TIP: Pokud zkoušku úspěšně absolvujete, získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. S osvědčením, že svou práci opravdu dobře umíte, máte výrazně větší šanci, že při dalším hledání práce uspějete! Více o zkouškách a certifikátu

Příště nezobrazovat

Tato profesní kvalifikace 31-018-H je součástí Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Co potřebuji umět a jak mě budou zkoušet?

 • Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků

  Kritéria hodnocení Ověření
  Rozeznat materiálové složení textilních výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
  Rozeznat základní druhy textilií Praktické předvedení a ústní ověření
  Začlenit výrobek podle druhového sortimentu prádla a oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
  Začlenit výrobek podle velikostního sortimentu prádla a oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
 • Příjem prádla a oděvů pro prádelnu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Předvést příjem prádla podle technologicky požadovaného toku znečištěného prádla a oděvů od zákazníka do prádelny Praktické předvedení
  Vyplnit příjmový list (modelová situace) Praktické předvedení
  Převzít prádlo a oděvy (od každého 1 kus: souprava ložního prádla, ubrus, košile, pracovní blůza, pracovní kalhoty, ručník) do prádelny a identifikovat poškození a vady při příjmu, určit hmotnost prádla Praktické předvedení a ústní ověření
  Označit prádlo a oděvy (od každého 1 kus: souprava ložního prádla, ubrus, košile, pracovní blůza, pracovní kalhoty, ručník), označit zjištěná poškození a vady Praktické předvedení
  Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Obsluhovat elektronické registrační zařízení pro registraci zakázek a tržeb (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Uskladnit nečisté prádlo a oděvy v meziskladu s přihlédnutím k druhu a stupni znečištění Praktické předvedení
  Dodržovat reklamační řád provozovny Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit dodržování platných zákoných předpisů v oblasti objektivní odpovědnosti za vady, upozornit zákazníka na nevhodnost požadované služby Praktické předvedení a ústní ověření
 • Volba technologického postupu praní prádla a oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Roztřídit prádlo a oděvy podle sortimentu, stupně zašpinění, barvy a druhu materiálu (v každé skupině nejméně 10 kusů výrobků, tj. 10 kusů výrobků podle sortimentu, 10 kusů výrobků podle stupně zašpinění, 10 kusů výrobků podle barvy a 10 kusů výrobků podle druhu materiálu) Praktické předvedení a ústní ověření
  Identifikovat symboly ošetřování a rozhodnout o jejich vlivu na volbu technologického procesu Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit a předvést detašovací postupy Praktické předvedení a ústní ověření
  Vytvořit náplň wash-extraktoru a kontinuálního pracího stroje Praktické předvedení
  Zvolit technologický postup pro praní textilního výrobku dle aktuální zakázky, vysvětlit postupy pro základní druhy textilních výrobků (souprava ložního prádla, ubrus, košile, pracovní blůza, pracovní kalhoty, ručník) Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit počet a druh lázní, teplotu a čas Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit vhodný prací prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit vhodný bělící prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit vhodný škrobicí prostředek a jeho dávkování Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit vhodný zdroj prací vody a přísad pro změkčování vody a určit vhodný způsob ohřevu prací vody Praktické předvedení a ústní ověření
  Číst jednoduché schéma a návod k obsluze pracího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
 • Praní prádla a oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Odměřit a dávkovat prací, bělicí a škrobicí prostředky vzhledem k aktuální vsázce prádla do pracího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
  Vizuálně zkontrolovat připojení pracího stroje na zdroj prací vody, páry a elektrického proudu Praktické předvedení a ústní ověření
  Vložit připravenou náplň do wash-extraktoru a spustit proces praní prádla a oděvů Praktické předvedení
  Vložit náplně do kontinuálního pracího stroje Praktické předvedení
  Nastavit požadované hodnoty teploty, času a druh lázně u wash-extraktoru a kontinuálního pracího stroje podle technologem stanoveného technologického plánu, u wash-extraktoru i otáčky odstředění (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
  Obsluhovat wash-extraktor a řešit nestandardní nebo krizové situace Praktické předvedení
  Obsluhovat kontinuální prací stroj, komunikovat s ostatními provozy prádelny a řešit nestandardní nebo krizové situace Praktické předvedení
 • Odvodňování a odstřeďování prádla a oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit vhodný technologický postup pro odvodňování nebo odstřeďování prádla a oděvů vzhledem k aktuální vsázce prádla do odvodňovacího nebo odstřeďovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit vhodné technologické podmínky odvodňování nebo odstřeďování prádla a oděvů (tlaky, čas nebo otáčky odstředění) Praktické předvedení a ústní ověření
  Vytvořit náplň do odvodňovacího nebo odstřeďovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
  Obsluhovat odvodňovací nebo odstřeďovací stroj a provést odvodnění nebo odstředění konkrétních textilních výrobků vzhledem k aktuální vsázce prádla do odvodňovacího nebo odstřeďovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
  Číst jednoduché schéma a návod k obsluze odvodňovacího nebo odstřeďovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
 • Sušení prádla a oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit vhodný technologický postup sušení prádla a oděvů dle aktuálního sortimentu prádla a oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit vhodné technologické podmínky sušení prádla a oděvů (teplotu, čas a zbytkovou vlhkost) Praktické předvedení a ústní ověření
  Vytvořit náplň do sušicího stroje dle aktuálního sortimentu prádla a oděvů Praktické předvedení
  Obsluhovat sušicí stroj a usušit konkrétní textilní výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
  Vizuálně zkontrolovat proud sušicího vzduchu a odvod vlhkosti ze sušicího stroje, určit zbytkovou vlhkost prádla Praktické předvedení
  Číst jednoduché schéma a návod k obsluze sušicího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
 • Rozvolňování a žehlení rovného prádla

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit vhodný technologický postup rozvolňování prádla Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit vhodný technologický postup žehlení prádla, dodržovat technologicky požadovaný tok prádla žehlírnou rovného prádla Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit vhodné stroje pro žehlení prádla Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit vhodné technologické podmínky žehlení rovného prádla na válcových žehlicích strojích (teplotu, přítlak, rychlost) Praktické předvedení a ústní ověření
  Obsluhovat válcový žehlicí stroj, nastavit technologické podmínky na stroji Praktické předvedení a ústní ověření
  Založit prádlo do válcového žehliče, vyžehlit rovné prádlo Praktické předvedení a ústní ověření
  Obsluhovat skladače, provést nastavení skladače Praktické předvedení a ústní ověření
  Obsluhovat stohovač, provést nastavení stohovače Praktické předvedení a ústní ověření
  Číst jednoduché schéma a návod k obsluze žehlicího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
 • Žehlení tvarového prádla a oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit vhodný technologický postup žehlení tvarového prádla a oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
  Zvolit vhodné stroje pro žehlení tvarového prádla a oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
  Stanovit vhodné technologické podmínky pro žehlení tvarového prádla a oděvů na lisech nebo ručních žehlicích strojích nebo napařovacích figurínách nebo napařovacích automatech nebo tunelfinišerech Praktické předvedení a ústní ověření
  Obsluhovat lisy nebo ruční žehlicí stroje nebo napařovací figuríny nebo napařovací automaty nebo tunelfinišery, nastavit technologické podmínky na žehlicích strojích Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyžehlit konkrétní textilní výrobky dle aktuální zakázky Praktické předvedení
  Dodržovat požadovaný technologický tok prádla žehlírnou tvarového prádla Praktické předvedení
  Číst jednoduchá schémata a návody k obsluze použitých žehlicích strojů Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zprostředkování opravy a úpravy prádla a oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat opravitelná poškození prádla a oděvů a navrhnout způsob opravy Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyplnit zakázkový list pro opravy a úpravy prádla a oděvů (modelová situace) Praktické předvedení
  Označit poškozená místa (místa určená k opravě) a expedovat Praktické předvedení
 • Balení a uskladnění čistého prádla a oděvů v meziskladu

  Kritéria hodnocení Ověření
  Stanovit vhodný způsob balení čistého prádla a oděvů Praktické předvedení
  Roztřídit prádlo a oděvy k expedici podle zakázkových listů Praktické předvedení
  Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Obsluhovat balicí stroj, zabalit prádlo nebo oděvy Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyplnit zakázkový list a expedovat do meziskladu čistého prádla a oděvů Praktické předvedení
 • Expedice čistého prádla a oděvů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat požadovaný technologický tok čistého prádla a oděvů z prádelny k zákazníkovi Praktické předvedení
  Vyplnit zakázkový list Praktické předvedení
  Obsluhovat elektronická značkovací a čtecí zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Odevzdat prádlo a oděvy k expedici Praktické předvedení a ústní ověření
  Obsluhovat elektronické registrační zařízení pro registraci zakázek a tržeb Praktické předvedení a ústní ověření
  Vyplnit reklamační list Praktické předvedení
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren

  Kritéria hodnocení Ověření
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat zásady bezpečnosti práce s elektrickými stroji a zařízeními Praktické předvedení a ústní ověření
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů popálením nebo opařením Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat zásady bezpečnosti práce s tepelnými stroji a zařízením Praktické předvedení a ústní ověření
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů souvisejících s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat zásady bezpečnosti práce s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik požáru Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat zásady požární prevence a postup činností při vzniku požáru Praktické předvedení a ústní ověření
  Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik ostatních úrazů (úrazy pohybujícími se částmi strojů, pádem z výšky) Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat zásady bezpečnosti práce pro předcházení vzniku ostatních úrazů Praktické předvedení a ústní ověření
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v prádelenských provozech a dodržování hygienických předpisů

  Kritéria hodnocení Ověření
  Dodržovat hygienické předpisy v kritických místech prádelenského provozu a dodržovat hygienický plán prádelny Praktické předvedení a ústní ověření
  Vysvětlit obsah a význam hygienického plánu prádelny Ústní ověření
  Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny Praktické předvedení a ústní ověření
  Provést sanitaci provozu, strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat zásady práce s nemocničním prádlem a oděvy Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat zásady práce s hotelovým prádlem a oděvy Praktické předvedení a ústní ověření
  Dodržovat zásady ochrany zdraví při práci Praktické předvedení a ústní ověření

Chci se nechat vyzkoušet

Další informace o zkoušce z profesní kvalifikace, získáte na webu Národní systém kvalifikací (NSK) nebo si níže stáhněte podrobný hodnotící standard. Stáhnout hodnotící standard ve formátu PDF

Uložte si zkoušky, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma