TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 21-011-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování bezpečnosti práce na tavírně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat bezpečnost práce při tavení kovů Ústní ověření
  Popsat nutné osobní ochranné pomůcky taviče (OOPP) Ústní ověření
  Demonstrovat použití OOPP Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat bezpečnost při vázání břemen a při práci pod jeřábem Ústní ověření
 • Metalurgické procesy tavení kovů v tavících agregátech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a předvést proces tavení kovů v tavicím agregátu (tavicí peci) Praktické předvedení s komentářem v provozním prostředí
  Rozdělit tavící agregáty a popsat jejich hlavní části Písemné ověření
 • Volba vsázkových materiálů pro tavení a žáruvzdorné materiály

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat žáruvzdorné materiály Ústní ověření na pracovišti
  Popsat druhy kovonosných vsázkových materiálů Ústní ověření na pracovišti
  Popsat druhy struskotvorných vsázkových materiálů Ústní ověření na pracovišti
  Určit a ukázat vsázkové komponenty pro výrobu neželezných kovů (na bázi Al a Cu, Zn) Ústní ověření na pracovišti
 • Metalurgické procesy při úpravě tekutých kovů v agregátech sekundární metalurgie

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a předvést metalurgii v licí pánvi Praktické předvedení s komentářem v provozním nebo simulovaném prostředí
  Popsat a předvést metalurgii v předpecích Praktické předvedení s komentářem v provozním nebo simulovaném prostředí
 • Obsluha tavících zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provádět obsluhu tavicí pece Ústní ověření a praktické předvedení u kuplovny
  Provádět obsluhu koksových kelímkových pecí (KKP) Ústní ověření a praktické předvedení u KKP
 • Rozlišení litých kovových materiálů a jejich hlavních vlastností

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat druhy litin Ústní a písemné ověření
  Popsat druhy oceli Ústní a písemné ověření
  Popsat druhy neželezných kovů Ústní a písemné ověření
 • Odlévání do forem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat způsoby odlévání Ústní ověření
  Popsat odlévání do pískových a skořepinových forem Ústní ověření
  Odlít kov do formy Popsat teoreticky + Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz