TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 69-039-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Organizace práce a identifikace systémů úklidu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit zásady hygieny různých typů objektů a zatížení (směnné provozy, vysoké zatížení ploch atd.) Písemné a ústní ověření
  Navrhnout organizaci úklidu, řešení změn, zpracování technologických postupů a harmonogramu úklidu Písemné a ústní ověření
  Určit a zdůvodnit personální zajištění úklidu příkladové úklidové plochy podle harmonogramu tak, aby bylo řešení co nejefektivnější Písemné a ústní ověření
  Stanovit materiálové vybavení příkladové zakázky vč. strojního vybavení Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit možnosti a organizaci ‒ týmová spolupráce, práce ve dvojicích Ústní ověření
  Vysvětlit zásady ekonomiky zakázky, kterou může provozní vedoucí ovlivnit, na příkladu kalkulace ekonomiky zakázky Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit zásady manipulace s druhotnými surovinami – odpady Písemné a ústní ověření
 • Kontrola a řízení systémů při manipulaci s chemickými přípravky, pomůckami a stroji

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést kontrolu dávkování, nakládání s chemickými přípravky, aplikace a skladování chemických přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
  Popsat způsob určení množství a postup objednávání a evidence chemických a dezinfekčních přípravků Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit zásady řízení správné údržby a bezpečného uložení pomůcek Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit systém řízení údržby a oprav strojního vybavení, pomůcek a zařízení Písemné a ústní ověření
 • Identifikace materiálů spojených s volbou vhodných technologických postupů v různých časových horizontech

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat materiály připravené v místě zkoušky Ústní ověření
  Zdůvodnit, které typy chemických prostředků a pomůcek je vhodné používat na dané materiály, a které nelze používat z důvodu narušení nebo poškození materiálu při běžném a speciálním úklidu Ústní ověření
  Určit správný technologický postup dle harmonogramu prací, druhu stavebního materiálu i zařízení a míry znečištění Ústní ověření
  Zdůvodnit zvolený technologický postup podle harmonogramu, druhu stavebního materiálu a míry znečištění Ústní ověření
  Vysvětlit a správně určit původ problému vzniklého úklidem a navrhnout způsob řešení a odstranění s ohledem na materiály a dlouhodobou údržbu Ústní ověření
  Navrhnout správné řešení uzavření materiálů proti pronikání nečistot a z pohledu jeho dlouhodobé údržby, zatížení a druhu povrchu v horizontu 1 roku Ústní ověření
 • Zaškolování zaměstnanců pro uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vysvětlit postup zaškolení zaměstnanců v oblasti BOZP, požární ochrany a zdravotní přípravy Ústní ověření
  Popsat postup při řešení pracovního úrazu Písemné a ústní ověření
  Uvést postup přidělování a údržby ochranných pracovních pomůcek Písemné a ústní ověření
  Předvést zaškolení provedení prací, aby se předešlo zdravotním problémům v oblasti zad, beder, horních a dolních končetin včetně vysvětlení správných postupů Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit specifika práce ve výšce nad 1,5 m a zajištění podmínek pro její provádění Ústní ověření
  Vysvětlit postup řešení vzniklých havarijních situací z hlediska organizace (požár, únik chemie či odpadů, únikové plány) Ústní ověření
  Popsat obsah lékárničky a vysvětlit použití vybavení pro poskytnutí první pomoci Ústní ověření a praktické předvedení
 • Aplikace kontrolních systémů a jednání se zákazníkem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Popsat způsoby a zásady jednání se zákazníkem Písemné a ústní ověření
  Předvést a popsat zásady předávání uklizených prostor Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit zásady základních kontrolních systémů Písemné a ústní ověření
  Popsat na příkladu a vysvětlit způsob vyřizování reklamací úklidových a čisticích prací Písemné a ústní ověření
  Předvést na dané ploše praktickou kontrolu kvality úklidu včetně komentáře k dopadům nekvality Praktické předvedení a ústní ověření
  Řešení konfliktů se zákazníkem – jak jim předcházet a jak je řešit, když nastanou Ústní ověření
 • Vedení pracovního kolektivu úklidových pracovníků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Orientovat se v pracovněprávních vztazích a jejich podmínkách Písemné ověření
  Uvést povinnosti vedoucího pracovníka vůči svým podřízených a nadřízeným vyplývajících ze zákoníku práce, případně vnitřních směrnic a dokumentace ISO Písemné ověření
  Orientovat se v pracovněprávních předpisech při způsobení škody Písemné ověření
  Předvést a okomentovat na zadaném příkladu odborné zaškolení úklidových pracovníků pro daný typ úklidu Praktické předvedení a ústní ověření
  Předvést zadanou úklidovou činnost se správným postupem a okomentovat to Praktické předvedení a ústní ověření
  Objasnit postupy řešení nekvality s úklidovými pracovníky Ústní ověření
  Vysvětlit způsob a postup řešení konfliktů s úklidovými pracovníky (jak jim předcházet a jak je řešit, když nastanou) Ústní ověření
  Popsat předávání informací úklidovým pracovníkům Ústní ověření
 • Vedení dokumentace v úklidových službách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Uvést, jakou dokumentaci je nutné požadovat, vést a uchovávat k chemickým prostředkům, pomůckám a strojům Písemné a ústní ověření
  Uvést, jakou dokumentaci je nutné vést a uchovávat vzhledem k fakturaci zákazníkovi Písemné a ústní ověření
  Vysvětlit zásady zpracovávání mzdových podkladů pro úklidové pracovníky Písemné a ústní ověření
  Popsat vedení a evidenci dokumentace pro objednávání a vydávání úklidových a čisticích prostředků, materiálů, pomůcek a hygienických médií Písemné a ústní ověření
  Popsat veškerou provozní dokumentaci, kterou musí provozní vedoucí znát, uchovávat a případně vést Písemné a ústní ověření
  Popsat, jaká dokumentace musí být v úklidové komoře a jak musí být každá úklidová komora vybavena z hlediska dodržení dokumentace Písemné ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

 • OCS Trading s.r.o.
  Adresa: Jesenická 1412/24, Praha 10, 10600
  IČ: 28448073
     
  Kontakt: jednatel
  Telefon: 774225001
Zobrazit všechny dostupné zkoušející (1)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz