TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 34-047-M je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v druzích fotografických přístrojů a videokamer

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést základní vlastnosti různých typů fotografických přístrojů, videokamer a příslušenství, popsat jejich použití Písemné ověření
  Vysvětlit rozdílnosti základních typů fotografických přístrojů a jejich funkcí Ústní ověření
  Předvést manipulaci s fotografickým přístrojem, popsat a vysvětlit jeho funkce Praktické předvedení
 • Volba vhodného druhu fotografické techniky pro reportážní fotografii

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat vhodný fotografický přístroj, popsat jeho technické parametry a výhody pro reportážní fotografii, včetně možnosti snímání krátkého videa Ústní ověření a praktické předvedení
  Vybrat vhodný druh fotografického objektivu a filtrů, popsat jejich funkce a použití v reportážní fotografii Ústní ověření a praktické předvedení
  Předvést manipulaci a vysvětlit základní operace s fotografickým přístrojem a příslušenstvím vhodným pro reportážní fotografii Ústní ověření a praktické předvedení
  Popsat výhody různého fotografického příslušenství pro práci v jednotlivých oblastech reportážní fotografie Ústní ověření
 • Tvorba kompozice snímku a volba stanoviště záběru

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat nejdůležitější kompoziční principy tvorby fotografického obrazu Ústní a písemné ověření
  Zvolit vhodné stanoviště pro záběr s ohledem na správné zobrazení fotografovaného procesu nebo děje Praktické předvedení
  Vysvětlit rozdíly v použití základních objektivů, širokoúhlých objektivů a teleobjektivů s ohledem na perspektivní zkreslení a hloubku ostrosti záběru Ústní a písemné ověření
  Vyjmenovat obecně základní principy reportáže, popsat její charakteristickou skladbu a vysvětlit rozdíly sdělení mezi reportáží a dokumentární tvorbou Ústní a písemné ověření
 • Volba vhodného osvětlení a práce se světlem při fotografování v interiéru a exteriéru

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vybrat vhodný druh osvětlovacího zařízení pro reportážní fotografii, vysvětlit tuto volbu Ústní a písemné ověření
  Vysvětlit základní funkce a možnosti externího blesku, popsat práci s bleskem při fotografování reportáže Ústní a písemné ověření
  Vysvětlit rozdíly mezi přirozeným a umělým světlem, objasnit problematiku teploty chromatičnosti a význam funkce nastavení bílé Ústní a písemné ověření
  Změřit a nastavit správnou hodnotu expozice, vysvětlit co expozici ovlivňuje, vysvětlit využití plošného a selektivního měření hladiny osvětlení Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat možnosti využití přirozeného světla při fotografování reportáže, způsoby přisvětlování a prosvětlování stínů Ústní a písemné ověření
 • Zhotovení reportážních snímků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit správný postup při snímání reportáže v exteriéru, interiéru Ústní ověření a praktické předvedení
  Zhotovit kompozičně správné reportážní snímky v běžných světelných podmínkách, bez použití pomocného přisvětlení Praktické předvedení
  Zhotovit snímky v obtížných světelných podmínkách s využitím přímého a odraženého světla externího blesku Praktické předvedení
  Předvést prezentaci snímků ve formě neupraveného digitálního záznamu, včetně přístroje a jeho použitého doplňkového příslušenství Praktické předvedení
 • Úprava snímku s využitím grafických programů bez ovlivnění dané reality

  Kritéria hodnocení Ověření
  Přenést digitální obraz z fotografického přístroje do počítače Praktické předvedení
  Popsat grafické programy vhodné pro úpravy fotografického obrazu, porovnat jejich funkce, zvolit nejvhodnější grafický program pro daný úkol Ústní ověření
  Upravit hustotně a barevně fotografický obraz (např. pomocí funkce křivky, úrovně, jas a kontrast, úpravy barev) Praktické předvedení
  Popsat jednotlivé datové formáty používané v grafických programech, zvolit vhodný datový formát pro uložení obrazu a obraz uložit Ústní ověření a praktické předvedení
 • Příprava snímku pro další zpracování

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést předtiskovou úpravu snímku a převedení do tiskového modelu CMYK Praktické předvedení
  Provést konečnou přípravu snímku pro zhotovení fotografie na digitálním minilabu Praktické předvedení
  Objasnit volbu barevného modelu RGB a CMYK pro jednotlivé druhy konečného zpracování fotografie Ústní ověření
 • Zhotovení kontrolního náhledu snímku na inkoustové, termosublimační nebo laserové tiskárně

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat funkce jednotlivých typů tiskáren, zvolit vhodný typ tiskárny pro tisk fotografického obrazu Ústní ověření
  Uvést druhy materiálů vhodných pro tisk obrazu, popsat jejich vlastnosti Ústní ověření
  Nastavit funkce a připravit tiskárnu pro tisk obrazu Praktické předvedení
  Vytisknout kontrolní náhled snímku Praktické předvedení
 • Příprava digitálního obrazu pro export na web

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat postup a možnosti odesílání reportážních snímků ze stanoviště reportéra do počítače Ústní ověření
  Upravit velikost snímku a jeho rozlišení s ohledem na možnosti internetového transportu Praktické předvedení
  Předvést stahování snímku z internetu do počítače Praktické předvedení
  Popsat a provést odeslání reportážních snímků z počítače pomocí elektronické pošty a datových úložišť Praktické předvedení
 • Archivování obrazového materiálu a digitálních dat

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat vhodná média určená k archivaci digitálního obrazu, jejich použití a péči o ně Ústní nebo písemné ověření
  Popsat možnosti ukládání digitálních dat, uvést možnosti datových úložišť na internetu Ústní ověření
  Provést uložení digitálních dat na vhodné médium Praktické předvedení
  Popsat možnosti archivace obrazových materiálů (filmů, fotografií, tisků) Ústní ověření
  Uvést možnosti obnovení digitálních dat smazaných fotografií z paměťového média Ústní ověření
 • Vedení povinné dokumentace

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v základních právních předpisech v oblasti ochrany osobních dat a autorských práv ve vztahu k reportážní fotografii Ústní ověření
  Popsat způsob vedení zakázkové knihy Ústní ověření
  Vystavit fakturu a zjednodušený daňový doklad, vysvětlit náležitostí kolem příjmu a výdeje peněžních částek Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést způsob evidence objednávek a tvorby rozpočtu, vytvořit rozpočet pro konkrétní zakázku Praktické předvedení
 • Prezentace prací v závislosti na konkrétní situaci při jednání se zákazníkem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsob komunikace se zákazníkem při sjednávání a odevzdávání zakázky Ústní ověření
  Prezentovat nabídkové portfólio prací a dohodnout podmínky realizace zakázky Praktické předvedení
  Předvést zhotovenou zakázku při předání zákazníkovi Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz