TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 26-023-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Instalace a konfigurace komponent a periferií PC

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat a popsat základní komponenty PC a jejich různé typy, funkce, parametry a rozhraní: mainboardy, zdroje, procesory, chlazení, paměti, disky a jiné úložné systémy (např. HDD, FDD, SSD, CD, DVD, Blue-Ray), grafické karty, zvukové karty, diskové kontroléry, V/V karty (Firewire, USB, paralelní, sériové), síťové (LAN, WiFi a Bluetooth) adaptéry, TV a video adaptéry, čtečky médií Ústní ověření
  Identifikovat a popsat běžná periferní zařízení PC, jejich různé typy, funkce, klíčové parametry a způsoby jejich připojení (monitory, klávesnice, myši, reproduktory, mikrofony, kamery, tiskárny, skenery, USB huby, biometrické snímače, dotekové obrazovky, čtečky čárkových kódů, přepínače klávesnice a myši) Ústní ověření
  Identifikovat a popsat základní komponenty a specifická zařízení a rozhraní pro přenosná PC (tj. laptopy, notebooky, netbooky a tablety): PCMCIA Card, ExpressCard, SD Card, dokovací stanice, baterie, napájecí zdroje, modemy, specifická polohovací zařízení (např. touch pad, track point, track ball) Ústní ověření
  Instalovat mainboard do skříně PC a připojit jej, konfigurovat BIOS, přidat operační paměť Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Instalovat a konfigurovat HDD a mechaniku optického disku Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Instalovat a konfigurovat adaptérové karty (např. grafickou, síťovou, zvukovou, USB, Firewire, paralelní, sériovou, WiFi, Bluetooth, TV, video), podle zadání zkoušejícího Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Instalovat a konfigurovat monitor, klávesnici, myši s různými druhy rozhraní, podle zadání zkoušejícího Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Instalovat a konfigurovat tiskárnu, skener nebo multifunkční zařízení, podle zadání zkoušejícího Praktické předvedení
  Instalovat a konfigurovat hardware přenosných PC a jejich periferií (PCMCIA Card, ExpressCard, SD Card, dokovací stanice, baterie, napájecí zdroj), podle zadání zkoušejícího Praktické předvedení
  Ovládat terminologii, znát funkce a parametry komponentů PC a periferií, názvy a parametry rozhraní Písemný test
 • Instalace a konfigurace operačního systému PC

  Kritéria hodnocení Ověření
  Porovnat běžně používané verze OS zvolené platformy, jejich hlavní odlišnosti, kompatibilitu aplikací a ovladačů Ústní ověření
  Nainstalovat a provést základní konfiguraci OS, ve výrobcem aktuálně podporované verzi podle zadání zkoušejícího, s podáním vysvětlení parametrů instalace a zvolené konfigurace včetně alternativ Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Nastavit parametry aktualizace OS a vysvětlit význam a možné způsoby provádění aktualizací OS Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Používat grafické uživatelské rozhraní, základní aplikace OS a prokázat přehled o dostupných administračních nástrojích OS (např. pro správu uživatelů a přístupových práv, pro správu disků a souborových systémů, pro správu regionálního nastavení a jazyků, pro správu procesů, služeb a událostí, pro správu komponent systému a periferií, pro správu tiskáren a tiskových úloh, pro správu napájení a pro modifikaci průběhu startu OS) Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Používat příkazový řádek a ovládat syntaxi příkazů na příkazovém řádku, znalost prokázat na použití základních příkazů pro práci se soubory a adresáři. Praktické předvedení
  Instalovat nové periferie včetně instalace ovladačů, které nejsou standardně součástí instalace OS, ale které jsou dodány s periferií na datovém nosiči Praktické předvedení
 • Instalace a konfigurace malé sítě a připojení PC k síti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Nastavit síťové parametry OS, ve výrobcem aktuálně podporované verzi podle zadání zkoušejícího, pomocí administrátorských nástrojů, zkontrolovat a změnit nastavení parametrů pomocí příkazů z příkazového řádku Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Nastavit směrovač malé sítě s přístupem do Internetu přes WAN Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Připojit k LAN přístupový bod bezdrátové sítě WiFi, nakonfigurovat jej a zabezpečit Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Ovládat terminologii a vysvětlit pojmy z oblasti sítí (MAC adresy, IP adresy (IPv4, IPv6), brána, maska sítě, DNS, DHCP, NAT, LAN, WAN, porty, protokoly TCP/IP, SMTP, IMAP, POP, HTTP, FTP, Telnet, SSH, VOIP, VPN, proxy, hub, přepínač, směrovač, typy kabeláže, typy standardu WiFi (802.11), WEP, WPA, SSID, Bluetooth) Písemný test
 • Instalace a konfigurace zabezpečení PC a ochrany dat

  Kritéria hodnocení Ověření
  Nastavit zabezpečení BIOSu proti zneužití Praktické předvedení
  Nastavit parametry uživatelských účtů (pro administrátory a běžné uživatele, použít skupiny uživatelů, nastavit přístupová práva a jiná oprávnění), ve výrobcem aktuálně podporované verzi OS podle zadání zkoušejícího Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Nainstalovat softwarovou ochranu ve výrobcem aktuálně podporované verzi OS podle zadání zkoušejícího, nastavit její parametry a aktualizace, vysvětlit rozdíly mezi různými typy škodlivého software, vysvětlit postup v případě napadení PC škodlivým software Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Navrhnout jednoduchý systém zálohování, implementovat jej pomocí nástrojů dostupných ve výrobcem aktuálně podporované verzi OS podle zadání zkoušejícího, provést zálohu a obnovu zálohovaných dat Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Nastavit firewall ve výrobcem aktuálně podporované verzi OS podle zadání zkoušejícího – provést aktivaci a deaktivaci, definovat pravidla příchozí a odchozí komunikace, nastavit výjimky Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Odstraňování poruch, údržba komponent a periferií PC

  Kritéria hodnocení Ověření
  Použít dokumentaci a informační zdroje na Internetu při odstraňování poruch, vysvětlit zásady postupu při identifikaci poruchy, zjišťování příčin poruchy a jejího odstraňování, vyjmenovat nejčastější druhy poruchy hardware, jejich projevy a způsoby odstranění Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Použít nástroje OS, ve výrobcem aktuálně podporované verzi dle zadání zkoušejícího, k monitorování provozního stavu OS, kritických událostí OS, stavu hardwarových komponent a periferií a k odstraňování jejich poruch Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Identifikovat poruchu HW a provést servisní zásah v PC (např. výměna disku, procesoru nebo adaptérové karty) Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Odstranit problém s tiskem na PC s lokálně připojenou tiskárnou (např. zastavená tisková služba, vadný ovladač či nastavení tisku, vadné připojení tiskárny, uvíznutý papír, chybějící náplň, jiná porucha) Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Odstranit poruchu sítě s použitím systémových administračních nástrojů OS a s využitím příkazové řádky (např. chybně nastavené parametry sítě, vadný připojovací kabel, odpojený kabel) Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Provést pravidelnou údržbu PC a periferií – čištění vnějšku a vnitřku Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vysvětlit zásady vedení dokumentace o hardware a software Ústní ověření
  Vysvětlit zásady jednání s uživateli PC a s klienty v průběhu provádění servisních zásahů Ústní ověření
  Vysvětlit zásady sběru, recyklace a ekologické likvidace dílů výpočetní techniky Ústní ověření
  Prokázat znalost stupňů způsobilosti pracovníků dle §3 až §6 podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, o odborné způsobilosti v elektrotechnice, a znát omezení, která kladou na práci technika PC a periferií (tj. jaké činnosti technik s daným stupněm způsobilosti smí nebo nesmí provádět) Písemný test

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma