TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 29-037-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování sýrařských technologií

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit technologický postup výroby tvarohu a určeného druhu sýra Ústní nebo písemné ověření
  Dodržovat technologický postup během výroby daného výrobku Praktické předvedení
 • Obsluha strojů a zařízení pro zpracování mléka na výrobu sýrů a tvarohů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit směs mléka na kotli, předvést přídavek bakteriálních kultur a zasýření Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Popsat výrobní linku pro výrobu daného sýru nebo tvarohu (např.: tvarohářská vana, výrobník sýřeniny, lisovací zařízení apod.) a předvést její obsluhu Ústní ověření
  Předvést ovládaní ventilů nebo rozvodné desky a nastavit určený tok média Praktické předvedení
 • Odběr vzorků při zpracování mléka na sýry a smyslové posuzování jejich jakosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Odebrat určený provozní vzorek suroviny, polotovaru nebo výrobku z výrobního zařízení Praktické předvedení
  Smyslově posoudit surovinu, vyráběný polotovar nebo hotový výrobek podle konkrétního kvalitativního znaku Praktické předvedení a ústní ověření
 • Posuzování hodnot kvality surovin a parametrů výrobního procesu při výrobě sýrů a tvarohů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat kritické body při výrobě sýrů a tvarohů Praktické předvedení a ústní ověření
  Odebrat a připravit vzorky polotovarů a hotových výrobků pro laboratorní rozbor jakosti, kontroly hmotnosti, velikosti a vzhledu Praktické předvedení a ústní ověření
  V případě potřeby vyvodit nápravu a opatření ze zjištěných nedostatků Ústní ověření
  Odebrat vzorky k mikrobiologickým rozborům (např. mikrobiotest, stěry apod.) Praktické předvedení
  Předvést vedení základní výrobní a laboratorní dokumentace Praktické předvedení
 • Měření základních chemicko-fyzikálních veličin při výrobě sýrů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést měření teploty, titrační (SH) a aktivní (ph) kyselosti Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Zkontrolovat nastavení vzdušné vlhkosti při zrání sýrů Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Zkontrolovat koncentraci solné lázně Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Ověřit hmotnost vyráběného produktu (např. při balení porcovaných sýrů) Praktické předvedení
 • Skladování polotovarů a přísad, zrání a skladování sýrů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zajistit správné uchování polotovarů a technologických přísad Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Zajistit správné zrání sýrů z pohledu uložení sýrů a dodržení předepsaných parametrů teploty a vzdušné vlhkosti ve zracích sklepích Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Zkontrolovat neporušenost zracích obalů a fólií Praktické předvedení
  Vysvětlit způsoby skladování sýrů a tvarohů, zkontrolovat předepsané teploty skladování Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v sýrařském a tvarohářském procesu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady sanitačních řádů při výrobě sýrů a tvarohů, vysvětlit typový sanitační postup na konkrétním výrobním středisku Ústní ověření
  Provést čištění strojního a technologického vybavení sýrárny nebo tvarohárny Praktické předvedení
  Používat předepsaný pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
  Předvést postup mytí a dezinfekce rukou; sanitace pracovní obuvi Praktické předvedení
 • Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin v mlékárenské výrobě; bezpečné používání čisticích prostředků a jiných chemikálií

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při výrobě mléčných výrobků Ústní a praktické předvedení
  Předvést bezpečnou práci s používanými chemikáliemi (kyselina, louh) a čisticími a dezinfekčními prostředky Praktické předvedení
  Charakterizovat vybrané protipožární předpisy Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz