TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 65-032-N je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Využívání znalostí zeměpisu cestovního ruchu v České republice

  Kritéria hodnocení Ověření
  Objasnit vztah geografie a cestovního ruchu Ústní ověření
  Pracovat s mapou a geografickými údaji a dalšími informacemi Praktické předvedení
  Charakterizovat přírodní podmínky v ČR Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat významné průmyslové a zemědělské oblasti Ústní nebo písemné ověření
  Zhodnotit potenciál konkrétního geografického prostředí podle zadání pro realizaci cestovního ruchu Ústní nebo písemné ověření
  Vysvětlit faktory, které tvoří turistický potenciál regionu a způsoby podpory cestovního ruchu Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat významné oblasti cestovního ruchu v ČR a ve světě Ústní nebo písemné ověření
 • Využívání znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů ve vztahu k cestovnímu ruchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Charakterizovat přírodní a hospodářsko-sociální podmínky v Evropě Ústní nebo písemné ověření
  Charakterizovat přírodní a hospodářsko-sociální podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v jednotlivých světadílech Ústní nebo písemné ověření
  Zhodnotit potenciál konkrétního geografického prostředí podle zadání pro realizaci cestovního ruchu Ústní nebo písemné ověření
 • Příprava tuzemských a zahraničních zájezdů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zjišťovat a zpracovávat informace související s přípravou zájezdu, zejména o dopravě a ubytování s využitím internetu, písemných a katalogových podkladů Praktické předvedení
  Využívat znalosti a informace z oblasti geografie, historie a kultury o daných destinacích v ČR, EU i ve světě Písemné ověření
  Naplánovat pobytový zájezd a jeho náplň včetně služeb a pravidel jejich poskytování Praktické předvedení
  Naplánovat poznávací zájezd a jeho náplň včetně služeb a pravidel jejich poskytování Praktické předvedení
 • Nabídka a prodej zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit nabídku na prodej zájezdu - podklad pro katalog Praktické předvedení
  Prodávat produkty cestovního ruchu vlastní i jiných CK Praktické předvedení
  Vyplnit cestovní smlouvy se zákazníkem Praktické předvedení
  Přijmout platby hotovostně i bezhotovostně Praktické předvedení
  Komunikovat s klienty před i v průběhu zájezdu, poskytovat informace o organizaci, službách, geografických zvláštnostech, o zdravotních požadavcích a očkování, o pojištění a dalších souvisejících informacích Písemné a ústní ověření
 • Zajišťování tuzemských i zahraničních zájezdů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Evidovat rezervované a prodané produkty cestovního ruchu Praktické předvedení
  Zabezpečit ubytovací, stravovací, dopravní a další služby Praktické předvedení
  Komunikovat s klienty, poskytovat informace o organizaci, službách, geografických zvláštnostech, o zdravotních požadavcích a očkování, o pojištění a dalších souvisejících informacích Písemné nebo ústní ověření
  Vyřídit reklamaci v souladu s platnými předpisy a postupy Praktické předvedení
 • Evidence a vyúčtování prodaných zájezdů a služeb

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zpracovat cenovou kalkulaci produktu cestovního ruchu a stanovit cenu na základě získaných informací Praktické předvedení
  Evidovat prodané služby, přijaté platby a vydané a přijaté doklady Praktické předvedení
  Vyúčtovat pokladní hotovost Praktické předvedení
 • Provádění marketingových aktivit

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provádět průzkum trhu v oblasti cestovního ruchu a vyhodnotit jeho výsledky Písemné ověření
  Porovnat nabídky konkurence a reagovat na ně Praktické předvedení
  Navrhnout způsob zlepšení propagace a zvýšení prodeje v cestovní kanceláři Písemné ověření
  Propagovat region a nabídku služeb cestovního ruchu v regionu Písemné ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma