TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 31-008-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Přijímání zakázek ve střihové službě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Oslovit zákazníka/zákaznici, zjistit jeho/její požadavky, doporučit vhodný střih oděvu pro danou postavu a účel použití oděvu (tvar, členění, délka, funkční a zdobné prvky, volba materiálu) Praktické předvedení
  Vyhotovit technický popis a technický nákres (siluetu a členění oděvu – pohled na přední a zadní díl, detaily, popřípadě vnitřní vypracování) konkrétního oděvu – dámských nebo pánských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště na zakázkový list Praktické předvedení s ústním ověřením
  Změřit základní, pomocné a případně kontrolní tělesné rozměry na postavě zákazníka/zákaznice potřebné pro zhotovení konkrétního oděvu – dámských nebo pánských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště (použít krejčovské měřidlo, při měření dodržet obvyklé pořadí měření a zásady měření tělesných rozměrů) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zapsat jednotlivé tělesné rozměry zákazníka/zákaznice (používat obvyklé názvy a zkratky základních tělesných rozměrů) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Změřit krejčovským měřidlem materiál, který si přinesl zákazník/zákaznice, zkontrolovat kvalitu, zjistit charakter materiálu, zapsat délku a šíři materiálu do zakázkového listu. Poradit zákazníkovi/zákaznici při volbě materiálu z nabídky firmy (výběr z fiktivního katalogu) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit předběžnou cenu zakázky (podle fiktivního ceníku firmy), dojednat se zákazníkem termín dokončení zakázky, doplnit další důležité údaje do zakázkového listu (jméno, kontakt na zákazníka/zákaznici, předběžnou cenu, zálohu, termín dokončení zakázky) Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Konstruování střihů dílů a součástí oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit pomůcky pro konstrukci střihů oděvů Praktické předvedení
  Provést konstrukční výpočty potřebné pro konstrukci konkrétního oděvu – dámských nebo pánských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště (využít zjištěné tělesné rozměry) Praktické předvedení
  Zhotovit konstrukční síť a zakreslit jednotlivé části základního střihu konkrétního oděvu – dámských nebo pánských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště (použít obecně používanou metodiku konstrukce střihu) Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Modelování základních střihů oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést modelovou úpravu základního střihu konkrétního oděvu – dámských nebo pánských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště podle zvolené fazony Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vykreslit obrysy jednotlivých dílů, vyznačit potřebné značky (záševky, kapsy apod.), porovnat střih s technickým nákresem a popisem ze zakázkového listu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vytvořit střihové šablony dílů – přidat patřičné šířky na švové a koncové záložky, vytvořit potřebné dílenské šablony Praktické předvedení s ústním ověřením
  Vystřihnout střihové šablony dílů – přidat patřičné šířky na švové a koncové záložky, vystřihnout potřebné dílenské šablony Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Sestavování střihových poloh pro oddělování dílů a součástí oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyžehlit materiál, zjistit jeho srážlivost a zpracovatelské vlastnosti, přeměřit délku a šířku Praktické předvedení s ústním ověřením
  Rozložit nebo složit textilii v závislosti na fazoně a použitém materiálu, vyrovnat okraje textilie, zajistit textilii proti posunutí Praktické předvedení s ústním ověřením
  Sestavit šablony do střihové polohy (respektovat požadavky na pokládání střihových šablon – podle referenční linie, podle charakteru materiálu, respektovat souměrnost a návaznost vzoru, dbát na úspornost materiálu) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zakreslit obrysy jednotlivých dílů, vyznačit potřebné značky (nástřihy, záševky apod.) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Stanovit spotřebu materiálu na zadaný výrobek Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Oddělování jednotlivých dílů a součástí oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vystřihnout jednotlivé díly z oděvního materiálu (podle zakreslení střihových šablon, včetně nástřihů) Praktické předvedení
  Zkontrolovat nastříhané díly, označit jednotlivé nastříhané díly a připravit pro předání na šití nebo zákazníkovi/zákaznici Praktické předvedení
  Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Seřizování strojů pro oddělování dílů a součástí oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat, zda stroje (potřebné pro oddělování dílů a součástí dámských nebo pánských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště) jsou čisté a funkční a odpovídají předpisům BOZP a požární prevence Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zkontrolovat, zda parametry a seřízení strojů a zařízení (potřebné pro oddělování dílů a součástí dámských nebo pánských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště) odpovídají zpracovávanému materiálu, seřídit stroje podle zpracovávaného materiálu Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést údržbu vybraného stroje v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Předávání zakázek ve střihové službě zákazníkům

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zpracovat výslednou kalkulaci – vypočítat cenu výrobku podle skutečných nákladů (informace čerpat z fiktivního ceníku firmy) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zkontrolovat nastříhané díly – kompletnost, kvalitu, rozměry, posoudit, zda odpovídají technickému nákresu a popisu a přání zákazníka/zákaznice Praktické předvedení s ústním ověřením
  Předat nastříhaný výrobek zákazníkovi/zákaznici a vyplnit pokladní doklad Praktické předvedení s ústním ověřením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma