TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-059-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Chov ovcí ve vztahu k produkci vlny

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní strukturu chovu ovcí v České republice, vyjmenovat a popsat nejdůležitější plemena ovcí chovaná na území ČR, vysvětlit vývojové trendy a směry chovu ovcí Ústní nebo písemné ověření
  Popsat stručně historii chovu ovcí v ČR, popsat vývoj ruční a mechanizované stříže ovcí včetně popisu různých technologických systémů stříže Ústní nebo písemné ověření
  Vysvětlit hospodářský význam současného chovu ovcí v ČR Ústní nebo písemné ověření
  Popsat základní systémy chovu ovcí v návaznosti na jednotlivé úseky a kategorie podle stáří, pohlaví a březosti a potřeby provedení stříže Ústní nebo písemné ověření
  Popsat plemennou strukturu ovcí v ČR, popsat nejdůležitější mléčná, masná a kombinovaná plemena, určit dvojstřižné a jednostřižné ovce Ústní nebo písemné ověření
  Popsat produkci chovu ovcí Ústní nebo písemné ověření
  Popsat vlastnosti a strukturu ovčí vlny, popsat další vlny, které jsou získávány stříží Ústní nebo písemné ověření
  Popsat systém třídění vlny ovcí, popsat základní systémy hodnocení vlny Ústní nebo písemné ověření
  Popsat technologie třídění vlny, žokování a skladování vlny Ústní nebo písemné ověření
  Popsat třídicí stoly na vlnu a předvést práci na tomto stole Ústní ověření a praktické předvedení
 • Ošetřování a úprava paznehtů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat pazneht jako anatomický útvar Písemné a ústní ověření
  Popsat příčiny vzniku nakažlivé hniloby paznehtů Ústní ověření
  Popsat postup vývoje nemoci a dopad na užitkovost chovu ovcí Ústní ověření
  Popsat základní drobné mechanické pomůcky k ošetření paznehtů ovcí Ústní ověření a praktické předvedení
  Popsat princip brodění ovcí a složení brodicí lázně Ústní nebo písemné ověření
  Předvést úpravy paznehtů ovce včetně fixace, použití nůžek nebo kopytních nožů Praktické předvedení a slovní popis činnosti
  Popsat princip a způsob využití fixačních klecí při úpravě paznehtů ovce Ústní ověření
  Popsat princip a způsob použití fixační kolíbky při úpravě paznehtů ovce Ústní ověření
  Popsat a vybrat vhodné nůžky a kopytní nože na úpravu paznehtů ovcí Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést údržbu, čištění a desinfekci pomůcek pro úpravu paznehtů ovcí, vyjmenovat vhodné přípravky Praktické předvedení a ústní ověření
 • Respektování podmínek welfare ovcí pro provedení stříže

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit potřebnou plochu hlavní manipulační ohrady pro daný počet ovcí (čekárna ovcí před stříží) Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit potřebu přemístění jehňat od bahnic v případě stříže v tomto období, popsat přípravu pomocné ohrady Ústní ověření
  Vysvětlit význam vhodných klimatických poměrů pro provedení stříže ovcí Ústní ověření
  Vysvětlit potřebu napájení ovcí při náročných teplotních poměrech Ústní ověření
 • Péče o zdravotní stav ovcí s ohledem na produkci vlny

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit důležitost prevence v péči o zdraví ovcí, popsat důležitost přípravy ovcí na stříž (teplotní poměry, nakrmenost, pravidelné odčervování, ochranné očkování) Ústní ověření
  Posoudit zdravotní stav ovcí z pohledu provedení stříže Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat základní nemoci a vliv škodlivosti parazitů na užitkovost v chovu ovcí, popsat příznaky onemocnění a změny v chování nemocné ovce Praktické předvedení a ústní ověření
  Rozpoznat na základě kontroly zdravotní stav paznehtů ovce Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat první pomoc při drobném i větším zranění zvířete způsobeném při stříži ovcí Ústní ověření
  Popsat a rozpoznat špatný zdravotní stav vemene ovce Praktické předvedení a ústní ověření
  Charakterizovat vady a defekty vlny na předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat parazity ovcí, které se nacházejí v ovčím rounu a na kůži ovce a určit je podle atlasu Ústní ověření a praktické předvedení
  Popsat důležité vnitřní parazity ovcí a určit je podle atlasu Ústní ověření a praktické předvedení
  Popsat význam doplňkových minerálních krmiv a lizů pro zdravotní stav ovcí Ústní ověření
 • Manipulace s ovcemi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní sestavy manipulační ohrady pro ovce, prakticky předvést stavbu ohrady pro daný počet ovcí Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat a předvést stavbu manipulační uličky, vysvětlit zásady stavby manipulační ohrady a třídicí uličky pro stříhání ovcí Písemné a ústní ověření
  Popsat funkci a použití třídicích a stavěcích branek pro ovce, uvést vhodné rozměry Ústní nebo písemné ověření
  Vysvětlit a popsat vhodnou činnost střihače při manipulaci s velkým počtem ovcí Ústní ověření
  Vysvětlit a předvést základní chvat pro pokládání ovce před stříží Ústní ověření a praktické předvedení
  Popsat a předvést použití ovčácké hole, předvést fixaci ovce za krk a zadní končetinu Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat vhodné způsoby vyvedení ovce z košáru, nebo střihačského vozíku, nebo jiného zařízení sloužícího ke stříži ovcí na pracoviště střihače, předvést praktickou ukázku Ústní ověření a praktické předvedení
 • Využívání prostředků malé mechanizace při stříhání ovcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat princip využití střihačského vozíku Ústní ověření
  Popsat princip střihačských strojků, vysvětlit konstrukci bovdenového a kardanového náhonu Ústní ověření
  Popsat a předvést rozložení a složení střihačské hlavice, včetně předvedení základní údržby Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit třídění nožů střihačské hlavice, předvést výměnu střihačských nožů Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat současné brusky na broušení nožů, předvést broušení spodních a horních nožů, připravit nože před broušením Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit a předvést údržbu, čistění a dezinfekci všech používaných mechanických pomůcek na stříž ovcí včetně střihačské hlavice Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést a popsat použití dalších prostředků používaných při stříži ovcí, popsat mazací oleje a kartáče na nože, popsat vhodná odmašťovadla lanolinu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Stříhání ovcí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a předvést přípravu střihačského pracoviště, vhodnost umístění vybavení střihače u různých zařízení, výběr vhodných pracovních podložek pro stříž, popsat střihačskou lavici Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit zásady BOZP a PO v chovu ovcí a koz, dodržovat bezpečnost práce při stříhání ovcí a úpravách paznehtů ovcí včetně poskytnutí první pomoci střihači Ústní ověření a praktické předvedení
  Vysvětlit důležitost vhodného čistého oblečení a obutí pro výkon práce střihače ovcí Ústní ověření
  Vysvětlit metodiku způsobu stříže na zemi a vysvětlit způsob stříže na lavici Ústní ověření
  Předvést stříž ovce nůžkami a střihacím strojkem na zemi a na lavici, popsat postup jednotlivých tahů uvedeného systému, předvést fixaci ovce při stříži Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat a předvést sezónní stříže bahnic a chovných jehnic a vysvětlit jejich účel Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat odlišnosti stříže angorských vln, jejich třídění a uskladnění, provést výběr vhodných nožů a stříhacích hlavic Ústní ověření a praktické předvedení
  Vysvětlit zvláštnosti stříže koz a lam a příbuzných zvířat, provést výběr vhodných nožů a stříhacích hlavic Ústní ověření a praktické předvedení
  Popsat přípravu plemenných beranů na připouštěcí období, vysvětlit důležitost této sezónní stříže Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma