TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 21-038-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v metodice zpracování slévárenského technologického postupu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zpracovat slévárenský technologický postup zadaného odlitku Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Popsat základní materiály používané pro výrobu odlitků (chemické složení, mechanické vlastnosti, typické slévárenské vlastnosti) Ústní ověření s písemnou přípravou
  Určit základní technické parametry nutné pro výrobu modelového zařízení zadaného odlitku Ústní ověření
 • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů ve slévárenské výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat bezpečnostní předpisy platné ve slévárenské výrobě Ústní ověření s písemnou přípravou
  Popsat způsob kontroly dodržování technologických postupů ve slévárenské výrobě Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vyjmenovat ekologické a hygienické normy platné ve slévárenské výrobě Ústní ověření s písemnou přípravou
 • Řízení technologického úseku slévárenské výroby a vazeb výrobní činnosti ve slévárenské výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní výrobní zařízení požívané pro výrobu odlitků (zařízení formovny, jaderny, tavírny, čistírny) Ústní a písemné ověření
  Vytvořit výrobní postupy a stanovit technologické výrobní parametry zadaných výrobních procesů včetně způsobů kontroly kvality Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Vedení slévárenské technologické dokumentace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat přidělování čísel modelů a vedení dokumentace o modelech Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Zpracovat technologickou kartu konkrétního odlitku Praktické předvedení s ústní obhajobou
 • Operativní řízení kvality odlitků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní vady odlitků a příčiny jejich vzniku Ústní a písemné ověření
  Zpracovat metodiku odstranění konkrétní vady u konkrétního odlitku Ústní a písemné ověření
 • Orientace v kovových materiálech a slitinách pro výrobu odlitků a v jejich zkoušení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat vstupní suroviny a materiály používané pro výrobu zadaného odlitků a jejich základní slévárenské vlastnosti a technické parametry Ústní a písemné ověření
  Popsat destruktivní a nedestruktivní metody ověřování kvality odlitků Ústní a písemné ověření
 • Využití systémů a standardů jakosti ve slévárenství

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat systémy řízení jakosti ve slévárenské výrobě Ústní a písemné ověření
  Vysvětlit principy systému řízení jakosti ve slévárenské výrobě podle norem jakosti ČSN EN ISO 9001:2009 Ústní a písemné ověření
 • Orientace v ekonomice slévárenské výroby a v technických dodacích podmínkách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost normy ČSN EN 10204 Kovové výrobky – druhy dokumentů Ústní a písemné ověření
  Prokázat znalost normy ČSN EN 1559 Slévárenství-Technické dodací podmínky – Část 1 až 6 Ústní a písemné ověření
  Stanovit technologii výroby a provést kalkulaci nákladů na výrobu zadaného odlitku Ústní a písemné ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz