TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 41-007-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést výsadbu okrasných rostlin (květiny, keře, stromy) a jejich ošetření po výsadbě Praktické předvedení
  Zdůvodnit technologický postup výsadby Ústní ověření
 • Ošetřování rostlin ručním nářadím

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést kultivační práce (okopávka, odplevelování, rytí, hrabání) a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení a ústní ověření
 • Řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný způsob řezu u konkrétní okrasné dřeviny v závislosti na jejím životním období a řez provést Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit řez okrasných dřevin v období vegetačního klidu Ústní ověření
  Provést řez tvarovaných stěn a živých plotů Praktické předvedení a ústní ověření
 • Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
  Namíchat ochranný postřik v požadované koncentraci Praktické předvedení
  Provést postřik květin proti chorobám a škůdcům Praktické předvedení
  Dodržet zásady bezpečnosti práce při manipulaci s chemickými látkami Praktické předvedení
 • Zakládání a údržba travnatých ploch

  Kritéria hodnocení Ověření
  Založit trávník výsevem Praktické předvedení
  Provést vertikutaci trávníku Praktické předvedení
  Provést jarní nebo podzimní vyhrabání travnatých ploch Praktické předvedení
 • Orientace v sadovnickém projektu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ukázat v sadovnickém projektu místa pro výsadbu dřevin, umístění drobných staveb, výsev trávníku a dalších ploch dle projektu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zapojit pevný a rotační kypřič za traktor Praktické předvedení
  Kultivovat meziřádkový prostor pomocí traktoru a plečky Praktické předvedení
  Provést sekání trávníku pomocí vhodné mechanizace Praktické předvedení
 • Vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést práci se základními měřičskými pomůckami (pásmo, metr, výtyčky, kolíky) Praktické předvedení
  Změřit a vypočítat plochu záhonu okrasných rostlin Praktické předvedení
 • Údržba zahrad, parků a krajiny

  Kritéria hodnocení Ověření
  Podle vegetačního období a typu úpravy navrhnout a provést odpovídající zásah údržby Praktické předvedení a ústní ověření
 • Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozpoznat základní druhy okrasných květin, keřů a stromů používaných do venkovních výsadeb Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz