TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-091-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování a uplatňování zásad BOZP při provozu těžebně-dopravních strojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Při pohybu strojů dodržovat zásady BOZP Praktické předvedení s ústním ověřením
  Popsat hlavní zásady organizace práce na pracovišti a BOZP Písemné ověření
 • Řízení a obsluha víceoperačních těžebních strojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést kácení a zpracování kácených stromů Praktické předvedení
  Předvést vyvážení dříví a jeho ukládání na skládku Praktické předvedení
  Charakterizovat základní sortimenty dříví vyráběné těžebním strojem Ústní ověření
  Popsat nasazování kolopásů a kolových řetězů Ústní ověření
  Zadat data sortimentace dříví do počítačového programu řídicí jednotky těžebního stroje Praktické předvedení
 • Seřizování, ošetřování a údržba těžebního stroje, hydraulické ruky a kácecí hlavice

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyměnit řezací lištu, řetěz a hydraulickou hadici Praktické předvedení
  Popsat základní funkce těžebních strojů Ústní ověření
  Popsat úkony údržby těžebních strojů a provést základní údržbu stroje Ústní ověření s praktickým předvedením
  Pracovat s návodem k obsluze a servisním katalogem Praktické předvedení
  Provést kalibraci měřicího zařízení Ústní ověření s praktickým předvedením
 • Obsluha hydraulické ruky a kácecí hlavice na harvestoru

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat ovládací prvky a jednotlivé části hydraulické ruky a kácecí hlavice Ústní ověření
  Popsat ovládání hydraulické ruky Písemné ověření
  Předvést funkci hydraulické ruky a kácecí hlavice Praktické předvedení
  Předvést práci stroje při kácení stromu, odvětvování a sortimentaci surového kmene na obchodní sortiment Praktické předvedení
  Předvést nakládání a vykládání sortimentů na vyvážecí soupravu Praktické předvedení
 • Obsluha hydraulické ruky na vyvážecí soupravě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat ovládací prvky a jednotlivé části hydraulické ruky Ústní ověření
  Předvést práci stroje při nakládání a vykládání sortimentů dřív Praktické předvedení s ústním ověřením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz