TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 69-013-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést telefonní rozhovor se zákazníkem za účelem dojednání realizace zakázky u zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat zásady slušného chování (představit sebe a společnost, adekvátně reagovat na aktuální situace, zvolit vhodný pracovní oděv) Praktické předvedení a ústní ověření
  Stručně a srozumitelně vysvětlit rozsah servisního zásahu, ověřit pochopení a potřebu zákazníka, odhadnout čas potřebný na servisní zásah, informovat zákazníka o odhadovaném čase vykonávané práce Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat, jak postupovat při úklidu u zákazníka po ukončení práce Písemné ověření
  Popsat, jak efektivně organizovat čas ve vztahu k dojednané zakázce a k zákazníkovi Písemné ověření
  Vyřešit zakázku zákazníka v rámci své profese, nabídnout řešení odpovídající požadavkům zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
  Nabídnout další, nadstandardní služby zákazníkovi, informovat o novinkách a doplňkových službách vhodných pro zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
  Ujistit se dotazem, zda je zákazník spokojen, zda pro něho může ještě něco udělat a informovat zákazníka o možnostech dalších služeb Praktické předvedení a ústní ověření
 • Řešení náročných situací

  Kritéria hodnocení Ověření
  Profesionálně komunikovat se zákazníkem při stížnostech a reklamacích zboží a služeb v souladu s legislativou a reklamačním řádem vlastní společnosti Praktické předvedení a ústní ověření
  Vhodným způsobem řešit konfliktní situace při komunikaci se zákazníkem, nabídnout konstruktivní řešení Praktické předvedení a ústní ověření
  Vhodně reagovat na námitky zákazníka ve vztahu ke kvalitě služby, ceně, časové náročnosti Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zajištění administrace zakázky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést vyúčtování se zákazníkem - vypsat a předložit účetní doklad, vyjmenovat náležitosti účetního dokladu a zjednodušeného účetního dokladu Praktické předvedení
  Vypočítat DPH dle platné legislativy Praktické předvedení
  Přijmout a vyúčtovat se zákazníkem platbu v hotovosti včetně dopočítávání při vracení peněz na větší bankovky Praktické předvedení
  Provést zápis zakázky do formuláře „Zakázkový list“ Praktické předvedení
  Vyhotovit evidenci zakázky Praktické předvedení
 • Orientace v příslušné legislativě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Prokázat znalost ustanovení příslušných zákonů v oblasti ochrany práv spotřebitele, reklamací a odpovědnosti za škodu Písemné ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma