TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 66-002-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Posuzování kvality zboží

  Kritéria hodnocení Ověření
  Senzoricky zkontrolovat a zhodnotit druh a kvalitu zboží při příjmu, při reklamacích zákazníka, vůči dodavateli Praktické předvedení a ústní ověření
 • Plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného prodeje

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat vedení evidence o pohybu zásob ve skladu Ústní ověření
  Připravit podklady pro objednávku zboží Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat a předvést způsob vedení komunikace s dodavateli Praktické předvedení a ústní ověření
 • Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést inventarizaci zásob podle zadaných kritérií a postupů Praktické předvedení a ústní ověření
  Porovnat fyzický stav zásob s účetním stavem zásob a zaznamenat zjištěné rozdíly Praktické předvedení a ústní ověření
  Odstranit nedostatky zjištěné inventurou v souladu s platnými předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem a odběrem zboží zákazníkovi

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyskladnit zboží zákazníkovi podle dodaných podkladů (prodejka) Praktické předvedení a ústní ověření
  Senzoricky zkontrolovat stav obalů vydávaného zboží Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyplnit tiskopisy spojené s prodejem a odběrem zboží písemnou nebo elektronickou formou Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat základní evidenci ve skladu a vyplnit příslušné tiskopisy písemnou nebo elektronickou formou Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhotovit dokumenty spojené s objednávkou Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat vedení evidence objednávek Ústní ověření
  Popsat postup vydání zboží zákazníkovi ze skladu Ústní ověření
  Předvést balení zboží způsobem odpovídajícím druhu a vlastnostem zboží včetně dárkového způsobu nebo podle přání zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
 • Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést přejímku zásob kvalitativně, kvantitativně a sortimentně Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat doklady vázané na přejímku zásob (kvanitativně, kvalitativně) Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyhotovit a evidovat doklady spojené s řešením problémů vzniklých při přejímce zásob Písemné ověření
  Popsat způsob skladování a ošetřování zásob ve sféře oběhu v souladu s charakterem zásob (dodržování HACCP), podle sortimentu a podle zásad logistiky Ústní ověření
  Popsat manipulaci se zásobami dle charakteru sortimentu, v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí Ústní ověření
  Předvést práci s přístroji, strojovým a jiným zařízením obchodně provozní jednotky Praktické předvedení
  Pracovat s doklady spojenými s pohybem zboží na provozovně Praktické předvedení a ústní ověření
 • Orientace v příslušné oborové legislativě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést zdroje přístupu k potřebné legislativě (elektronicky, v tištěné podobě) Ústní ověření
  Vyjmenovat a chrakterizovat kontrolní orgány včetně jejich profesního zaměření Ústní ověření
  Prokázat znalost BOZP, PO, kontroly a opatření kritických bodů - HACCP Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (3)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz