisecké složky formátu A4, barevnost 4/4 (procesní čtyřbarvotisk), rozsah 32 stran, tisk rub a líc, formát šíře pásu 965 mm, odřez: 1260 mm (stránky na výšku) Ústní a písemné ověření
  Nastavit před zpracováním dat v jednotce RIP parametry pro osvit tiskových forem na zařízení CtP – hustota, tvar, natočení tiskového rastru, přesah barev (trapping), další přímé barvy pro ofsetovou tiskovou techniku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést přenos a kontrolu přenosu datových souborů do počítačových systémů osvitu v ofsetové tiskové technice podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Nastavit parametry pro osvit tiskových desek v ofsetu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Nastavit čistotu, teplotu a intervaly regenerace vyvolávacího roztoku a rychlost vyvolávací linky při finálním zpracování tiskové formy v ofsetu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Nastavit oplachování, nanesení konzervačního roztoku a teplotu sušení tiskové desky na vyvolávací lince v ofsetu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést mezioperační kontrolu na testu kvality zhotovených tiskových forem podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz