TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 62-013-R je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Identifikování personálních potřeb firmy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat strukturu firmy a uvést pravomoci a odpovědnost statutárních orgánů a vedoucích pracovníků firmy (souvislost s obchodním zákoníkem a zákoníkem práce) Praktické předvedení a ústní ověření
  Definovat pojmy „poslání a cíle firmy“ Písemné a ústní ověření
  Identifikovat personální potřeby firmy Písemné a ústní ověření
  Uvést zásady spolupráce s manažery firmy při vytváření pracovních týmů Písemné a ústní ověření
  Definovat nároky na požadovaného kandidáta Písemné a ústní ověření
 • Využívání informací z trhu práce pro nábor zaměstnanců

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat orientaci ve školské soustavě, vzdělávacích úrovních a formách dalšího vzdělávání Ústní ověření
  Popsat Národní systém kvalifikací Ústní ověření
  Charakterizovat činnosti při využívání vnitřních a vnějších lidských zdrojů Ústní ověření
  Prokázat orientaci v možnostech získávání nových pracovníků, které nabízí trh práce Písemné a ústní ověření
  Uvést možnosti práce s personálními servery, úřady práce a dalšími subjekty na trhu práce Písemné a ústní ověření
  Připravit vhodný inzerát Praktické předvedení a ústní ověření
 • Výběr a přijímání zaměstnanců

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést předvýběr kandidátů Praktické předvedení
  Předvést vstupní pohovor s kandidátem Praktické předvedení
  Ověřit vhodnost kandidáta pro uvažovanou funkci Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat zásady pro výběr pracovníka Písemné a ústní ověření
  Zpracovat pracovní smlouvu a platový výměr Praktické předvedení
  Charakterizovat postup při seznámení nového zaměstnance s firmou, identifikování se s firmou a motivace k odpovědnému přístupu k pracovnímu výkonu Písemné a ústní ověření
 • Řízení adaptačního procesu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat funkci a nástroje adaptačního procesu, jeho účel a členění Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat průběh adaptačního procesu Písemné a ústní ověření
  Charakterizovat způsoby vyhodnocování výsledků pracovní činnosti a další motivace Písemné a ústní ověření
  Uvést podmínky pro využití Assesment centra / Development centra (AC/DC) Písemné a ústní ověření
 • Uvolňování zaměstnanců

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat podmínky, za kterých může firma přistoupit k uvolnění zaměstnance Písemné a ústní ověření
  Předvést výstupní pohovor Praktické předvedení
  Charakterizovat pravidla psychologického přístupu při uvolňování zaměstnanců, včetně možných způsobů odborného poradenství Písemné a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma