TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 65-004-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zvolit vhodný technologický postup pro přípravu zadaného pokrmu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vybrat a použít vhodné suroviny pro připravovaný pokrm Praktické předvedení
  Zvolit a připravit k provozu vhodná technologická zařízení pro daný účel Praktické předvedení
 • Přejímka potravinářských surovin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Provést normování na daný počet porcí podle stanovené receptury Praktické předvedení
  Zkontrolovat deklarovaný druh surovin a gramáž Praktické předvedení
  Senzoricky posoudit nezávadnost a kvalitu surovin Praktické předvedení
  Vyhotovit doklad o převzetí zboží Praktické předvedení
 • Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Sestavit nabídkový (jídelní, nápojový apod.) lístek podle gastronomických pravidel Písemné ověření
  Sestavit menu pro danou příležitost Písemné ověření
 • Příprava surovin pro výrobu jídel

  Kritéria hodnocení Ověření
  Vykonat přípravné práce, opracovat suroviny s minimálními ztrátami Praktické předvedení
  Použít odpovídající technologické vybavení Praktické předvedení
  Dodržet ekologické předpisy při nakládání s odpady Praktické předvedení
 • Úprava jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny pro kuchyňské zpracovávání

  Kritéria hodnocení Ověření
  Opracovat suroviny Praktické předvedení
  Dodržet technologický postup zpracování a připravit surovinu pro další kuchyňskou úpravu Praktické předvedení
  Použít odpovídající technologické vybavení Praktické předvedení
 • Příprava pokrmů a specialit na objednávku

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržet technologický postup přípravy pro daný pokrm Praktické předvedení
  Dodržet dobu přípravy, teplotu a množství surovin podle receptur Praktické předvedení
  Připravit pokrm s typickými požadovanými vlastnostmi Praktické předvedení
  Provést úpravu a estetizaci pokrmu, kontrolu kvality a hmotnosti a senzoricky zhodnotit pokrm před expedicí Praktické předvedení
  Použít odpovídající technologické vybavení Praktické předvedení
 • Zpracování a úprava polotovarů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zpracovat polotovary v souladu s jejich určením a technologickým postupem úpravy Praktické předvedení
  Použít odpovídající technologické vybavení Praktické předvedení
  Připravit pokrm z polotovarů ke konzumaci Praktické předvedení
 • Nakládání s inventářem

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ošetřovat a udržovat inventář Praktické předvedení
  Zabezpečit a uskladnit inventář po ukončení provozu Praktické předvedení
 • Skladování potravinářských surovin

  Kritéria hodnocení Ověření
  Skladovat a ošetřovat suroviny podle hygienických norem Ústní ověření
  Zhotovit doklady o příjmu a výdeji Praktické předvedení
  Zkontrolovat, převzít a vydat požadované zboží Praktické předvedení
 • Obsluha technologických zařízení v provozu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit za dodržení bezpečnostních zásad technologická zařízení k provozu Praktické předvedení
  Bezpečně používat technologická zařízení v souladu s jejich určením Praktické předvedení
  Obsluhovat technologická zařízení Praktické předvedení
  Ošetřit a zabezpečit technologická zařízení po ukončení provozu Praktické předvedení
 • Organizování práce v provozu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Připravit pracoviště na provoz Praktické předvedení
  Převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů Praktické předvedení
  Organizovat práci v gastronomickém provozu Praktické předvedení
  Dodržet posloupnost prací a časový harmonogram Praktické předvedení
  Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Praktické předvedení
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení
  Uplatňovat postupy založené na principu kritických bodů HACCP Ústní ověření
  Během provozu i po jeho ukončení dodržovat sanitační řád Praktické předvedení

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (14)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz