TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 29-042-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu perníků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vyplnit žádanku Praktické předvedení
  Převzít suroviny, polotovary a přísady, zkontrolovat množství a kvalitu surovin, polotovarů a přísad Praktické předvedení a ústní ověření
  Uskladnit suroviny, polotovary a přísady Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba technologického postupu pro výrobu perníků a výrobků z perníkového těsta

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný technologický postup (recepturu) a organizaci výroby pro výrobu zadaných druhů perníků Ústní ověření
  Zvolit a připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení v souladu s technologickým postupem Praktické předvedení a ústní ověření
 • Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro výrobu perníků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vypočítat spotřebu surovin pro daný výrobek podle zvoleného technologického postupu (receptury) Praktické předvedení a ústní ověření
  Navážit potřebné množství surovin a přísad Praktické předvedení
  Připravit a upravit suroviny k technologickému zpracování s minimálními ztrátami Praktické předvedení
  Objasnit vlastnosti a způsoby úpravy použitých surovin s ohledem na technologický postup (recepturu) Ústní ověření
 • Zhotovování různých druhů perníkového těsta

  Kritéria hodnocení Ověření
  Z navážených a upravených surovin zpracovat zadané perníkové těsto v požadované kvalitě a množství v souladu s technologickým postupem (recepturou) Praktické předvedení a ústní ověření
  Nechat těsto odležet a uchovat je v optimálních podmínkách pro další zpracování Praktické předvedení
  Připravit těsto pro další zpracování, přidat přísady a koření Praktické předvedení
 • Dělení a tvarování perníkového těsta

  Kritéria hodnocení Ověření
  Tvarovat těsto do požadovaného tvaru v souladu s technologickým postupem (podle obecných pravidel nebo podle vlastního návrhu) a umístit ho na plech Praktické předvedení
  Uplatnit estetická pravidla při zhotovování výrobků z perníkového těsta Praktické předvedení
 • Pečení výrobků z perníkového těsta

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný režim pečení Ústní ověření
  Připravit pec v souladu s režimem pečení Praktické předvedení
  Upéct výrobky a vyjmout z pece, posoudit stupeň propečení výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
  Upečené kousky připravit pro další zpracování Praktické předvedení
 • Příprava a použití základních náplní a polev

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný druh náplně a polevy s ohledem na charakter a trvanlivost výrobku Ústní ověření
  Zpracovat náplně, polevy a ozdoby z různých druhů surovin pro dohotovení výrobku podle technologického postupu Praktické předvedení
  Uskladnit náplně, polevy a ozdoby na potřebnou dobu Praktické předvedení a ústní ověření
 • Dohotovování a zdobení perníků a výrobků z perníkového těsta

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ručně dohotovit výrobky podle technologického postupu a podle charakteru výrobku Praktické předvedení
  Pomocí příslušných strojů a zařízení dohotovit výrobky podle technologického postupu a podle charakteru výrobku Praktické předvedení
  Ozdobit perníky v souladu s obecnými pravidly a estetickými principy (podle návrhu nebo podle vlastní fantazie) Praktické předvedení a ústní ověření
  Zkontrolovat hmotnost, velikost a tvar perníků Praktické předvedení a metrologické měření
 • Uchovávání, skladování, balení a expedice perníků a výrobků z perníkového těsta

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uchovat perníky s ohledem na požadovanou trvanlivost, kvalitu a bezpečnost potravin podle zásad a pravidel Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit vhodný balicí materiál, balit perníky, označit a připravit k expedici nebo k prodeji Praktické předvedení a ústní ověření
 • Posuzování jakosti perníků a výrobků z perníkového těsta

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat technologický postup a kontrolovat kritické body při výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést výstupní kontrolu polotovarů a hotových výrobků z hlediska bezpečnosti potravin, hmotnosti, velikosti a vzhledu výrobku, připravit vzorky a provést senzorickou analýzu Praktické předvedení a ústní ověření
  V případě potřeby vyvodit nápravu a opatření ze zjištěných výsledků Ústní ověření
 • Prodej perníků a výrobků z perníkového těsta

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vystavovat nabídkový sortiment perníků a výrobků z perníkového těsta v souladu s estetickými principy a hygienickými předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
  Obsluhovat zákazníka, dodržovat zásady prodeje cukrářských výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
  Připravit vhodný balicí materiál, balit a expedovat výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v cukrářské výrobě, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Praktické předvedení
  Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
  Dodržovat sanitační řád Praktické předvedení
  Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
  Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při výrobě perníků Ústní ověření
 • Obsluha a seřizování strojů a zařízení při výrobě perníků a výrobků z perníkového těsta

  Kritéria hodnocení Ověření
  Obsluhovat stroje a zařízení v souladu se zásadami bezpečnosti práce Praktické předvedení
  Kontrolovat stroje a zařízení před zahájením chodu a v průběhu technologického procesu Praktické předvedení, sledování
  Provést čištění a běžnou údržbu použitých strojů a zařízení Praktické předvedení
 • Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji cukrářských výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vést předepsanou provozní evidenci při výrobě a prodeji cukrářských výrobků Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz