TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 31-034-E je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Používání předvedených metod a postupů práce ke zhotovování oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést technologický postup předvedené operace Praktické předvedení
  Zhotovit součást nebo vypracovat úsek dílu v technologické návaznosti operací Praktické předvedení
 • Sešívání jednotlivých dílů a součástí oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit jednotlivé díly a součásti oděvu (uspořádat pracoviště podle potřeby manipulace s materiálem) Praktické předvedení
  Používat ruční šití (zastehovat záložku, přišít knoflík apod.) Praktické předvedení
  Spojit díly a součásti šitím (začátek a konec šití uzašít, dodržovat šířku švové záložky) Praktické předvedení
  Vypracovat detaily a součásti (vypracovat kapsu, předšít součást do tvaru, ozdobně prošít apod.) Praktické předvedení
  Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Obsluha speciálních šicích strojů při výrobě oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Obnitkovat okraje dílu Praktické předvedení
  Vyšít dírku na prádlovém dírkovacím stroji Praktické předvedení
  Zapošít záložku na zapošívacím stroji Praktické předvedení
  Přišít knoflík na knoflíkovacím stroji Praktické předvedení
  Vyšít uzávěrku na závorovacím stroji Praktické předvedení
  Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Tvarování oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Podlepit díly oděvu Praktické předvedení
  Zažehlit díl nebo součást oděvu podle všeobecně používaných pravidel Praktické předvedení
  Provést mezioperační rozžehlování a žehlení Praktické předvedení
  Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Kontrola kvality při zhotovování oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést kontrolu šití (posoudit, zda švy odpovídají požadavkům na kvalitu) Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést kontrolu podlepování a žehlení (posoudit, zda díly odpovídají požadavkům na kvalitu) Praktické předvedení s ústním ověřením
 • Seřizování šicích strojů při zhotovování oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkontrolovat, zda stroje (potřebné pro provedení dané operace) jsou čisté a funkční a odpovídají předpisům BOZP a požární prevence Praktické předvedení s ústním ověřením
  Zkontrolovat, zda parametry a seřízení strojů a zařízení (potřebné pro provedení dané operace) odpovídají zpracovávanému materiálu, seřídit stroje podle zpracovávaného materiálu a prováděné operace Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést údržbu vybraného stroje v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic Praktické předvedení s ústním ověřením
  Provést výměnu jehly a nití u jednojehlového šicího stroje, obnitkovacího stroje, dírkovacího stroje Praktické předvedení s ústním ověřením
  Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz