TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 26-042-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Volit všechny potřebné pracovní prostředky, nářadí, typy použitých materiálů pro montáž Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Charakterizovat obecné postupy montáže systémů inteligentních instalací (v různých prostředích, jejich základní odlišnosti při montáži) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Popsat základní principy a zásady montáže sběrnicového systému s důrazem na bezpečnost práce, čtení schémat a situačních nákresů Písemné ověření s ústním zdůvodněním
  Popsat základní principy a zásady montáže radiofrekvenčního systému s důrazem na bezpečnost práce, čtení schémat a situačních nákresů Písemné ověření s ústním zdůvodněním
 • Kontrola zapojení sběrnicového systému

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat zapojení prvků a přístrojů zadaného obvodu dle schématu zapojení, posoudit účelnost jejich rozmístění Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Charakterizovat jednotlivé komponenty zadaného sběrnicového systému (kabel sběrnice, senzory, aktory, spínací jednotky, roletové jednotky, stmívací jednotky) Ústní ověření
 • Kontrola zapojení radiofrekvenčního systému

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat zapojení prvků a přístrojů zadaného obvodu dle schématu zapojení, posoudit účelnost jejich rozmístění Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Charakterizovat jednotlivé komponenty zadaného radiofrekvenčního systému (baterie, senzory, aktory, spínací jednotky, roletové jednotky, stmívací jednotky) a zkontrolovat jejich zapojení dle schématu zapojení Ústní ověření
 • Měření elektrických veličin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Měřit základní elektrické veličiny (napětí, proud, odpor, kontinuita žil v kabelu) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Zaznamenat naměřené hodnoty a vyhodnotit je. Zpracovat protokol o měření Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Odzkoušení a nastavení uživatelských funkcí sběrnicového a radiofrekvenčního systému v interiéru

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připojit řídící jednotku na napětí 230 V, zkontrolovat indikaci přítomnosti napětí na řídící jednotce v souladu s technickou dokumentací Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Nastavit parametry a ověřit funkce prvků sběrnicového systému Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Připojit notebook (interface a programovací software) k naprogramování sběrnicového systému Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Nastavit uživatelské funkce sběrnicového systému jako celku Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Nastavit parametry a ověřit funkce prvků radiofrekvenčního systému Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Připojit notebook (interface a programovací software) k naprogramování radiofrekvenčního systému Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Nastavit uživatelské funkce radiofrekvenčního systému jako celku Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Vytvoření uživatelského manuálu systému, zaškolení koncového uživatele

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vytvořit písemný uživatelský manuál pro koncového uživatele s důrazem na činnosti a funkce jednotlivých ovládacích prvků spotřebičů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Zaškolit uživatele v ovládání konkrétního sběrnicového a radiofrekvenčního systému Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Protokolárně předat funkční systém koncovému uživateli Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Instalace nových přístrojů do sběrnicového a radiofrekvenčního systému, znovunastavení systému

  Kritéria hodnocení Ověření
  Do stávajícího sběrnicového a radiofrekvenčního systému přidat ovládací prvek (stmívací aktor) se spotřebičem Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Aktualizovat původní písemný uživatelský manuál Písemné ověření
  Prověřit a nastavit parametry a funkce aktualizovaného systému Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Předat funkční sběrnicový a radiofrekvenční systém uživateli Písemné ověření
 • Vedení dokumentace systému inteligentní instalace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést záznam o průběhu práce na sběrnicovém systému do dokumentace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést záznam o průběhu práce na radiofrekvenčním systému do dokumentace Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz