TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 39-004-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v základních právních předpisech a technických normách v oblasti BOZP

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost základních zákonů Písemné a ústní ověření
  Prokázat znalost základních nařízení vlády Písemné a ústní ověření
  Prokázat znalost základních vyhlášek Písemné a ústní ověření
  Prokázat orientaci v základních technických normách Písemné a ústní ověření
 • Vedení dokumentace o preventivních prohlídkách na pracovištích

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat používání kontrolního listu při provádění preventivní kontroly BOZP na určitém pracovišti Písemné a ústní ověření
  Zpracovat záznam o provedené preventivní kontrole BOZP na konkrétním pracovišti, včetně popisu nedostatků Písemné a ústní ověření
 • Provádění zápisů do knihy úrazů a vyplňování záznamů o pracovních úrazech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést zápis úrazu do Knihy úrazů Praktické předvedení
  Vyplnit záznam o pracovním úrazu ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Praktické předvedení
 • Zařazování prací do kategorií pro konkrétní pracoviště zaměstnavatele ve spolupráci s orgánem ochrany veřejného zdraví

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsob zařazování jednotlivých prací na pracovištích zaměstnavatele do kategorií Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit spolupráci zaměstnavatele s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví při vydání správního rozhodnutí o zařazení jednotlivých prací do kategorií Ústní ověření
 • Školení zaměstnanců v oblasti BOZP

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat typy školení BOZP zaměstnanců na konkrétním pracovišti Ústní ověření
  Popsat přípravu a způsob provádění školení a používání didaktických pomůcek Písemné a ústní ověření
 • Vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti BOZP a navrhování opatření k jejich minimalizaci

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit způsob vyhledávání a vyhodnocování rizik na konkrétním pracovišti ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Písemné a ústní ověření
  Popsat konkrétní způsoby navrhování opatření ke snižování rizik na konkrétním pracovišti Písemné a ústní ověření
 • Vedení dokumentace BOZP

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsob zpracování vybraného dokumentu v oblasti BOZP pro konkrétní pracoviště a jeho následnou aktualizaci Písemné a ústní ověření
  Popsat konkrétní způsoby spolupráce s dalšími odborníky na BOZP a přínosy z této spolupráce (individuální, skupinovou) Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

 • Eduschool s.r.o.
  Adresa: Příkop 843/4, Brno, 60200
  IČ: 29280826
     
  Kontakt: p. Hanák
  Telefon: 775776222
Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz