TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 32-010-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví

  Kritéria hodnocení Ověření
  Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému výrobku Praktické předvedení
  Popsat na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, jednotlivé součásti pojmenovat Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro výrobu svršků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit a popsat pracovní postup přípravných pracovních operací barvení, kosení a vyztužování dílců pro předložený svršek obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit druh předloženého usňového materiálu a stanovit jeho použití pro zhotovení konkrétní části svršku obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit odpovídající stroj a zařízení k provedení stanovené pracovní operace, volbu zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
 • Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat obuvnický materiál nebo polotovar a posoudit jeho kvalitu pro výrobu jednotlivých částí konkrétní obuvi podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
  Posoudit kvalitu zhotoveného výrobku podle výrobní dokumentace a dílenského vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
 • Technologie výroby svršků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat složení předloženého svršku, účel a funkci jednotlivých částí Praktické předvedení a ústní ověření
  Pojmenovat a popsat střihy svršku, vymezit technologické rozdíly mezi střihem derbovým a nártovým Ústní ověření
  Zdůvodnit materiálové přídavky na dílcích pro zaklepávání a obšívání svršků Ústní ověření
 • Obsluha obuvnických strojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit potřebný stroj k vykonání stanovené pracovní operace, připojit ho ke zdroji elektrické energie a prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
  Určit kritická místa stanoveného stroje z hlediska bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
 • Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Seřídit stanovený stroj a zařízení potřebné k vykonání pracovní operace, prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
  Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
 • Kosení a další úpravy okrajů dílců a svršků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat pracovní operace používané pro úpravy okrajů dílců, součástí a svršku Ústní ověření
  Připravit a seřídit kosicí stroj podle technické dokumentace Praktické předvedení
  Okosit dílce pro konkrétní druh obuvi podle předpisu kosení, popsat jednotlivé řezy Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést úpravu okrajů dílců a součástí podle dílenského vzorku, popsat pracovní postup, zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení a ústní ověření
 • Našívání, prošívání a sešívání svrškových dílců

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést spojování vrchových dílců šitím, zkontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení
  Provést pracovní operaci prošívání dílců, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
 • Kroužkování a nýtování v kožedělné výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Okroužkovat zadní dílce s ohledem na dodržování předpisů BOZP, zkontrolovat kvalitu provedení v souladu s referenčním vzorkem Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat rozdíly mezi kroužky obyčejnými a slepými Ústní ověření
  Předvést pracovní operaci nýtování s ohledem na dodržování zásad BOZP, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma