TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 32-006-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v normách a v technických podkladech v kožešnické výrobě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit technologický postup pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti podle příslušné dokumentace Slovní zdůvodnění
  Pracovat se základní dokumentací při konstrukci a výrobě konkrétního kožešinového výrobku Praktické provedení
 • Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Aplikovat znalost pravidel a zásad při zjišťování tělesných rozměrů pro zhotovení střihů, zjistit základní rozměry pro zhotovení střihů na postavě Praktické provedení
  Modelovat a upravovat zhotovený střih pro jednotlivé materiály a technologie pro vytypovaný výrobek nebo jeho část podle zadaných požadavků Praktické provedení
 • Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozpoznat barevné odstíny vlasu kožešin, rozdíly jejich výšky, hustotu a lesk vlasu, provést třídění předložených druhů kožešin z hlediska jejich barevných odstínů Praktické provedení
  Roztřídit jeden druh kožešiny porovnáním hustoty jednotlivých vzorků kožešin Praktické provedení
 • Krájení, napínání a sesazování kožešin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést sesazování a přesazování kožešin podle pravidel, provádět numerické výpočty a značení rozsazovaných nebo přesazovaných kožešin Praktické provedení a písemně numerické výpočty
  Provést mezioperační kontrolu před napínáním, zhodnotit, zda materiál splňuje podmínky pro napínání Praktické provedení
 • Žehlení dílů kožešinových výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Upravit hotový kožešinový výrobek žehlením Praktické provedení
  Provést složitější úpravy vlasu v místech švů u stříhaných materiálů před žehlením Praktické provedení
 • Ruční šití dílů kožešinových výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ušít podšívku a provést její ruční všití do rozešitého výrobku Praktické provedení
  Obšít všitou podšívku ozdobnou pentličkou podle technologického předpisu, provést kontrolu práce na krejčovské bustě příslušné velikosti Praktické provedení
 • Opravy kožešinových výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést zadanou opravu kožešinového výrobku – vyspravení děr, odřených částí apod. Praktické provedení
  Upravit výrobek podle stanovených pravidel a přání zákazníka Praktické provedení
  Provést párání výrobku a opatrně vypárat kožešinu, která je určena k výměně Praktické provedení
  Přikrojit vybranou kožešinu k opravě podle tvaru vysazené kožešiny a všít ji do opravovaného výrobku Praktické provedení
 • Seřizování, ošetřování a údržba kožešnických strojů a zařízení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést údržbu a mazání kožešnického obnitkovacího stroje, vysvětlit zásady BOZP při šití výrobků Praktické provedení
  Předvést navlékání horní a dolní nitě na plochém krejčovském stroji, vysvětlit zásady BOZP při šití výrobků Praktické provedení
 • Strojové šití kožešinových výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit a předvést techniku strojového šití výrobků z kožešin podle příslušné výrobní dokumentace Praktické provedení se slovním komentářem
  Provést strojové sešití celého výrobku nebo jeho části včetně zhotovení kapes, po sešití provést zapošití částí Praktické provedení
 • Zkracování a prodlužování dámských plášťů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zkrátit plášť na požadovanou délku včetně rukávů podle stanovených zásad Praktické provedení
  Prodloužit výrobek odlišným materiálem (pomocí lemu) Praktické provedení
 • Mechanické úpravy hotových kožešinových výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Upravit kožešinový výrobek přitíráním Praktické provedení
  Upravit kožešinový výrobek žehlením Praktické provedení
 • Ztužovací práce na kožešinových polotovarech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést fixaci výrobku v exponovaných místech vhodnou technikou v místě záložek a pevných spojů Praktické provedení
  Provést ztužování výrobku v určeném místě proti vytahování vhodnou technikou Praktické provedení
 • Strojové šití usňových oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zhotovit jednoduché usňové oděvní konfekce Praktické provedení
  Provést strojové sešití celého výrobku nebo jeho části včetně zhotovení kapes a provést kontrolu provedené práce vhodnou technikou Praktické provedení
 • Podšívkování usňových plášťů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést ušití podšívky a její ruční všití do rozešitého výrobku Praktické provedení
  Provést ušití podšívky a její strojové všití do rozešitého výrobku Praktické provedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma