TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 36-027-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k čerpání vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Číst a charakterizovat potřebné technické podklady pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k čerpání vod Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Číst technologická schémata čerpací stanice Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Číst technické výkresy Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Interpretovat s použitím technické dokumentace technologický postup čerpání vody Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Orientace v procesech čerpání vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat technologický postup čerpání vod a nakreslit schéma čerpací stanice na síti Ústní a písemné ověření
  Interpretovat s použitím technické dokumentace technologický postup čerpání vod Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Vyjmenovat druhy čerpadel a jejich principy Ústní nebo písemné ověření
  Vysvětlit pojem automatické tlakové stanice Ústní nebo písemné ověření
  Uvést a charakterizovat fyzikální veličiny vztahující se k problematice čerpání vod Ústní nebo písemné ověření
  Popsat nakládání s chemickými látkami a odpady Ústní a písemné ověření
  Popsat postup při řešení havarijních stavů čerpací stanice a odstraňování poruchových stavů Ústní nebo písemné ověření
  Číst a vysvětlit provozní a manipulační řád čerpací stanice Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Charakterizovat Q-H křivku čerpadla, vysvětlit křivku účinnosti čerpadla a pracovní charakteristiku čerpadla Písemné ověření
 • Vedení provozních záznamů o provozu strojů, strojních technologických zařízení a energetických zařízení na čerpací stanici

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat seznam evidovaných záznamů o provozu čerpací stanice Ústní ověření
  Vyjmenovat a charakterizovat položky záznamů o provozu čerpací stanice Ústní ověření
  Vyplnit provozní záznam podle zadání v elektronické nebo písemné formě Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k čerpání vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat obsluhu ovládacích panelů technologie čerpací stanice Ústní ověření
  Vysvětlit logické návaznosti procesů čerpací stanice Ústní ověření
  Obsluhovat ovládací panely podle modelové situace Praktické předvedení
  Vysvětlit vazby procesů čerpání vod na provozní evidenci Písemné ověření
  Uvést a předvést pracovní postupy při možných poruchách ovládacích panelů dálkově ovládaných automatizovaných provozů sloužících k čerpání vod Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Obsluha strojů a zařízení čerpacích a přečerpávacích stanic vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a vysvětlit principy strojů a technologií sloužících k čerpání vod Ústní ověření
  Vysvětlit ovládání čerpací stanice v manuálním režimu Praktické předvedení a ústní vysvětlení
 • Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k čerpání vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit základy údržby a opravy strojů Ústní ověření
  Předvést mazání strojů a zařízení tlakovou maznicí Praktické předvedení
  Seřídit ucpávku čerpadla Praktické předvedení
  Vysvětlit vazby údržby strojů a zařízení na provozní evidenci Ústní ověření
  Identifikovat závady stroje podle modelové situace Praktické předvedení a ústní vysvětlení
  Předvést kontrolu průchodnosti pojistných ventilů Praktické předvedení
 • Dodržování BOZP při obsluze zařízení k čerpání vod

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit rizika objektů čerpacích stanic vod Ústní ověření
  Vysvětlit rizika při provozu strojů a zařízení Ústní ověření
  Vysvětlit havarijní a protipovodňový plán Ústní ověření
  Vysvětlit ochranu zdraví před biologickými činiteli Ústní ověření
  Vysvětlit pojem hygienické minimum Ústní ověření
  Vysvětlit pojem vyhrazená technická zařízení a jejich možná rizika Ústní ověření
  Předvést obsluhu osobního detektoru nebezpečných plynů podle návodu výrobce Praktické předvedení
  Předvést použití zajišťovacího postroje Praktické předvedení
  Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní vysvětlení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz