TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 26-002-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Vytváření návrhů a struktury přepínaných sítí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ovládat terminologii fyzické a linkové vrstvy ISO/OSI modelu. Znát jednotlivé protokoly rodiny protokolů TCP/IP Písemný test
  Ovládat terminologii síťového návrhu přepínaných sítí ‒ druhy topologie sítě; komunikace/médium bod-bod, bod-vícebodů, všesměrové; vlastnosti aktivních síťových prvků (zesilovač, repeater, hub, bridge, switch a směrovač/router, access point) a rozdíly mezi nimi Písemný test
  Prokázat znalost vlastností pasivních síťových prvků. Rozlišit běžně užívaná přenosová média (koaxiální kabel, kroucená dvojlinka a optické vlákno) a rozlišit běžně užívané konektory na těchto médiích Písemný test
  Prokázat znalost přenosová média, rychlosti a typy "ethernetu" dle standardu IEEE 802.3. Znát způsob řízení přístupu k médiu Písemný test
  Ovládat terminologii z oblasti aktivních síťových prvků L2 - tagování rámců dle 802.1q; priorita dle 802.1p; spojování linek dle 802.3ad (LACP) a PAgP Písemné ověření
  Navrhnout dokumentaci na základě klientem popsaného síťového prostředí přepínaných sítí a rozlišovat mezi fyzickou a logickou strukturou sítě Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Navrhnout vhodnou strukturu datové sítě na základě klientem předloženého zadání, specifikovat potřebné vlastnosti síťových prvků Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Vytváření návrhů a struktury směrovaných sítí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ovládat terminologii síťové až aplikační vrstvy ISO/OSI modelu. Znát jednotlivé protokoly rodiny protokolů TCP/IP. Ovládat pojmy protokolu IPv4 (např. interní a veřejná adresace, metody subnetting, supernetting, CIDR zápis, rozdíly mezi komunikací broadcastem, unicastem, multicastem a anycastem). Ovládat pojmy protokolu IPv6 (např. rozdíl adresace globální, link-lokální a site-lokální). Písemný test
  Ovládat terminologii síťového návrhu směrovaných sítí: rozdíly mezi LAN/MAN/WAN sítí, technologie pro stavbu LAN/MAN/WAN sítí, WAN/přístup k internenetu – pevná linka, xDSL, bezdrátové připojení v licencovaném a nelicencovaném pásmu, GSM, směrování – statické a dynamické, default route Písemný test
  Prokázat znalost vlastností obvyklých síťových aplikací včetně webových aplikací: sdílení protokolem SMB, FTP (aktivní a pasivní přenos), http, infrastrukturní služby DHCP, Radius a DNS, SMTP a pojmy MTA, MUA, význam pojmu "proxy" pro různé protokoly Písemný test
  Prokázat znalost dopadu různých typů aplikací na provoz sítě: souvislý datový přenos, terminálové/interaktivní sezení, Voice over IP Písemný test
  Navrhnout dokumentaci na základě klientem popsaného síťového prostředí směrovaných sítí a rozlišovat mezi fyzickou a logickou strukturou sítě Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Navrhnout technologii připojení k internetu podle ústního zadání požadavků klienta s ohledem na popsané podmínky Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Navrhnout technologii zabezpečení podle ústního zadání požadavků klienta s ohledem na popsané podmínky Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Navrhnout technologii pro vzdálený přístup podle ústního zadání požadavků klienta s ohledem na popsané podmínky. Zohlednit požadavky na přístup client to LAN a LAN to LAN. Zohlednit požadavky na zabezpečení prostředí – ověření, šifrování Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Vytváření návrhů a struktury bezdrátových sítí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ovládat terminologii z oblasti bezdrátových sítí (např. SSID, BSS a ESS, WDS) a znát bezpečnostní mechanizmy bezdrátových sítí (např. porovnat šifrování AES a TKIP, porovnat zabezpečení WEP a WPA) Písemný test
  Ovládat pojmy standardu IEEE 802.11 a rozlišit sítě dle standardu IEEE 802.11 podle rychlosti a dalších vlastností. Znát způsob řízení přístupu k médiu Písemný test
  Navrhnout dokumentaci na základě klientem popsaného síťového prostředí bezdrátových sítí a rozlišovat mezi fyzickou a logickou strukturou sítě Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Navrhnout technologii bezdrátového přístupu podle ústního zadání požadavků klienta s ohledem na popsané podmínky Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Navrhnout technologii zabezpečení bezdrátového přístupu podle ústního zadání požadavků klienta s ohledem na popsané podmínky Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Návrh a implementace bezpečnosti datových sítí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozlišovat typy síťových útoků a možnou obranu proti nim. Rozlišit útoky dle cíle útoku v hierarchii ISO/OSI modelu. Znát možné obranné nástroje Písemný test
  Navrhnout řešení virtuálních privátních sítí podle ústního zadání požadavků klienta s ohledem na popsané podmínky Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Navrhnout řešení na úrovni aplikačního protokolu např. při elektronickém obchodování podle ústního zadání požadavků klienta s ohledem na popsané podmínky Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Prokázat znalost možnosti použití NAT/PAT v síti Písemný test
  Nasadit filtrování provozu v IP sítích, a to na síťové i transportní vrstvě. Znát využití filtrování na vstupu a výstupu ze zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Prokázat znalost využití vhodných bezpečnostních mechanismů přístupu v bezdrátových LAN Písemný test
 • Uvádění počítačových sítí do provozu a nastavování jejich parametrů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavit přepínanou síť dle zadání pomocí schématu Praktické předvedení
  Nastavit VLAN a IP adresní schéma, nastavit síťová nastavení počítačů připojených do sítě Praktické předvedení
  Nastavit hraniční směrovač Praktické předvedení
  Nastavit bezdrátovou část sítě Praktické předvedení
 • Monitorování provozu počítačových sítí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost vlastností a využití standardních monitorovacích protokolů (např. SNMP, RMON) Písemný test
  Použít standartní monitorovací nástroje platformy Windows (např: Event Viewer, Performance Monitor) Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Použít standartní monitorovací nástroje Linux (např: syslog, top) Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Použít standartní diagnostické nástroje z prostředí příkazového řádku platformy Windows (např. ping/pathping, tracert, arp, netstat, net/netsh, route) Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Použít standartní diagnostické nástroje z prostředí příkazového řádku platforem Linux (např. ifconfig, arp, route, netstat, ping/ping6, traceroute/traceroute6, tracepath/tracepath6) Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Prokázat znalost možnosti terminálového připojení k vzdáleným síťovým prvkům, porovnat jednotlivé technologie (např. Telnet vs. SSH) Písemný test
  Popsat často se vyskytující chyby na fyzické vrstvě u sítí založených na technologii Ethernet (chyby CRC, kolize apod.). Použít základní diagnostické nástroje na přepínači (diagnostika fyzické a linkové vrstvy) a směrovači (síťová a transportní vrstva). Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Detekování chyb a snížení průchodnosti sítí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat metodický přístup k diagnostice chyb od fyzické až po aplikační vrstvu ISO/OSI modelu Písemné ověření s ústní obhajobou
  Odstranit problémy (troubleshooting) v připraveném prostředí s důrazem na metodický přístup k řešení Praktické předvedení
  Zachytit pakety určené síťové komunikace a vysvětlit základní informace výpisu zachycených paketů (např. použitím programů tcpdump, Wireshark nebo Network Monitor) Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Odhalit chybu v síťových parametrech předloženého schématu počítačové sítě a navrhnout úpravu těchto parametrů k dosažení optimálního provozu Písemné ověření s ústní obhajobou

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz