TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 69-037-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Navázání kontaktu s klientem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat a předvést komunikaci s klientem (komunikace po telefonu, objednání klienta, rozhovor a příprava na masáž) Ústní ověření a praktické předvedení
  Popsat specifika jednání s hendikepovanými klienty Ústní ověření
  Volit vhodné strategie pro snižování tenze z narušení osobního pole u klienta Ústní ověření
  Volit vhodné komunikační strategie s různými typy klientů (ostýchavý, agresivní, přecitlivělý) Ústní ověření
 • Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zajistit soubor informací potřebných k bližší analýze pohybového stavu klienta (anamnézu) Praktické předvedení
  Orientačně prověřit aktuální stav klienta pohledem a pohmatem (kožní napětí, kožní citlivost a bolestivost, zvýšená potivost) Praktické předvedení
  Provést systémové vyšetření pohybového systému klienta (základní funkční testy svalové aktivity, základní funkční testy kloubní pohyblivosti apod.) Praktické předvedení
  Objektivně vyhodnotit aktuální stav pohybového systému Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhotovit kartu klienta Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vykonávání ručních masáží celého těla – sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž

  Kritéria hodnocení Ověření
  Informovat klienta o možných reakcích na masáž Ústní ověření
  Informovat klienta o významu masáže Ústní ověření
  Uložit klienta do správné pozice na aplikaci masáže Praktické předvedení
  Provést masérské hmaty včetně míry jejich použití (aplikovat jednotlivé techniky masáží na záda, šíji, hrudník, břicho, horní a dolní končetiny) Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit a aplikovat individuální masáž na konkrétních místech těla, ve vhodném pořadí, s vhodnou technikou a vhodnými masážními prostředky tak, aby byla zajištěna individualita aplikace masáže Praktické předvedení a ústní ověření
  Udržovat kontakt s klientem (verbální i neverbální) Praktické předvedení
  Ověřit efekt aplikované masáže a doporučit interval následující masáže, případně pravidelný interval masáží a to tak, aby byl zajištěn individuální přístup ke klientovi Praktické předvedení a ústní ověření
 • Aplikace masážních přípravků při masážích klientů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozdělit masážní přípravky podle charakteru Ústní ověření
  Popsat masážní pomůcky a přístroje podle charakteru jejich použití Ústní ověření
  Vyjmenovat emulzní přípravky, charakterizovat jednotlivé složky emulzí, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži Ústní ověření a praktické předvedení
  Vyjmenovat olejové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži Ústní ověření a praktické předvedení
  Vyjmenovat lihové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži Ústní ověření a praktické předvedení
  Uvést možnosti alergií a případných komplikací při použití přípravků při masážích Ústní ověření
 • Objednávání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny u dodavatelů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyhledat v nabídce (katalogy, webové stránky firem apod.) přípravky, pomůcky a přístroje, zhodnotit použitelnost nabízených produktů pro daný provoz Praktické předvedení a ústní ověření
  Objednat přípravky, pomůcky a přístroje s ohledem na jejich optimální využití Praktické předvedení a ústní ověření
  Převzít a evidovat přípravky, pomůcky a přístroje Praktické předvedení a písemné ověření
 • Dodržování zdravotně-hygienických předpisů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny Praktické předvedení
  Uvést nezbytné materiální a technické vybavení masérské provozovny a vysvětlit náležitosti provozního řádu Ústní ověření
  Popsat optimální hygienické podmínky masáže (klidné prostředí, vhodná teplota místnosti, bezpečné masážní lehátko, osobní hygiena, hygiena pracovních pomůcek, vhodnost masážních prostředků, kritické body na těle …) v souladu s hygienickými normami Ústní ověření
  Prokázat všeobecný přehled z anatomie a fyziologie tělních funkcí člověka (funkce a poloha svalů, kostí, kloubů, páteře a vnitřních orgánů) Písemné a ústní ověření
  Popsat a předvést poskytování základů první pomoci (dle pravidel vybavení lékárničky) Písemné ověření a praktické předvedení
 • Skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů podle jejich charakteru v souladu s hygienickými normami Ústní ověření
  Vysvětlit způsoby dodržování bezpečné likvidace přípravků po ukončení jejich životnosti Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (5)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz