TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-042-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Řízení a obsluha víceoperačních těžebních strojů, procesorů a strojů na kácení stromů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Po převzetí protokolu o předání pracoviště, technologického náčrtku (na tištěném podkladu, či v digitální podobě), požadavku na skladbu sortimentů, případně zpeněžení, zdůvodnit pracovní postup v konkrétních podmínkách Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vysvětlit konstrukci těžebně-dopravních strojů, kriteria možného nasazení strojů, zásady vhodného výběru strojů Písemný test znalostí konstrukce strojů a zařízení
  Příprava PC, kontrola zadaných sortimentů, kontrola měřicího systému, kalibrace měřicího systému na skupině kmenů, případná úprava Praktické předvedení na harvestoru
  Pokud není příprava pracoviště správně doložena a provedena, provést úpravu pro všechny možné způsoby těžby Praktická úprava na pracovišti a zdůvodnění
  Provést těžební zásah (výchovný - mýtní - kalamitní) kácení, odvětvování a správné ukládání těžebních zbytků, optimalizace sortimentů, jejich ukládání k vyvážecím linkám při dodržení zásad kvality a ekologické čistoty pracovních postupů. Vysvětlit zásady zpracování těžebních zbytků (štěpkování - svazkování) Praktické předvedení s důrazem na kvalitu, BOZP i ekologii (včetně těžebních zbytků)
  Předat výstup z PC o vyrobených sortimentech Kontrola vad a zatřídění
  Prokázat znalost zásad bezeškodného vyvážení sortimentů z lokality P na OM. Jízda podle technologického náčrtu Písemný test ekologických zásad se zdůvodněním, praktické předvedení
  Zpracovat předávací protokol o ukončeném těžebním zásahu (těžba + vyvážení) Vyplnění protokolu v těžené lokalitě. Na základě měřených zkusných ploch stanovit výši poškození půdy i porostu a předat požadavky na asanaci
  Předat sortimenty na lokalitě OM podle výstupu z PC harvestoru nebo měřením na hráních s přepočtovým koeficientem Praktické předvedení podle vymezeného zadání
  Po ukončeném vyvážení provést asanaci škod podle požadavků a míry zavinění Praktické předvedení nebo vysvětlení zásad kvality a ekologie
  U nových operačních systémů předat výstup o přenosu výroby mezi jednotlivými stroji tak, aby byla možná současná kontrola přenosu výrobních dat a zajištění následné logistiky dopravy Vysvětlení a zdůvodnění systému pro následnou evidenci do LHP
  Provést údržbu, diagnostiku případných poruch a určenou drobnou opravu použité techniky či systému Písemný test teoretických znalostí údržby těžebně-dopravních strojů, praktické předvedení
 • Vyhotovování výkazů o práci v lese

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro činnosti související s těžební činností. Zpracovat výstupní list z PC o těžbě a sortimentaci, provést přenos dat na vyvážecí traktor. Vyplnit předávací protokol o kvalitě provedené práce Praktické předvedení na příslušných formulářích s ústním vysvětlením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz