TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 62-018-R je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Aplikace pracovněprávní legislativy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v pracovněprávní legislativě zejména v zákoníku práce a předpisech souvisejících Písemné a ústní ověření
  Orientovat se v základních ustanoveních obchodního zákoníku a občanského zákoníku ve vztahu k pracovnímu právu Písemné a ústní ověření
  Interpretovat pracovněprávní předpisy v praxi Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyjmenovat druhy pracovních poměrů a vysvětlit vztah k odvodům zdravotního a sociálního pojištění Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat pracovní právo v roli manažera Písemné a ústní ověření
  Uvést pravomoci a odpovědnosti statutárních orgánů (představenstvo, dozorčí rada apod. – dle typu firmy) v pracovněprávní oblasti Písemné a ústní ověření
 • Tvorba pracovněprávních dokumentů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vytvořit pracovněprávní dokument a vysvětlit pravidla tvorby těchto dokumentů Praktické předvedení a ústní ověření
  Definovat základní náležitosti pracovních smluv a dohod Písemné ověření nebo ústní ověření
  Charakterizovat systém ukládání dokumentů, včetně základních pravidel skartace Písemné ověření nebo ústní ověření
  Charakterizovat způsoby vedení osobních spisů a popisů pracovních míst Písemné ověření nebo ústní ověření
 • Tvorba a interpretace vnitřních norem a předpisů v pracovněprávní oblasti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat tvorbu vnitřních organizačních norem a interních předpisů v oblasti pracovněprávní (pracovní řády) Písemné ověření nebo ústní ověření
  Interpretovat vnitřní firemní dokumenty a předpisy Písemné ověření nebo ústní ověření
 • Poradenství v oblasti pracovněprávní uvnitř společnosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vést jednání směřující k eliminaci pracovněprávních sporů a předcházení jejich vzniku Praktické předvedení a ústní ověření
  Analyzovat příčiny interního sporu mezi zaměstnanci a navrhnout adekvátní postupy k jeho eliminaci Praktické předvedení a ústní ověření
 • Orientace v komplexním systému interních norem z pohledu souladu s pracovněprávní legislativou

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat obecně platný systém základních vnitrofiremních norem Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat návaznosti interních norem na pracovněprávní legislativu Písemné a ústní ověření
 • Orientace v legislativě týkající se soudních sporů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v Občanském soudním řádu Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit postup při pracovněprávním soudním sporu Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat jednotlivé lhůty a doby v soudních sporech Písemné a ústní ověření
 • Obsluha kancelářských programů a personálního informačního systému

  Kritéria hodnocení Ověření
  Pracovat s textovým editorem (formátování textů, tvorba obsahů, slučovací tisky a hromadná korespondence) Praktické předvedení a ústní ověření
  Pracovat s tabulkovým procesorem a s počítačovým zpracováním grafů (kontingenční tabulky, tvorba grafů) Praktické předvedení a ústní ověření
  Pracovat s vybraným personálním informačním systémem (zavedení nového zaměstnance, editace změn) Písemné a ústní ověření
 • Organizování kolektivního vyjednávání

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat základní povinnosti organizace v případě, že ve firmě existuje odborová organizace Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit základní povinnosti firmy vůči zaměstnancům v případě, že firma je bez odborové organizace Písemné a ústní ověření
  Uvést základní pravidla tvorby kolektivních smluv Písemné a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma