TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-006-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Hnojení v okrasné a ovocné školce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Hnojit a přihnojit průmyslovým pevným a kapalným hnojivem ve volné půdě i v kontejnerovně Praktické předvedení
  Vyhnojit pozemek organickým hnojivem Praktické předvedení
  Vysvětlit použití substrátů pro různé skupiny rostlin Ústní ověření
 • Generativní a vegetativní rozmnožování školkařského materiálu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést základní způsoby přímého vegetativního rozmnožování okrasných a ovocných dřevin a trvalek Praktické předvedení
  Popsat způsoby štěpování okrasných a ovocných dřevin a předvést minimálně dva z nich Ústní ověření a praktické předvedení
  Vyset osivo okrasných nebo ovocných dřevin Praktické předvedení
  Stratifikovat osivo a zdůvodnit význam této činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést přesazení školkařského výpěstku a zdůvodnit péči o něj v závislosti na technologickém postupu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Pěstování dřevin v kontejnerech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přesadit dřeviny včetně přípravy rostlin a jejich ošetření Praktické předvedení
  Obsluhovat kontejnerovací stroj Praktické předvedení
 • Ošetřování školkařského materiálu včetně řezů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést ošetření okrasných a ovocných dřevin pěstovaných ve školce (např. okopávka, odplevelení, kypření, zálivka, přihnojení, vyvazování) a zdůvodnit potřebu jednotlivých pěstitelských opatření Praktické předvedení a ústní ověření
  Určit způsob řezu, provést řez a zdůvodnit potřebu řezu u konkrétního školkařského materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
  Ošetřit alejové stromy, včetně přesazení strojem, zajištění opěry a řezu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Dobývání, třídění a expedice školkařských výpěstků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést dobývání u okrasných nebo ovocných výpěstků Praktické předvedení
  Roztřídit školkařské výpěstky podle zadaných kritérií Praktické předvedení
  Připravit výpěstky pro expedici, zvolit vhodný způsob označení druhu a balení, včetně vyhotovení příslušných dokladů Praktické předvedení
 • Ošetřování rostlin ručním nářadím

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provádět základní kultivační práce (okopávka, pletí odplevelování, rytí, hrabání) a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení a ústní ověření
 • Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zapojit kultivační nářadí za traktor Praktické předvedení
  Kultivovat meziřádkový prostor např. pomocí traktoru a plečky Praktické předvedení
  Provést sekání trávníku pomocí vhodné mechanizace Praktické předvedení
 • Množení, ošetřování podnoží pro ovocné dřeviny

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat základní sortiment podnoží pro ovocné i okrasné dřeviny Ústní ověření
  Popsat jednotlivé způsoby množení podnoží a předvést minimálně jeden z nich Praktické předvedení a ústní ověření
  Ošetřit podnože a zdůvodnit technologický postup ošetřování v závislosti na způsobu množení a využití Praktické předvedení a ústní ověření
 • Sklizeň, třídění a expedice podnoží

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sklidit ovocné podnože v závislosti na způsobu množení Praktické předvedení
  Roztřídit podnože podle školkařských norem a vysvětlit zásady jejich třídění Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit podnože pro expedici, zvolit vhodný způsob balení včetně vyhotovení příslušných dokladů Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma