TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 29-017-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Nakládka a vykládka jatečných zvířat

  Kritéria hodnocení Ověření
  Naložit jatečná zvířata Praktické předvedení
  Vyložit jatečná zvířata Praktické předvedení
 • Manipulace s přepravními prostředky

  Kritéria hodnocení Ověření
  Manipulovat s přepravními prostředky podle předpisů pro přepravu jatečných zvířat Praktické předvedení
 • Předporážkové ošetření a ustájení, přísun zvířat k porážení

  Kritéria hodnocení Ověření
  Ustájit jatečná zvířata Praktické předvedení a ústní ověření
  Předporážkově ošetřit jatečná zvířata (povrchová očista) Praktické předvedení a ústní ověření
  Přihánět jatečná zvířata k porážce Praktické předvedení
 • Zajišťování požadavků na pohodu (welfare) zvířat

  Kritéria hodnocení Ověření
  Zajišťovat jatečným zvířatům před porážkou pohodu a předcházet týrání jatečných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést základní (prvotní) identifikaci onemocnění a poranění jatečných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zajišťování hygieny a sanitace přepravních prostředků a stájí

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienické předpisy a osobní hygienu Praktické předvedení
  Dodržovat sanitační řád určený pro přepravní prostředky a stáje Praktické předvedení
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na jatkách

  Kritéria hodnocení Ověření
  Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
  Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
  Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací s jatečnými zvířaty, přepravními prostředky a s výkonem pracovní činnosti ve stájích Ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se můžu nechat vyzkoušet?

Zobrazit všechny dostupné zkoušející (2)

Zdroj informací

narodni-kvalifikace.cz