TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 21-037-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v metodice zpracování technologického postupu výroby modelového zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zpracovat technologický postup výroby modelového zařízení odlitku pro zadaný odlitek a slévárenskou technologii Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Popsat základní materiály používané pro výrobu modelových zařízení (uvést požadavky na technické parametry a kvalitu) Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Určit základní technické parametry nutné pro výrobu modelového zařízení zadaného odlitku Písemně s ústní obhajobou
 • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů při výrobě modelových zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyjmenovat bezpečnostní předpisy platné v zadaném provozu určeném pro výrobu modelových zařízení Ústní a písemné ověření
  Popsat způsob kontroly dodržování technologických postupů při výrobě modelových zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Vyjmenovat ekologické a hygienické normy platné pro provozy určené pro výrobu modelových zařízení Ústní a písemné ověření
 • Technická příprava výroby modelových zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní výrobní zařízení požívané pro výrobu odlitků modelových zařízení Písemné ověření s ústní obhajobou
  Popsat principy a prokázat znalost práce s 3D modely zpracovanými pro výrobu modelových zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
  Prokázat znalost čtení slévárenského postupového výkresu konkrétního odlitku Praktické předvedení
  Prokázat znalost konstrukce jaderníku pro ruční a strojní formování u zadaného odlitku a technologie Písemné ověření s ústní obhajobou
  Prokázat znalost konstrukce modelu pro strojní a ruční formování u zadaného odlitku a technologie Písemné ověření s ústní obhajobou
 • Orientace ve slévárenské technologii

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní vady odlitků a příčiny jejich vzniku Ústní ověření s písemnou přípravou
  Vysvětlit technologii výroby odlitků, strojní formování, ruční formování Ústní ověření s písemnou přípravou
 • Orientace v systémech a standardech jakosti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat systémy řízení jakosti platné pro zadaného výrobce modelových zařízení Písemné ověření s ústním komentářem
  Vysvětlit principy systému řízení jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 Písemné ověření s ústním komentářem
 • Provádění kontroly ekonomické výroby modelových zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést kalkulaci nákladů na výrobu zadaného modelového zařízení Písemně s ústní obhajobou
  Zpracovat kontrolní výstupní certifikát zadaného modelového zařízení Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz