TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 34-036-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Vstupní kontrola textových a obrazových podkladů na přenosných médiích, datových souborů z Internetu, originálů pro reprodukci z hlediska normativů pro reprodukci a zpracování v DTP studiu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést kontrolu kompletnosti podkladů pro zpracování, vč. odrazových a diapozitivních originálů pro reprodukci v předtiskové přípravě prospektu formátu A4 210 × 297 mm, dvousloupcová sazba, barevnost 4/4 (stabilizovaný čtyřbarvotisk), rozsah 4 strany skládané na 1 lom, natíraný papír 135 g.m-² Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Převzít datové textové, grafické a černobílé či barevné polotónové obrazové podklady pro předtiskové zpracování prospektu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Převzít a zpracovat tištěné textové, pérové podklady pro předtiskové zpracování prospektu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Převzít a zkontrolovat celostránkové PDF tiskové dokumenty pro předtiskové zpracování prospektu v příslušném počítačovém programu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Komunikace a výměna obrazových a textových podkladů ve spolupráci s grafickým studiem a zadavatelem zakázky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout a popsat zadavateli technologický postup předtiskové přípravy prospektu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Navrhnout zadavateli zakázky výměnu nevhodných obrazových podkladů nebo nekorektních dat tiskových podkladů podle zadání a popisu tiskové zakázky Praktické předvedení
  Navrhnout zadavateli zakázky zhotovení tiskových podkladů pro danou tiskovou techniku podle zadání Praktické předvedení
  Navrhnout zadavateli zakázky průběh a typ kontrolního procesu předtiskové přípravy prospektu podle zadání Praktické předvedení
 • Orientace v normách a platných typografických pravidlech sazby, úprav a zlomu textů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zhotovit v příslušném grafickém programu sazební obrazec (layout) pro zlom prospektu a umístění textových, obrazových a grafických prvků podle zadání a podle typografických pravidel pro tvorbu stran akcidenčních tiskovin, vyřazení prospektu v souladu s technologickými požadavky tisku a dokončovacího zpracování prospektu Praktické předvedení
  Zvolit a umístit do layoutu prospektu obrazové a grafické prvky způsobem vhodným pro další technologické zpracování prospektu dle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Provést v příslušném grafickém programu umístění textových, obrazových a grafických prvků podle předpisu grafického manuálu dle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Umístit text do připraveného sazebního obrazce dvousloupcové sazby podle zadání a typografických pravidel sazby Praktické předvedení
  Zvolit a umístit příslušný typ písma v textové části prospektu včetně titulků a vyznačovacích řezů podle typografických pravidel sazby podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Orientace v normách a platných technologických postupech výroby tiskových forem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit přípravu tiskových podkladů prospektu ve formátu tiskových stran A4 pro elektronickou montáž a osvit tiskové desky na zařízení CtP v ofsetovém tisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Ústní a písemné ověření
  Vysvětlit přípravu tiskových podkladů etikety ve formátu A4, barevnost 4/0 pro elektronickou montáž a osvit na zařízení CtP ve flexotisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Ústní ověření
  Vysvětlit přípravu tiskových podkladů etikety ve formátu A4, barevnost 4/0 pro osvit filmových kopírovacích podkladů CtF ve flexotisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Ústní ověření
  Vysvětlit přípravu tiskových podkladů flexibilního obalu ve formátu A4, barevnost 4/0 pro elektronickou montáž a zhotovení tiskových forem na rycím zařízení v hlubotisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Ústní ověření
  Vysvětlit přípravu tiskových podkladů propagačního letáku ve formátu A4, barevnost 4/0 (přímé barvy) pro osvit kopírovacích filmových podkladů pro zhotovení tiskových forem v sítotisku s ohledem na potiskovaný materiál podle zadání Ústní ověření
 • Zhotovování komplexních elektronických tiskových podkladů pro výrobu tiskových forem s využitím grafických počítačových programů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit tiskové podklady prospektu v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF tiskových stran A4 pro elektronickou montáž a osvit tiskové desky na zařízení CtP v ofsetovém tisku s ohledem na potiskovaný materiál Praktické předvedení
  Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF etikety formátu A4, barevnost 4/0 pro elektronickou montáž a osvit na zařízení CtP ve flexotisku s ohledem na potiskovaný materiál Praktické předvedení
  Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF etikety formátu A4, barevnost 4/0 pro osvit filmových kopírovacích podkladů CtF ve flexotisku s ohledem na potiskovaný materiál Praktické předvedení
  Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF flexibilního obalu formátu A4, barevnost 4/0 pro elektronickou montáž a zhotovení tiskových forem na rycím zařízení v hlubotisku s ohledem na potiskovaný materiál Praktické předvedení
  Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu propagačního letáku ve formátu A4, barevnost 4/0 (přímé barvy) pro osvit kopírovacích filmových podkladů pro zhotovení tiskových forem v sítotisku s ohledem na potiskovaný materiál Praktické předvedení
 • Uplatňování norem ISO popisujících výměnu tiskových CMYK dat ve formátu PDF a normách definujících procesní požadavky na ofsetový litografický proces

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF 4 stran prospektu na základě požadavků na technologii grafické výroby – definice výtažkových barev CMYK Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF 4 stran prospektu na základě požadavků na technologii grafické výroby – obraz v účelném rozlišení Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF 4 stran prospektu na základě požadavků na technologii grafické výroby – maximální a minimální tónové hodnoty Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF 4 stran prospektu na základě požadavků na technologii grafické výroby – nastavení ořezů, trapping (přetisku), originálních písmových fontů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 • Archivování a vedení kompletní dokumentace tiskové zakázky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Archivovat a zálohovat zpracovaná data na přenosné médium pro pozdější využití Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
  Navrhnout způsob dokumentace archivovaných dat Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma