TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 62-014-R je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Identifikování vzdělávacích potřeb ve vztahu k personálním potřebám firmy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit smysl a cíl identifikace vzdělávacích potřeb firmy Písemné a ústní ověření
  Identifikovat personální potřeby firmy Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat hlavní způsoby zavádění systému vzdělávání ve firmě Písemné a ústní ověření
  Vyhodnotit analýzu vzdělávacích potřeb firmy Praktické předvedení
  Charakterizovat personální audit a jeho výhody a nevýhody Písemné a ústní ověření
 • Stanovení požadavků na pracovní pozici

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat možnosti spolupráce s manažery firmy v oblasti rozvoje zaměstnanců Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat tvrdé (hard skills) a měkké dovednosti (soft skills) a jejich využití Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit pojem kvalifikační standard a charakterizovat způsoby tvorby firemních kvalifikačních standardů Písemné a ústní ověření
 • Vytváření zásad kariérového růstu zaměstnanců

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsob zavádění pravidelného hodnocení zaměstnanců ve firmě (za účelem jejich rozvoje) Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat způsob zpracování a vyhodnocování výsledků pravidelného hodnocení v návaznosti na další rozvoj zaměstnanců Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat „učící se organizaci“ a vyjmenovat její základní přednosti Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat systém řízení talentů Písemné a ústní ověření
  Uvést hlavní charakteristiky vůdcovství (leadership) Písemné a ústní ověření
 • Orientace ve formách a možnostech dalšího vzdělávání

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat orientaci ve školské soustavě, vzdělávacích úrovních a oborech vzdělání Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat možnosti dalšího vzdělávání a získání další kvalifikace Písemné a ústní ověření
  Vyjmenovat formy vzdělávacích akcí, uvést jejich klady a zápory Písemné a ústní ověření
  Uvést možnosti spolupráce s dalšími vzdělávacími subjekty Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat způsob výchovy a vzdělávání interních lektorů Písemné a ústní ověření
 • Sestavení vzdělávacího plánu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat profese vyžadující pravidelné přezkušování nebo školení Písemné a ústní ověření
  Sestavit a vyhodnotit plán vzdělávání zaměstnanců Praktické předvedení
  Sestavit a vyhodnotit finanční plán vzdělávání Praktické předvedení
  Objasnit úlohu zpětné vazby ve vztahu k výkonu, potenciálu a rozvoji potřeb Písemné a ústní ověření
 • Vyhodnocení efektivity vzdělávání

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat formy a možnosti sběru výsledků vzdělávacích akcí Ústní ověření
  Uvést možné modely hodnocení, jejich výhody a nevýhody Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma