TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 31-033-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Volba technologického postupu ke zhotovování dámských oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit a realizovat vhodný technologický postup pro zhotovení konkrétního oděvu – dámských kalhot a nepodšitého saka Praktické předvedení s ústním ověřením
  Určit stroje a zařízení pro zhotovení vybraného oděvu – zohlednit vlastnosti materiálu a seznam strojového vybavení, které je k dispozici Ústní ověření
 • Sešívání jednotlivých dílů a součástí dámských oděvů a montáž výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit konkrétní oděv – dámské kalhoty a nepodšité sako k 1. zkoušce – v souladu se zvolenou technologií spojit jednotlivé díly stehováním a šitím, koncové záložky zastehovat podle označení, vypracovat detaily a součásti, jejichž tvar lze po zkoušce změnit, doplnit oděvní přípravu Praktické předvedení
  Provést úpravy po 1. zkoušce – v souladu se zvolenou technologií dokončit jednotlivé operace dílců, u kalhot rozhodnout o nutnosti druhé zkoušky, sako připravit ke 2. zkoušce Praktické předvedení
  Provést úpravy po 2. zkoušce, dokončit výrobky Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Obsluha speciálních šicích strojů při výrobě dámských oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Obnitkovat okraje jednotlivých dílů a součástí konkrétního oděvu – dámských kalhot a nepodšitého saka Praktické předvedení
  Vyšít dírky na konfekčním dírkovacím stroji Praktické předvedení
  Vyšít dírky na prádlovém dírkovacím stroji Praktické předvedení
  Zapošít záložky na zapošívacím stroji Praktické předvedení
  Přišít knoflík na knoflíkovacím stroji Praktické předvedení
  Vyšít uzávěrku na závorovacím stroji Praktické předvedení
  Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Tvarování dámských oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Podlepit jednotlivé části konkrétního oděvu – dámských kalhot a saka podle potřeby vzhledem k dané fazoně a materiálu (nastavit teplotu, tlak, dobu trvání, event. program podlepování podle vlastností spojovaných materiálů) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zažehlit určené díly podle druhu oděvu podle všeobecně používaných pravidel Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést mezioperační žehlení, zažehlování a rozžehlování dle zvolené fazony a technologie pro konkrétní oděv – dámské kalhoty a sako Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vyžehlit hotový výrobek podle technologických pravidel konečného žehlení Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Kontrola kvality při zhotovování dámských oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat konkrétní oděv – dámské kalhoty a sako před zkouškou (zkontrolovat, zda členicí švy a jednotlivé detaily oděvu odpovídají technickému nákresu a technickému popisu, přeměřit oděv a srovnat s naměřenými hodnotami) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést kontrolu jednotlivých operací (posoudit, zda oděv odpovídá požadavkům na kvalitu šití a žehlení) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést celkovou kontrolu hotového výrobku – posoudit, zda oděv odpovídá technickému nákresu a technickému popisu, požadavkům na kvalitu šití a žehlení Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Seřizování šicích strojů při zhotovování dámských oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat, zda stroje (potřebné pro zhotovení konkrétního oděvu – dámských kalhot a saka) jsou čisté a funkční a odpovídají předpisům BOZP a požární prevence Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zkontrolovat, zda parametry a seřízení strojů a zařízení (potřebné pro zhotovení konkrétního oděvu – dámských kalhot a saka) odpovídají zpracovávanému materiálu a zhotovovanému oděvu, seřídit stroje podle zpracovávaného materiálu a zhotovovaného oděvu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést údržbu vybraného stroje v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést výměnu jehly a nití u jednojehlového šicího stroje, obnitkovacího stroje, dírkovacího stroje Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma