TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 18-001-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Analýza a návrh hardware a software pro použití v malé organizaci

  Kritéria hodnocení Ověření
  Analyzovat písemné zadání klienta a rozhovorem upřesnit detaily (zjistit současný stav z technického, finančního, majetkově-licenčního hlediska). Cílem je stručně formulovat návrh na řešení Písemné ověření s ústní obhajobou
  Navrhnout vhodný HW a SW pro stanice a server podle formulovaných návrhů na řešení Písemné ověření s ústní obhajobou
  Navrhnout propojení počítačů, architekturu, topologii a typ sítě, připojení k Internetu Písemné ověření s ústní obhajobou
  Vypracovat návrh rozpočtu, navržené řešení prezentovat klientovi Písemné ověření s ústní obhajobou
  Ovládat terminologii, znát funkce a parametry prostředků z oblasti HW a SW Písemný test
 • Instalace operačního systému a jeho konfigurace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout parametry instalace OS na serveru s ohledem na konkrétní podmínky a požadavky klienta (volba hlavních aplikací – doménový řadič, DNS, DHCP, web server, souborový server, poštovní server, tiskový server) Ústní ověření s písemnou přípravou
  Nakonfigurovat OS na serveru podle požadavků klienta (nakonfigurovat parametry sítě a konektivitu do Internetu, zavést centrální správu uživatelů, nastavit uživatelské politiky, přiřadit oprávnění uživatelům a skupinám uživatelů, znát principy autentizace, autorizace) Praktické předvedení
  Navrhnout optimalizovaný způsob instalace OS na klientských stanicích s ohledem na konkrétní podmínky dle požadavků klienta (např. dávková instalace, připravený image) Písemné ověření
  Nakonfigurovat OS na klientské stanici (přenos profilu, nastavení doménových a lokálních uživatelů a jejich práv, konfigurace uživatelského prostředí) Praktické předvedení
  Ovládat terminologii, znát funkce a parametry prostředků z oblasti OS Písemný test
 • Konfigurace síťových připojení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Propojit stanice podle požadavků klienta (fyzické propojení, registrace do domény) Praktické předvedení
  Nastavit sdílení dat a zařízení podle požadavků klienta (síťové disky, tiskárny, skenery, síťový tiskový server) Praktické předvedení
  Popsat principy nastavení a rizika VPN Ústní ověření
  Zvolit technologii podle potřeb zákazníka (např. ADSL, Wi-Fi, optický kabel). Srovnat výhody, nevýhody, finanční náročnost a návrh prezentovat klientovi Ústní ověření
  Ovládat terminologii, znát funkce a parametry prostředků z oblasti sítí (např. rozdíly mezi pasivními a aktivními prvky, cache záznamy, principy virtuálních sítí, active directory) Písemný test
 • Instalace periférií a jejich konfigurace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připojit a nakonfigurovat lokální i síťová výstupní zařízení podle požadavků klienta (např. monitory, projektory, tiskárny, plottery) Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Připojit a nakonfigurovat lokální i síťová vstupní zařízení podle požadavků klienta (např. scannery, fotoaparáty, kamery) Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Monitorování provozu operačních systémů, jejich diagnostika a optimalizace výkonu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Diagnostikovat stav a vytíženost hardwarových systémových prostředků pomocí nástrojů operačního systému (např. sledování teploty procesoru, spotřeby paměti, vytížení procesoru, zápisu na disk, fragmentace disku) Praktické předvedení
  Kontrolovat systémové logy, identifikovat kritické události, sledovat logy z více serverů a analyzovat je Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Analyzovat chyby a nefunkčnosti operačních systémů. Vyhledat s pomocí otevřených zdrojů řešení problému na stránkách výrobců nebo odborně zaměřených portálů. Porozumět nalezenému řešení v angličtině. Implementovat nalezené řešení Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Ověřit funkčnost jednotlivých hardwarových komponent; vyřešit jednoduchý problém (např. tiskárna netiskne, PC nebootuje) Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Zabezpečení dat před zneužitím

  Kritéria hodnocení Ověření
  Analyzovat stav a bezpečnostní rizika s ohledem na konkrétní řešení Ústní ověření
  Navrhnout řešení zabezpečení dat před zneužitím (např. šifrování disků, principy autentizace, použití PKI) Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Instalovat a nakonfigurovat antivirový a antispywarový program Praktické předvedení
  Navrhnout postup odstranění virů, červů a rootkitů Ústní ověření
  Vysvětlit princip firewall (typy – např. na stanici, síťový, stavový, aplikační, routing tables) Písemné ověření s ústní obhajobou
  Provést ukázku zásahu do konfigurace firewall (např. povolit konkrétní aplikaci, omezit na port) Praktické předvedení
  Ovládat terminologii, znát funkce a parametry prostředků z oblasti zabezpečení dat Písemný test
 • Ochrana dat před zničením

  Kritéria hodnocení Ověření
  Navrhnout řešení zálohování dat (např. zvolit zálohovací médium, software, navrhnout plán záloh, znát rizika) Ústní ověření
  Zálohovat a obnovit data pomocí vhodného nástroje Praktické předvedení
  Ovládat terminologii, znát funkce a parametry prostředků z oblasti ochrany dat (plná záloha, přírůstková záloha, zálohovací média a zařízení) Písemný test
 • Základy programování skriptů a dávek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Srovnat 2–3 nástroje pro skriptování (CMD, VBScript, JScript, PowerShell, Unix Shell); výhody a nevýhody, pro co se hodí Ústní ověření
  Naprogramovat jednoduchou úlohu s pomocí zvoleného skriptovacího nástroje (např. hromadné přejmenování souborů, synchronizace adresářů) Praktické předvedení
  Využít znalost základních příkazů operačního systému v dávkách a skriptech Praktické předvedení
  Porozumět anglicky psanému manuálu, vyhledat v něm požadované informace a využít je k napsání skriptu Praktické předvedení
 • Instalace a správa klientského software

  Kritéria hodnocení Ověření
  Instalovat a nakonfigurovat klientský software (běžné kancelářské aplikace; vysvětlit možné metody instalace – např. standardně, v dávce, vzdáleně) Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Zaškolit uživatele pro používání klientského software (komunikovat s uživatelem přiměřeně jeho potřebám, znalostem a dovednostem) Praktické předvedení
  Navrhnout koncepci vedení dokumentace o HW i SW v souladu s platnými právními předpisy (verze, licence); navrhnout nástroj pro audit software Ústní ověření s písemnou přípravou

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (3)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz