TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-023-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Provádění výchovných zásahů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Po převzetí pracovního příkazu se seznámit s požadavky na výrobu a druhování dříví a navrhnout pracovní postup Písemný test znalostí postupu práce a zásad BOZP při práci s motorovou pilou a znalostí vad a sortimentů dříví, technologických postupů a zásad přípravy porostů včetně technologického náčrtku. Praktické předvedení s důrazem na dodržení zásad BOZP
  Provést motorovou pilou těžbu vyznačených stromů a výrobu ekonomicky nejvýhodnějších sortimentů, tj. předvést kácení, odvětvování, krácení, měření, případně výrobu sortimentů v porostu a jejich ukládání podél vyvážecích linek, případně odkorňování při dodržení zásad BOZP Písemný test znalostí postupu práce a zásad BOZP při práci s motorovou pilou a znalostí vad a sortimentů dříví, technologických postupů a zásad přípravy porostů včetně technologického náčrtku. Praktické předvedení s důrazem na dodržení zásad BOZP
  Provést měření a adjustaci vyrobeného dříví Praktické předvedení
  Provést údržbu motorové pily a určenou drobnou opravu pily Praktické předvedení
 • Těžba dřeva motorovými pilami, odkorňování kmenů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Po převzetí pracovního příkazu se seznámit s požadavky na výrobu a druhování dříví a navrhnout pracovní postup Praktické předvedení se slovním vysvětlením s ohledem na kvalitu práce a ekologii
  Provést přípravu pracoviště (určení směru pádu, příprava pracovního prostoru, ústupových cest, uložení nářadí a určení technologie náseku a hlavního řezu) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Předvést pokácení vyznačeného stromu, jeho odvětvení (případně krácení) a změření včetně druhování při dodržení zásad BOZP pro práci s motorovou pilou Písemný test znalostí technologie a zásad BOZP při práci s motorovou pilou. Praktické předvedení při dodržení zásad BOZP
  Předvést ekonomicky nejvýhodnější výrobu sortimentů ze surových kmenů v porostu Písemný test znalostí vad a sortimentů dříví a zásad zpeněžení. Praktické předvedení při dodržení zásad BOZP
  Vysvětlit postup práce při zpracování polomů způsobených sněhovou či větrnou kalamitou Ústní vysvětlení způsobů zpracování s důrazem na předpisy BOZP, kvalitu práce a zásady ekologie
  Provést měření a adjustaci vyrobeného dříví Praktické předvedení
  Provést údržbu motorové pily a dalších pomůcek a určené drobné opravy Praktické předvedení
 • Manipulace s vytěženými kmeny a jejich soustřeďování na odvozní místo

  Kritéria hodnocení Ověření
  Po převzetí pracovního příkazu se seznámit s požadavky na výrobu, příp. druhování a vypracovat návrh pracovního postupu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vysvětlit zásady pro soustřeďování vytěžených kmenů a sortimentů v porostu na odvozní místo podle určených konkrétních podmínek Ústní vysvětlení s aplikací na určené podmínky
  Provést přípravu pracoviště (úprava přibližovacích linek, volba a příprava odvozního místa, způsob skládkování dříví) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Předvést soustřeďování vytěžených kmenů a sortimentů na odvozní místo pomocí univerzálních či speciálních traktorů, případně dalších mechanizačních prostředků včetně uložení na skládky při dodržení zásad BOZP pro tuto činnost (soustředit se na kvalitu prací - poškození půdy, stromů a jejich kořenových systémů při vyklizování a přibližování) Písemný test znalostí pracovních postupů a BOZP při uvedených činnostech. Praktické předvedení s použitím určené techniky s důrazem na dodržení zásad BOZP, kvality práce a zásad ekologie
  Provést ochranu a ošetření poškozených stromů, zabezpečení pracoviště Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést údržbu a určené drobné opravy použité techniky Praktické předvedení
 • Manipulace vytěženého dříví na odvozním místě či v expedičním skladu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést pomocí motorové pily výrobu sortimentů ze surových kmenů na odvozním místě nebo v expedičním skladu a výrobu rovnaného dříví včetně uložení při dodržení zásad BOZP pro práci s pilou při manipulaci dříví Písemný test znalostí pracovních postupů a zásad BOZP s motorovou pilou a znalosti vad a sortimentů dříví. Praktické předvedení podle vymezeného zadání a při dodržení zásad BOZP
  Provést měření a adjustaci vyrobených sortimentů a rovnaného dříví Praktické předvedení, kontrola přesnosti a návrhu zpeněžení
  Provést údržbu motorové pily a její určenou drobnou opravu Praktické předvedení
 • Strojní výroba sortimentů dříví a jeho přeprava na manipulačních skladech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést ovládání zařízení na dopravu dříví z přejímacího místa k manipulačním linkám Praktické předvedení
  Zajistit provoz linek při výrobě sortimentů a jejich dopravu na expediční místo na manipulačních skladech při dodržení zásad BOZP pro práci na manipulačních skladech a optimalizaci druhování Písemný test znalostí vad a sortimentů dříví. Praktické předvedení s důrazem na dodržení zásad BOZP
  Provést údržbu zařízení pro transport a výrobu sortimentů a jejich určené drobné opravy Praktické předvedení
 • Komplexní zpracování těžebních zbytků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést úpravu, transport a zpracování klestu a potěžebních zbytků v porostech, na odvozních místech nebo v expedičních skladech pomocí běžné mechanizace Praktické předvedení podle zadaných podmínek při dodržení zásad BOZP, kvality práce a její ekologické čistoty
  Vysvětlit technologii štěpkování a balení těžebních zbytků Ústní vyjádření za jakých podmínek je zvolená technologie výhodnější
  Provést mulčování klestu v rámci velkoplošného zpracování půdy pro obnovu lesa pomocí běžné mechanizace při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení s důrazem na dodržení zásad BOZP
  Provést údržbu a určenou drobnou opravu použité techniky Praktické předvedení
 • Vyhotovování výkazů o práci v lese

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro činnosti související s těžební činností Praktické předvedení na příslušných formulářích s ústním vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz