TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 23-022-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek používaných při obrábění kovových materiálů Praktické předvedení a vysvětlení
  Popsat bezpečnost práce při obrábění kovových materiálů Písemné a ústní ověření
 • Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v normách a v technické dokumentaci, včetně výkresové dokumentace (normalizované součásti, lícování součástí, materiály, sestavy, výrobní výkresy) Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhotovit jednoduchou skicu při dodržení zásad promítání dle ISO-E, případně ISO-A (zvolit vhodný systém kótování a skicu zakótovat) Praktické předvedení
  Popsat popisové pole v závislosti na volbě polotovaru a potřebného tepelného či chemicko-tepelného zpracování součásti, dodržet sled operací Písemné a ústní ověření
 • Volba postupu práce a technologických podmínek soustružení, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavit optimální sled operací technologického postupu na rotační součást typu „hřídel, čep, příruba“ Praktické předvedení
  Zvolit správný typ nástroje z hlediska příslušné operace s vhodným řezným materiálem včetně geometrie Praktické předvedení
  Zvolit (vypočítat) otáčky a posuvy podle normativu Praktické předvedení
  Zvolit postup výroby kužele na stroji včetně výpočtu Praktické předvedení
  Navrhnout (vypočítat) výrobu závitu pomocí tabulek Praktické předvedení
  Zvolit pomůcky a chladicí kapaliny (řezné kapaliny, olej) Praktické předvedení
 • Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit vhodné měřicí metody a vhodné měřicí a kontrolní prostředky podle výkresu obrobku Praktické předvedení
  Změřit správnost délkových rozměrů a geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu Praktické předvedení
  Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení
 • Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých druzích soustruhů a vyvrtávaček

  Kritéria hodnocení Ověření
  Upnout polotovary, ustavit zvolené nástroje ve stroji Praktické předvedení
  Zvolit vhodný upínač obrobků či polotovarů, ustavit a správně upnout Praktické předvedení
  Upnout nerotační polotovary v lícní desce nebo úhelníku Praktické předvedení
  Upnout polotovar pomocí dílenského přípravku Praktické předvedení
  Provést podepření lunetou Praktické předvedení
 • Obsluha soustruhů a vyvrtávaček

  Kritéria hodnocení Ověření
  Nastavit otáčky a posuvy podle normativu Praktické předvedení
  Nastavit výrobu kužele na stroji Praktické předvedení
  Nastavit výrobu závitu pomocí tabulek Praktické předvedení
  Zhotovit obrobek s vnějšími a vnitřními válcovými plochami s přesností IT 7, včetně kuželu a závitu a vnějšího a vnitřního zápichu Praktické předvedení
 • Ošetřování a údržba soustruhů a vyvrtávaček

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ošetřit stroje podle technologických a bezpečnostních norem Praktické předvedení
  Provést kontrolu a prohlídku stroje, upozornit na vzniklé závady Praktické předvedení
 • Určování výchozích technologických základen polotovarů před jejich obráběním

  Kritéria hodnocení Ověření
  Určit podle výkresu plochu vhodnou pro technologickou základnu (TZ) pro daný obrobek Praktické předvedení
  Stanovit způsob upnutí polotovaru Praktické předvedení
 • Ruční ostření jednobřitých nástrojů z RO a SK

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní části nástroje, plochu čela, hřbetu Písemné a ústní ověření
  Zvolit geometrii nástroje v závislosti na druhu obráběného materiálu, způsobu práce, požadavků na jakost povrchu Praktické předvedení
  Zvolit materiál brousícího kotouče pro ruční broušení nástrojů z RO a SK Praktické předvedení
  Vybrousit utvářeč třísky Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (4)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz