TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-073-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů tesařských konstrukcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Číst stavební výkresy pozemních staveb (ČSN 01 3420) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Číst prováděcí výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3431 a ČSN 01 3487) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáž, demontáž a údržbu tesařských konstrukcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišit druhy technické dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Používat technickou dokumentaci pro řešení zadaného úkolu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí dřevostaveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol Praktické předvedení s ústním odůvodněním
  Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Ústní ověření
 • Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zaměřit tesařskou nebo navazující stavební konstrukci Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Volit pracovní pomůcky a nářadí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Rozvrhnout konstrukční prvky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Měřit, rozvrhovat a orýsovat dřevěné prvky podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Graficky konstruovat délky nárožních a úžlabních krokví Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Zaměřování a kontrola stavu stavby před zhotovováním a montáží tesařských konstrukcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst stavební výkresy pozemních staveb (ČSN 01 3420) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zaměřit skutečný stav stavby Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Kontrolovat stav stavebních konstrukcí (částí stavby) navazujících na tesařské konstrukce včetně popisu - kontrola rovinnosti, tvaru, kvality provedení a souladu s projektovou dokumentací nosných konstrukcí podpírajících, navazujících na tesařské konstrukce (zejména podezdívky, zední věnce, ocelové vaznice) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Kontrolování parametrů tesařských konstrukcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat parametry tesařských konstrukcí podle ČSN 73 3150 Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Uvést kontrolované parametry a povolené odchylky podle ČSN 73 3150 – ověření souladu provedených tesařských konstrukcí s projektovou dokumentací (zejména tvar a rozměry konstrukce, rozměry prvků) Definovat parametry a odchylky ‒ ústní nebo písemné ověření
  Kontrolovat parametry tesařských konstrukcí podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Posuzování kvality tesařských materiálů dostupnými prostředky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést parametry jakosti řeziva podle CSN EN 1310 – sukovitost, napadení dřevokaznými škůdci, trhliny, točivost Ústní nebo písemné ověření
  Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Výpočet spotřeby materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady měření a výpočtu spotřeby dřevěných materiálů Ústní ověření
  Vysvětlit zásady výpočtu spotřeby spojovacích materiálů Ústní ověření
  Vypočítat spotřebu materiálů na konstrukci podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Ruční opracování dřevěných materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat pracovní postupy ručního opracování dřevěných materiálů (řezáním, hoblováním, dlabáním, vrtáním a broušením) podle zadání včetně nástrojů, nářadí a ručního mechanizovaného nářadí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Připravit nástroje, nářadí a pracovní pomůcky pro ruční opracování Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Měřit a orýsovat materiál Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Ručně opracovat materiál podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Kontrolovat provedenou konstrukci podle výkresové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
 • Zhotovování dřevěných prvků tesařských konstrukcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431)) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit prvek tesařské konstrukce podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Kontrolovat provedenou konstrukci podle výkresové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s ústním odůvodněním
 • Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst výkresy tesařských konstrukcí (ČSN 01 3487, ČSN 01 3431) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Nakreslit a popsat základní druhy tesařských spojů, vysvětlit jejich použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat dřevěné a kovové spojovací prostředky, vysvětlit jejich použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit tesařský spoj podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit spoj spojovacími prostředky podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Kontrolovat provedenou konstrukci podle výkresové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
 • Zhotovování dřevěných prefabrikovaných sendvičových panelů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí výkresy sendvičových panelů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit nosný rám panelu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést ochranu rámu proti biotickým škůdcům a klimatickým vlivům Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vložit tepelnou izolaci a parotěsnou zábranu do panelu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Opláštit panel velkoplošnými deskami nebo palubkami Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést ochranu opláštění proti biotickým škůdcům a klimatickým vlivům Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Kontrolovat provedenou konstrukci podle výkresové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Montáž dřevěných prefabrikovaných sendvičových panelů na stavbě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí výkresy sestavy panelů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zaměřit a kontrolovat stav stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Montovat stěnové panely do sestavy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Montovat stropní panely do sestavy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést ochranu opláštění proti biotickým škůdcům a klimatickým vlivům Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Kontrolovat provedenou konstrukci podle výkresové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
 • Zhotovování skeletové konstrukce dřevostaveb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zaměřit a kontrolovat stav stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Číst prováděcí výkresy skeletové konstrukce dřevostaveb Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zhotovit nosné svislé a vodorovné prvky skeletové konstrukce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést ochranu nosných prvků proti biotickým škůdcům a klimatickým vlivům Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vložit tepelnou izolaci a parotěsnou zábranu do konstrukce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Opláštit konstrukci velkoplošnými deskami nebo palubkami Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést ochranu opláštění proti biotickým škůdcům a klimatickým vlivům Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Kontrolovat provedenou konstrukci podle výkresové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
 • Montáž skeletové konstrukce dřevostaveb na stavbě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst prováděcí výkresy skeletové konstrukce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Zaměřit a kontrolovat stav stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Montovat prvky stěnového skeletu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Montovat prvky stropního skeletu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést ochranu nosných prvků proti biotickým škůdcům a klimatickým vlivům Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Vložit tepelnou izolaci a parotěsnou zábranu do konstrukce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Opláštit konstrukci velkoplošnými deskami nebo palubkami Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Provést ochranu opláštění proti biotickým škůdcům a klimatickým vlivům Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Kontrolovat provedenou konstrukci podle výkresové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
 • Prokazování znalostí provádění ochrany dřevěných konstrukcí proti klimatickým vlivům a biotickým škůdcům

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat účinky klimatu na dřevěné konstrukce, způsoby ochrany, používané ochranné prostředky a způsoby jejich aplikace Písemné ověření
  Popsat biotické škůdce, jejich vliv na dřevěné konstrukce, způsoby ochrany, používané ochranné prostředky a způsoby jejich aplikace Písemné ověření
  Popsat rizika při aplikaci ochranných prostředků z hlediska BOZP, hygieny práce a ochrany životního prostředí Písemné ověření
 • Strojní obrábění dřevěných materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pracovní postupy strojního obrábění dřevěných materiálů podle zadání včetně nástrojů a strojů Ústní nebo písemné ověření
  Připravit nástroje, stroje a pracovní pomůcky pro strojní obrábění Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Měřit a orýsovat materiály Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Strojně obrábět materiály podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Kontrolovat provedenou konstrukci podle výkresové dokumentace Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Dodržovat předpisy BOZP, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
 • Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Pracovat s technickou dokumentací strojů a strojních zařízení, vybrat potřebné informace a údržbu strojů a strojních zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat konstrukci a výkonové parametry strojů a strojních zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat osobní ochranné pracovní prostředky vysvětlit je Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Popsat obsluhu strojů nebo strojních zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Obsluhovat stroje a strojní zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Obsluhovat ruční motorovou pilu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Předvést údržbu strojů a strojních zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
  Dodržovat předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
 • Doprava materiálu a uložení na místě zpracování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat dopravní prostředky a jejich použití Ústní a písemné ověření
  Popsat způsoby ukládání materiálu na místě zpracování Ústní a písemné ověření
  Dopravit materiál na místo zpracování Praktické předvedení
  Uložit materiál na místě zpracování Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma